Utbildningstillfälle 22 maj 2024

Utbildningarna är en introduktion till administrationsverktyget: hur man gör en ansökan, administrerar sina RSK-nummer med bilder och dokument och hur man arbetar vidare med sina artiklar i RSK-databasen. På eftermiddagen kommer vi att ha en kort genomgång av ETIM och hur man arbetar med det.
 
Grundutbildning i RSK-ansökningar
En genomgång av alla moment från början där vi går igenom vilka krav som finns och hur man gör en RSK-ansökan från start. När grunden är på plats går vi också igenom hur man kan göra för att förenkla arbetet, hantera många ansökningar samtidigt och hur man kompletterar med all relevant information redan från start. Hur ska bilden vara utformad, vad är serie, kan jag välja nummer själv? Varför behövs all information och vad används den till? Vi går igenom de vanligaste frågorna samt har en öppen diskussion med de frågor och synpunkter som finns i gruppen.

Kursledare: Kajsa Lindström, VVS Information
Plats:Teams
Tid: kursen startar 9:00 och håller på till senast 12.30
Kostnad: Utbildningarna är kostnadsfria

Under utbildningen kommer jag att göra plats för frågor och har man en fråga så kan man, i Teams, räcka upp handen.
 
Observera att man bara kan anmäla en person åt gången i formuläret. Vill man anmäla flera, så får man göra anmälningarna en i taget. Max antal deltagare per utbildningstillfälle är 10 personer. Ångrar man en anmälan, så meddela oss. Då kan någon annan få platsen.
Namn (För- och Efternamn)
Företag
E-postadress
Telefonnummer (helst mobilnummer)
Skicka