Nyheter från SKR
 
 
En stabil välfärd viktigare än någonsin i en orolig tid
Den ekonomiska situationen för kommuner och regioner blir allt tuffare. Nu krävs att staten, kommuner och regioner arbetar tillsammans för att säkra välfärden genom krisen.
Allt större skuldbörda på kommunsektorn
 
Ekonomirapporten
Ekonomirapporten ger en bild av kommuners och regioners ekonomi de närmaste åren, liksom deras förväntade behov och utmaningar.
 
Få söker digital och fysisk vård parallellt
Få överkonsumerar vård, och den upplevda tillgången till vård skiljer sig mycket åt mellan stad och landsbygd, visar en ny studie om invånarnas erfarenheter av digital och fysisk primärvård.
 
Fortsatt högt betyg till specialistsjukhusvård
Nästan alla patienter som varit i kontakt med den specialiserade sjukhusvården har haft en bra helhetsupplevelse, visar 2023 års nationella patientenkät.
 
Uppdaterat cirkulär avseende skolpeng och överklagan genom förvaltningsbesvär
Det har tillkommit förtydligande domstolsavgörande avseende bidrag till enskilda utbildningsanordnare. I detta uppdaterade cirkulär tas senaste rättspraxis upp. Cirkuläret innehåller även förslag på hanteringsordning inför beslut av bidragen.
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Remisskonferens — En svensk modell för försörjningsberedskap
På denna konferens går SKR igenom förslagen i utredningen En svensk modell för försörjningsberedskap samt de punkter som SKR avser att utveckla.
Välkommen digitalt 9 november 2023, klockan 8.30 – 9.30
 
Hållbar upphandling för förtroendevalda
I upphandlingsprocessen kan dina beslut som förtroendevald göra skillnad!
Offentlig upphandling omsätter drygt 800 miljarder kronor årligen – genom kommunernas och regionernas gemensamma köpkraft kan vi bidra till en snabbare omställning och bidra till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.
Välkommen att delta i en e-kurs för hållbar upphandling
 
Erfarenheter av sociala investeringar i Norden
På initiativ av danska VIVE har SKR tillsammans med andra nordiska organisationer och myndigheter deltagit i ett nordiskt erfarenhetsutbyte. VIVE bjuder nu in till Köpenhamn där kunskap om resultaten från lokala och nationella sociala investeringsprojekt i Norden presenteras. Deltagande i konferensen är gratis. Arrangör: Danska VIVE - Nationellt forsknings- och analyscentrum för välfärd.
 
Grundkurs i offentlig upphandling
En tre dagars grundkurs i offentlig upphandling som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 29 november – 1 december 2023, klockan 10.00 – 15.00
 
Nya möjligheter till uteslutning av leverantörer enligt LOU/LUF
En halvtimmas genomgång av de nya reglerna kring uteslutning enligt 19 kapitlet i LOU/LUF.
Välkommen digitalt 22 november 2023, klockan 9.00 – 9.30
 
Nätverk för korruptionsbekämpning
SKR bjuder in till nätverk för korruptionsbekämpning under 2024. Programmet innehåller kunskaper från praktik och teori samt omvärldsspaningar på nationell och internationell nivå. Deltagarna kommer att få utrymme för erfarenhetsutbyte och gemensamma reflektioner.
 
Nätverk för strategiskt arbete mot välfärdsbrottslighet i kommuner
Den 13 december startar SKR upp ett nätverk för att motverka välfärdsbrottslighet i kommuner. Nätverketet riktar sig till de som arbetar strategiskt mot välfärdsbrottslighet. Nätverket är gratis, resor bekostas dock av deltagaren. Vid intresse att ingå i nätverket maila till christina.kiernan@skr.se
Sista anmälningsdag är 1 december 2023
 
