Helt kontantfritt inte möjligt
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Svenska experter i banbrytande avfallsprojekt i Ukraina
 

Sida har beslutat om stöd till Avfall Sverige och Salar International för att stärka avfallshanteringen i Ukraina. Stödet kommer såväl på kort som lång sikt att göra det möjligt att föra över den kompetens kring avfallshantering som finns hos Sveriges kommuner, kommunala bolag m. fl.

Uppdraget följer på den övergripande överenskommelsen om att Sverige ska stödja Ukraina, och avfallsfrågorna är ett prioriterat område i regeringens Ukrainastrategi. På kort sikt handlar det bland annat om omhändertagande av rasmassor från kriget, men på längre sikt är målet att utforma strategier och samarbeten som krävs för att utveckla avfallshanteringen i Ukraina så att den klarar EU:s högt ställda krav.
Upprop: stöd Ukrainas avfallshantering
 
Vi uppmanar er som vill bli en del i Ukrainas uppbyggnad att anmmäla ert intresse till Avfall Sverige. Medverkan kan handla om att delta i kunskapsutbyte, rådgivning och genomföra utbildning inom hela avfallsområdet, allt från avfallshierarkin och kommunikation till drift och finansiering.
 
Helt kontantfritt inte möjligt
 
Avfall Sverige har låtit utreda frågan om det är möjligt att neka kontantbetalning vid ÅVC. Analysen mynnar ut i att kommunerna och dess entreprenörer är skyldiga att ta emot kontantbetalning för renhållningstjänster som faller under den kommunala ensamrätten.

Läs mer och ladda ner PM
Frågor & svar om förpackat avfall
 
Från den 1 januari 2024 ska den som har avfallet se till att förpackningen skiljs från sitt innehåll. Men vad betyder det för behandlingsanläggningarna? Och kan man söka dispens? Nu får du svar på sådana frågor på vår hemsida.

Bara för inloggade medlemmar
Senaste nytt om förpackningsinsamlingen
 
Rådgivning ÅVS-behållare: inköp, reparation och underhåll
 
Nu kan du lära dig mer om återvinningsstationernas behållare. Vid ett webbinarium ger representant från containerföretag tips om behållartyper och berättar om leveranstider och leveransvillkor. Stockholm Vatten och Avfall delar med sig av hur de tänker kring upphandling av service av behållare på ÅVS.
När: 24 oktober kl. 10–11
Läs mer och anmäl dig – bara för inloggade medlemmar
 
Fixa QR-koder till era ÅVS
 
Arbetet pågår med att färdigställa databasen som ska göra det enkelt för allmänheten att hitta närmaste återvinningsstation, få information om när stationen städas och töms och göra en felanmälan. Denna information kommer att synas via sopor.nu. Tanken är att varje station dessutom förses med en skylt med en unik QR-kod; genom att skanna koden kommer besökarna direkt till informationen om den specifika stationen, till exempel för att göra en felanmälan. Kommunerna kan redan nu generera QR-koder för respektive ÅVS, så att skyltarna kan vara klara att sätta ut vid årsskiftet.
Läs om hur du skapar QR-koderna – bara för inloggade medlemmar
 
Se webbinarier i efterhand
 
 
Sugen på biokol?
 
Under hösten bjuder Avfall Sverige in till ett digitalt möte för att inventera vad medlemmarna idag gör kring biokol, vilket behov man har av nätverkande, diskussionsforum, utvecklingsprojekt med mera. Vi kommer att diskutera Avfall Sveriges och medlemmarnas egna insatser inom biokol och vilken potential som vi ser.

Läs mer och anmäl dig
Sopor.nu ny-lanserad
 
Den nationella avfallsportalen sopor.nu finns nu i en uppdaterad version, bland annat med en bättre sorteringsguide. Runt årsskiftet kommer sopor.nu att kompletteras med den nya funktionen ”Hitta närmaste återvinning”. Här ska allmänheten kunna söka efter sin närmaste återvinningsstation, se senaste tömning och städning samt göra felanmälan. 

Besök sopor.nu
Biogasen lyfts i Bryssel
 
Den svenska EU-parlamentarikern Heléne Fritzon (S&D) och Avfall Sverige bjuder in centrala aktörer i Bryssel till ett seminarium om den nordiska biogasmodellen och dess roll i Green Deal. Vi ser fram emot en konstruktiv diskussion om hur biogas kan ingå som en hållbar och förnybar energikälla i EU:s politik.
När: 15 novemberkl 12–15

För mer information kontakta Angelika Blom
Tillsammans med 2013 företag och organisationer har Avfall Sverige i två debattartiklar uppmanat regeringen att satsa på klimatpolitiken och behålla klimatmålen. Det handlar om jobb, investeringar och marknadsandelar – och om vikten av att kunna lita på blocköverskridande överenskommelser.
Över 200 företag: Skrota inte klimatmålet
 
Det vore ett stort misstag av regeringen att skrota 2030-målet för transportsektorn, menar 214 företag och organisationer i en debattartikel. Målet gynnar såväl klimatet som Sveriges renommé, konkurrenskraft, arbetsmarknad, säkerhet och exportintäkter.
Behåll klimatmålen för 2030, regeringen
 
Vi svenska företagare och fackförbund nås av oroande uppgifter om snabbutredningen av Sveriges klimatpolitik. Låt oss därför vara väldigt tydliga: Det är av största vikt för oss att 2030-målet ligger kvar.

