Handbok för avfallsutrymmen uppdaterad
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Förpackat avfall – detta gäller från nyår
 
Från den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från sitt innehåll.

Avfall Sverige presenterar nu sin tolkning av hur det ska kunna genomföras i praktiken, såväl för konsumentförpackningar som för transtport- och gruppförpackningar.
Notera också Avfall Sveriges webinarium om avskiljande av förpackningar och bioavfall 29/11.
Mer information och möjlighet att boka finns inom kort här.
 
Här är alla mått för soprummen
 
Nu finns en uppdaterad version av Avfall Sveriges kioskvältare: Handbok för avfallsutrymmen. Den är ett måste för avfallsansvariga, stads- och byggnadsplanerare, fastighetsägare och arkitekter.

Läs mer och ladda ner
Förlängt stöd till biogas från gödsel
 
Regeringen har beslutat om förlängt stöd om högst 40 öre/kWh, som från och med 2024 kommer att betalas ut för gödselbaserad biogas. "Det är ett välkommet besked att stödet fick förlängt", säger Angelika Blom, rådgivare på Avfall Sverige.
Seriösa aktörer sökes
 
Naturvårdsverket, Tullverket och flera länsstyrelser söker nu aktörer som kan hantera beslagtaget avfall och andra produkter från illegala gränsöverskridande transporter. Det kan gälla transport, sortering, återvinning eller lagring. Anmäl ert intresse till deras dynamiska inköpssystem, TendSign.
 
Senaste nytt om förpackningsinsamlingen
 
Avtalsunderlag för omlastning av förpackningsavfall
 
På ett webbinarium presenteras Avfall Sveriges förslag till avtal mellan kommun och producent för överlämning av förpackningsavfall vid de omlastningsstationer som kommunen ska tillhandahålla.
När: 1 november kl 9–12
Läs mer och anmäl dig
 
Så här blir nya tjänsten för att hitta återvinning
 
Vid årsskiftet publiceras Avfall Sveriges digitala hub som ska hjälpa allmänheten att hitta närmaste återvinningsstation och informera om vilka fraktioner som finns samt när den töms och städas, men också hantera felanmälningar.
Läs mer om hur kommunerna kan uppdatera den
 
Kommande webbinarier – Save the date
 
• Avfall Sveriges digitala hub för att hitta återvinning: 21 november kl 14–16
• Moms- och ersättningsfrågor: 24 november kl 9–11
• Avskiljande av förpackningar och bioavfall: 29 november kl 9–12
 
Två godkända PRO
 
Näringslivets Producentansvar, NPA, och Tailor-Made Responsibility, TMR, har nu godkänts av Naturvårdsverket som producentansvarsorganisationer i enlighet med nya förpackningsförordningen. Senast den 1 november måste företag som sätter förpackningar på den svenska marknaden vara anslutna till en godkänd producentansvarsorganisation.
Läs mer på npa.se respektive tmr.se
 
Se webbinarier i efterhand
 
 
Har ni anmält era aktiveter?
 
Projektveckan Europa minskar avfallet hålls som vanligt vecka 47, i år 18-26 november. Anmäl ditt event senast den 12 november.

Till Bryssels registrering
Återvinning kräver anmälan
 
Sysslar ni med återvinning eller återanvändning av förpackningar från verksamheter? Då ska ni anmäla det till Naturvårdsverket. Observera att aktörer som bara erbjuder transport av förpackningsavfall inte berörs.

Läs mer
Ny skrift inspirerar till en fossilfri industri
 
För industrier som idag använder eldningsolja, fossilgas eller gasol kan biogas vara ett bra alternativ för att bli fossilfria. En ny skrift från bland andra Biodriv Öst innehåller information om biogasens många fördelar och inspiration från företag som redan ställt om.