Möt SKR på Kvalitetsmässan 21-23 november
Den 21-23 november är det dags för Kvalitetsmässan i Göteborg. En mötesplats för alla som arbetar med att utveckla offentlig sektor. Runt 150 seminarier med kunskap och inspiration. Programmet uppmärksammar framgångsrika exempel på innovation, verksamhetsutveckling och smarta välfärdstjänster. Tema för 2023 är En hållbar välfärd – och sätter fokus på behov av att ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle.
SKR är medarrangör och ansvarar för flertal seminarium med fokus på styrning, digitalisering och innovation
 
Nytt från omvärlden
 
 
Anpassningsförmåga för en osäker framtid
Hur kommer framtiden se ut? Det kan vi såklart inte veta. Men, vi kan som individer, organisationer och kommuner agera för att vara bättre förberedda när den kommer. Detta är kanske extra viktigt nu, när omvärldens osäkerheter känns mer påtagliga än på länge med krig, handelsstörningar och ekonomisk turbulens.
Välkommen digitalt 24 november 2023, klockan 10:00-12:00 - RISE
 
 
 
 
 
 
Utländska investeringar kan stoppas
Riksdagen klubbade i september igenom en ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar. Detta är en ny lagstiftning, som verkar ha smugit under radarn för upphandlande myndigheter, och som kan komma att påverka offentliga upphandlingar, skriver Fia Hendar och Anna Larsson, Adda.
Anmälningsplikt till granskningsmyndighet - Inköpsrådet
 
Fler hittar till den offentliga affären
Hösten har anlänt och vi befinner oss mitt i den kanske mest produktiva delen av terminen. Allt som har planerats i månader ska nu presenteras och det märks i ens flöden på sociala medier! Fler småföretagare än tidigare deltar i offentlig upphandling, skriver Magnus Johansson.
Det visar en rapport från Företagarna som kom i september - Inköpsrådet
 
Lika krav för utförare av kommunal verksamhet
Kommuner är skyldiga att anta mål och riktlinjer för att följa upp kommunal verksamhet som utförs i privat regi. Regeringen överlämnar i dag en remiss till Lagrådet med förslag om att utöka kraven till att gälla även när kommunen själv utför den kommunala verksamheten.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2024 - Regeringen
 
Novus­undersökning – Göteborgarna vill välja äldreboende
Hela 75 procent i åldersgruppen 50 till 84 år tycker att det är självklart att alla ska få välja mellan privat och offentlig äldreomsorg – bara 14 procent tycker att det är dåligt.
Det här visar att det finns en stark vilja att fortsätta kunna välja hur man ska leva hela livet - Vårdföretagarna
 
Tror på konkurrens
Uppsala sällar sig till de kommuner som prövar ny lagstiftning med reserverade kontrakt. Förhoppningen är att en ordentlig dialog ska lägga grunden för bra konkurrens.
En möjlighet att stärka de idéburna organisationernas roll i kommunen - Upphandling 24
 
Undersökning: Kommunpolitiker vill lösa samhällsproblem tillsammans med civilsamhället
90 procent av landets kommunpolitiker vill stärka civilsamhällets förutsättningar att lösa viktiga samhällsproblem. Sju av tio kommunpolitiker vill se fler samarbeten med idéburna välfärdsaktörer genom så kallade Idéburet offentligt partnerskap, IOP. Det visar en ny Demoskopundersökning som har gjorts på uppdrag av Fremia.
Hur ser det ut i din kommun? - Fremia
 
Aktuell debatt
 
 
"Avskaffa möjligheten för reserverade kontrakt till idéburen välfärd"
En bärande tanke med valfriheten är också att den ska leda till kvalitetskonkurrens då enbart de aktörer som uppfyller de äldres krav på kvalitet och inriktning får uppdrag. Det omöjliggörs om en stor andel av de fristående aktörerna utestängs, skriver Anna Bergendahl, näringspolitisk expert för äldreomsorg, Vårdföretagarna.
Syftet med valfriheten omitetgörs - Altinget
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se