Läs hela debattartikeln i Aftonbladet
Gör hårdplasten lättare att återvinna
 
Nyligen manade Stena Recycling kommunerna att utöka insamlingen av hårdplast, sedan en ny återvinningsanläggning kommit på plats. Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation inom avfallshantering, svarar nu och menar att det är ett problem att mycket av plasten är för svår att återvinna.

Läs hela debattinlägget i Aktuell Hållbarhet
”Vi rekommenderar inga specifika metoder"
 
– Innanför smittzonen behöver man så klart följa de restriktioner som satts upp. Men utanför zonen är det goda rutiner som vanligt som gäller, säger Avfall Sveriges rådgivare Camilla Nilsson  till Jordbruksaktuellt angående svinpesten.
Läs hela artikeln
Plastkampanjen tackar för engagemanget
 
Nästan 16 000 namnunderskrifter samlades in  genom Avfall Sveriges kampanj för att förmå miljö- och klimatministern att stoppa fulplasten. I fredagens Aftonbladet annonserade vi, dels för att berätta för Romina Pourmokhtari om det stora engagemanget, dels tacka alla som skrivit på, hjälpt till att sprida budskapet och debatterat.
Biogas kan bli en del av vätgasrevolutionen
 
Finska Hycamite har på bara tre år vuxit till en av världens tre ledande vätgasproducenter. Under 2024 invigs deras storskaliga klimatsmarta anläggning, där naturgas ska omvandlas till vätgas och kolnannorör. På sikt kommer dock biogasen att få en huvudroll.
Vässa dina kunskaper
 
xÅVS-behållare: inköp, reparation och underhåll
 
När: 24 oktober 2023 kl. 10–11

Vid detta webbinarium ger leverantörer tips om behållartyper som passar på återvinningssttioner, och Stockholm Vatten och Avfall berättar om sina planer kring upphandling av behållare och service.

Läs mer och anmäl dig – bara för medlemmar
Kommunicera förpackningsinsamling
 
När: 24–25 oktober
Var: Stockholm

Landets alla avfallskommunikatörer bjuds in till temadagar med föreläsningar, diskussioner och inspirerande framgångsexempel, som ger mer förpackningar till återvinning. Vi fokuserar på lösningar för flerbostadshus.

Läs mer och anmäl dig
Avfallslagstiftning – fördjupning
 
När: 24–25 oktober
Var: Sigtuna

Här ges en fördjupad förståelse för ramarna för den kommunala avfallshanteringen. Vi går igenom aktuell lagstiftning samt vägledning i form av bland annat guider från Avfall Sverige.

Läs mer och anmäl dig
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
När: 31/10–1/11
Var: Linköping

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Höstmöte om insamling och ÅVC
 
När: 8–9 november
Var: Uppsala

Avfall Sveriges höstmöte presenterar nyheter kring digitalisering och QR-koder, nyskapande förändringar på ÅVC och framgångsrik kommunikation kring insamling. Dessutom visar företagsmedlemmar vad de kan erbjuda för att underlätta insamlingen.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs avfallsplanering
 
När: 22–23 november

Gör avfallsplanen till ett bättre och mera aktivt verktyg i arbetet för ett hållbart samhälle. Här lär du dig också revidera en kommunal avfallsplan och vi tittar på Naturvårdsverkets förändrade föreskrifter.

Läs mer och anmäl dig
Certifiering av biogödsel
 
När: 29–30 november

Tillverkare av biogödsel kan kvalitetscertifiera sin produkt (SPCR 120). Enhetliga krav och oberoende kontroll ska ge slutprodukten hög kvalitet och stor trovärdighet. Denna kurs ger praktisk vägledning i hur man uppnår de krav på kvalitet och kontroll som ställs vid certifieringen.

Läs mer och anmäl dig
Miljöprövning av avfallsverksamhet
 
När: 30–31 januari 2024

Under kursen går vi igenom tillstånds- och anmälningsplikt för verksamheter, själva tillståndsprocessen och tillståndet. Vi tittar på förutsättningar för de flesta avfallsanläggningar.

Läs mer och anmäl intresse
 
Branschen rekryterar
 
 
 
Nacka vatten och avfall: Insamlingsansvarig
 
Ansök senast den 18 oktober  Läs mer om tjänsten
 
Vakin: Avfallsingenjörer till Hushållsavfall
 
Plats: Umeå
 
Ansök senast den 12 november  Läs mer om tjänsten