Senaste nytt om trafik och infrastruktur från SKR
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Nytt från SKR
 
 
Rättad utgåva av “Flyttning av fordon: handbok för kommunens handläggare”
Det upptäcktes faktafel i utgåvan av “Flyttning av fordon” och protokollet för fordonsflytt som publicerades på skr.se i juni 2023. Handboken och protokollet plockades tillfälligt ner från SKRs webbplats.

Nu finns en rättad utgåva av handboken och en rättad version av protokollet att läsa och ladda ner. Vi rekommenderar att man slänger gamla nedladdningar av handboken och protokollet.
Flyttning av fordon: handbok för kommunens handläggare

Kontakt: Prem Huq, prem.huq@skr.se
 
Tipsa oss inför Persontrafik 2024!
Programarbetet inför Persontrafik 2024 är redan i full gång. Vad vill du lära dig mer om? Som den ledande mötesplatsen i Norden för kollektivtrafik erbjuder Persontrafik besökarna en unik möjlighet till att nätverka, kompetensutvecklas och hitta de senaste lösningarna. Nu vill vi ha dina förslag på ämnen, föreläsare och frågeställningar.
 
Nytt från omvärlden
 
 
Utdelning av broddar verkar minska fallskador
Forskning vid Karlstads universitet har undersökt hur kommunal broddutdelning påverkar antalet halkolyckor bland äldre personer. Resultaten visar att broddutdelning, ett komplement till traditionella halkbekämpningsmetoder, kan bidra till färre fallskador. Resultaten visar att erbjudna broddar ofta hämtas ut och att detta i sin tur lett till ökad användning och färre fallskador i kommuner som har delat ut broddar.

Läs mer om studiens resultat och implikationer på universitets webbplats.
 
Kurser och konferenser
 
SKR:s kalendarium
SKR:s kurser och konferenser finner du i kalendariet på SKR:s webbplats.
 
Ersättning till kommuner för insamling av fimpar - seminarium
Den 1 januari 2022 trädde förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter i kraft. Det innebär att tobaksproducenterna ska bilda producentansvarsorganisationer som är ansvariga för att samla in fimpar i landets kommuner.
 
Under ett digitalt seminarium presenteras standardavtal samt ersättningsmodell för kommuner som genom överenskommelse med producentansvarsorganisationen vill överta ansvaret för insamling och behandling av fimpar.
 
Datum: 20 november 2023
Tid: klockan 13.00 – 14.30
Länk till anmälan
 
Kontakt: Selda Taner, selda.taner@skr.se
 
Tema skolskjuts - seminarium
Den 12 december arrangerar SKR tillsammans med branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik en eftermiddag med fokus på aktuella frågor och utmaningar för dig som arbetar med skolskjuts. Seminariet kommer att ta upp aktuella frågeställningar och utmaningar inom skolskjutsområdet, bland annat trafiksäkerhetsbedömningar, barnkonventionen i skolskjutsen och hämtning på hållplatser.
 
Datum: 12 december 2023
Tid: klockan 13.00 – 16.00
Kontakt: Sara Rhudin, sara.rhudin@skr.se
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se