Ladda ner skriften
Byggsopor – en smutsig historia
 
En förstärkt tillsynsprocess för bygg- och rivningsavfall ska utredas. Förslag finns även att införa vandelprövning, och ett förslag som genomförts är att kommunen ska kunna kräva att vissa ska ha säkerhet i bank eller försäkring för att ta hand om saneringskostnaderna om de går i konkurs.
– Då kan det bli svårt för mindre aktörer att få dessa säkerheter, vilket kan leda till viss självsanering i branschen. Det kan även sätta press på återvinningsindustrin att tillskapa egna försäkringsbolag eller saneringsfonder med kontroll av de som får försäkring, säger Andrea Hjärne, miljöjurist på Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation inom avfallshantering.

Läs hela artikeln i Fastighetstidningen
De nominerade är...
 
Tre aktörer har nominerats till Avfall Sveriges pris, Årets förebyggare vid Återvinningsgalan: Stockholms läns återbruksmarknad för byggmaterial "Klimatarena Stockholm" • "Handslag Göteborg", fastighetsägare som cirkulerar återbrukat material • "Hållbar vård och omsorg" i Stockholm, som minskat både avfall och skadliga kemikalier.

Se nominerade till alla priser
Nu ska byrålådorna tömmas på elavfall
 
El-Kretsen, Recipio och Batteriåtervinningen har förenats i en kampanj: the Recyclable Advert. Karaktärer som the Horder, the Dumper och the Shaver ska se till att våra förbrukade elektronikprodukter och batterier lämnas för återvinning.

Hjälp till att sprida budskapet
Fem lärdomar om cirkulär ekonomi
 
Helsingborg stad har gjort den cirkulära ekonomin till en del av sin policy om hållbar utveckling. Med utgångspunkt från två av stadens cirkulära projekt, Recolab och Resurserns hus, har de lyckats identifiera de faktorer som krävs för en omställning.

Läs hela artikeln i digitala Avfall och Miljö
Vässa dina kunskaper
 
xHantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
När: 31 oktober – 1 november
Var: Linköping

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Avtala för omlastning av förpackningsavfall
 
När: 1 november kl 9–12

På detta webbinarium presenteras ett förslag till avtal mellan kommun och producent för överlämning av förpackningsavfall vid de omlastningsstationer som kommunen ska tillhandahålla.

Läs mer och anmäl dig
Höstmöte om insamling och ÅVC
 
När: 8–9 november
Var: Uppsala

Avfall Sveriges höstmöte presenterar nyheter kring digitalisering och QR-koder, nyskapande förändringar på ÅVC och framgångsrik kommunikation kring insamling. Dessutom visar företagsmedlemmar vad de kan erbjuda för att underlätta insamlingen.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs avfallsekonomi
 
När: 28 november kl 9–15.30

Arbetar du som avfallsansvarig och vill lära dig mer om ekonomi? Eller är du ny ekonom och vill fördjupa dig i avfallsekonomi? Då är detta kursen för dig! Kursen tar upp redovisning kring den kommunala avfallsbranschen, med särskild inriktning mot att verksamheten är reglerad av självkostnadsprincipen.

Läs mer och anmäl dig
Certifiering av biogödsel
 
När: 29–30 november, on line

Tillverkare av biogödsel kan kvalitetscertifiera sin produkt (SPCR 120). Enhetliga krav och oberoende kontroll ska ge slutprodukten hög kvalitet och stor trovärdighet. Denna kurs ger praktisk vägledning i hur man uppnår de krav på kvalitet och kontroll som ställs vid certifieringen.

Läs mer och anmäl dig
Miljöprövning av avfallsverksamhet
 
När: 30–31 januari 2024
Var: Uppsala

Under kursen går vi igenom tillstånds- och anmälningsplikt för verksamheter, själva tillståndsprocessen och tillståndet. Vi tittar på förutsättningar för de flesta avfallsanläggningar.

Läs mer och anmäl intresse
 
Branschen rekryterar
 
 
 
Vakin: Avfallsingenjörer till Hushållsavfall
Plats: Umeå
 
Ansök senast den 12 november  Läs mer om tjänsten
 
WBAB: Enhetschef återvinningscentraler
 
Plats: Ludvika–Smedjebacken
Ansök senast den 20 november   Läs mer om tjänsten
 
NSR: Miljöspecialist
 
Plats: Helsingborg
Ansök senast den 17 november  Läs mer om tjänsten