Nyhetsbrev #7 2023
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Förnyad dansk-svensk dialog om nästa Öresundsförbindelse
 
 
Europaspåret är på väg upp på den nationella agendan i både Danmark och Sverige. Vi har under de senaste veckorna haft möjlighet att träffa regeringsföreträdare på både dansk och svensk sida och upplever ett ökat intresse för en ny Öresundsförbindelse och Europaspåret.

De senaste två åren har det inte pågått något gemensamt dansk-svenskt arbete om en ny Öresundsförbindelse på nationell nivå. Vi anser att detta beror på, att man har fokuserat specifikt på HH-förbindelsen fram för vilka gemensamma problem man vill lösa och vilken vision man vill uppnå.

En avgörande anledning till att det nu igen pågår en dansk-svensk dialog om en ny Öresundsförbindelse är att Region Skåne och Greater Copenhagens ordförande Carl-Johan Sonesson (M) har uppmanat regeringarna att tillsammans utreda behoven för en ny förbindelse och de olika förslagen. Ett gemensamt arbete om en ny förbindelse diskuterades nyligen när Danmarks Transportminister Thomas Danielsen (Venstre) deltog i Greater Copenhagen Task Force där danska och svenska regeringsföreträdare träffas. Ministern uttryckte sig positivt om en ny Öresundsförbindelse som är självfinansierande på samme sätt som Fehmarn Bält-förbindelsen och Öresundsbron där de som använder förbindelsen också betalar för den. 

För oss är det helt givet att nästa Öresundsförbindelse ska betalas av de som använder den. Europaspåret är ett självfinansierande projekt genom EU-stöd och framtida intäkter från väg- och tågtrafik. Det bör också vara självklart att nästa Öresundsförbindelse ska ha järnvägskapacitet till både gods- och persontåg. Europaspåret är fortfarande enda förslaget som kan bidra med denna helt centrala funktionen.

Nu ser vi fram emot att följa och delta i den fortsatta dialogen på nationell nivå om en ny Öresundsförbindelse.

/ Christian Alexandersson, projektägare Europaspåret
 
Från vänster: Christian Alexandersson, projektägare
Europaspåret, Thomas Danielsen (V),
Transportminister och Torkild Strandberg (L),
Kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.
Besök hos Danmarks Transportminister

Under september fick vi möjlighet att träffa Danmarks Transportminister Thomas Danielsen (Venstre). Vi hade ett positivt och kontruktivt samtal om transporter över Öresund och presenterade förslaget om Europaspåret.

Infrastrukturutmaningarna vid Öresund ska lösas av Danmark och Sverige gemensamt för att skapa en ännu starkare Öresundsregion och fler klimatvänlig transport. För att lyckas med detta är den dansk-svenska dialogen helt avgörande och vi är mycket glada att vi fick möjlighet att diskutera detta med ministern.
 
En ny Öresundsförbindelse är en statlig angelägenhet

Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona, skrev i slutet av september en debattartikel i HD/Sydsvenskan om behovet av en ny Öresundsförbindelse. Regeringarna i Sverige och Danmark behöver utreda behoven kring en ny Öresundsförbindelse och samtliga förslag på lösning. Detta ska skapa ett beslutsunderlag som kan peka på vilken förbindelse som bäst löser näringslivets transportbehov, bidrar till transporternas klimatomställning och den regionala utvecklingen.

Här kan du läsa hela debattartikeln "Det behövs investeringar i järnvägen och en av dessa är en ny Öresundsförbindelse"
 
Foto: Peter Brinch/Øresundsbron
Trafikverket utreder Europaspåret som del i regeringsuppdrag

Med senaste nationella plan för transportinfrastruktur fick Trafikverket i uppdrag att utreda kapacitet och redundans för transporter över Öresund. Utredningen ska presenteras i början av 2024 och kommer titta på kapacitet och redundans för både väg- och järnvägstrafik i olika tidsperspektiv samt beskriva bland annat Europaspåret på en övergripande nivå. Vi är en del av utredningens referensgrupp där vi samlades för information och diskussion i slutet av september månad.

Lär mer om Trafikverkets utredning här.
 
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag
Riksdagsmotion önskar grundlig utredning av Europaspåret

"Trafikverket bör ges i uppdrag att grundligt utreda Europaspåret" skriver riksdagsledamot Magnus Jacobsson (KD) i en riksdagsmotion om en integrerad infrastrukturlösning i Öresundsregionen. Europaspåret skulle adressera flera pågående utmaningar med trafikflöden och kapacitet inom både den regionala och internationella järnvägstrafiken över Öresund och öppna upp för nya möjligheter för regionens tillväxt framgår det av motionen.

Läs hela motionen här.