Viktig information om insamling av förpackningar, returpapper och mat
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
NOVEMBER 2023

Hej,

Välkommen till Nacka vatten och avfalls nyhetsbrev för flerbostadshus och samfälligheter. Här får du senaste nytt om vad som gäller inför 2024 med förpackningsinsamling och returapper. Maila oss gärna om du har några funderingar.
 
Vänliga hälsningar, Avfallsavdelningen
 
 
 
Viktig information om insamling av förpackningar och returpapper från den 1 januari 2024
 
Den 1 januari 2024 övergår ansvaret för insamling av förpackningsavfall till landets kommuner. I Nacka är det vi som får detta ansvar, vilket är ett första steg för att effektivisera avfallshanteringen och göra det lättare att återvinna. Vi har tecknat avtal med LL Bolagen, PreZero, Ragnsells och Remondis som godkänns för att hämta förpackningsavfall och returpapper i fastigheter efter årsskiftet.
 
 
 
Avfallstaxan uppmuntrar till fastighetsnära insamling
– anmälan via e-tjänst
 
Avfallstaxan 2024 är uppbyggd så att avfallsavgiften blir lägre ju fler förpackningsslag som sorteras fastighetsnära. För att få en lägre avgift från 1 januari 2024 krävs avtal med någon av våra godkända entreprenörer och insamlingen måste anmälas via e-tjänst Avfall - Anmälan om förpackningsinsamling flerbostadshus

Läs mer om om 2024 års taxa här.
 
 
 
 
 
Fastigheter med fastighetsnära insamling 
 
Avtal krävs med någon av våra godkända entreprenörer för förpackningar och returpapper.
Teckna ett nytt avtal, eller säkerhetsställ att nuvarande avtal stämmer överens med de nya bestämmelserna. Om er nuvarande entreprenör inte finns med på listan, är det ert ansvar att byta till en av de godkända entreprenörerna. Ta gärna in offerter från samtliga för bästa upplägg och pris. Ni har direktkontakt med er anlitade entreprenör, även gällande fakturering.
Mer information, tips och vägledning hittar du här.
 
 
Fastigheter utan fastighetsnära insamling
 
Fastigheter som saknar förpackningsinsamling behöver planera och avsätta ytor för det.
Insamlingen gäller papper, plast, metall och färgat och ofärgat glas. Utrymmet behöver anpassas någon gång under 2024-2026. 
Den 1 januari 2027 ska allt vara i drift.
Mer information, tips och vägledning hittar du här.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipsa grannen om nyheter
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skicka ett mail till avfall@nvoa.se eller anmäl nedan.