Afrikansk svinpest – så påverkas avfallshanteringen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Nu är Hushållsavfall i siffror här
 
Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över hushållsavfallet på läns- och kommunnivå för 2022. Här kan du djupdyka i siffror om avfallsmängder, avfallsavgifter och återvinning.

Rapporten visar att det nu är 75 kommuner som har infört fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) för en- och tvåfamiljshus. Det är en ökning med 14 kommuner sedan 2018. Det vanligaste insamlingssystemet är fyrfackskärl, som används av 89 procent av dessa kommuner.

– Vi ser fortfarande att mängden insamlade förpackningar per person är betydligt högre i kommuner med FNI jämfört med de som inte har det. Det är lovande inför 2027, då alla kommuner ska ha infört det, säger Jenny Westin, seniorrådgivare på Avfall Sverige.

En stor utbyggnad av separat insamling av matavfall har också skett. Till och med 2022 hade 267 kommuner infört det, i större eller mindre omfattning. Endast 23 kommuner återstår.

– Vi ligger ganska bra till inför årsskiftet 2024, då alla ska samla in matavfallet separat, konstaterar Jenny Westin.
 
Svinpest ­– så påverkas avfallshanteringen
 
I det området vid Fagersta där afrikansk svinpest har påvisats hos vildsvin har en återvinningscentral stängt, men matavfallet återvinns som vanligt. Hygiensierad biogödsel kan fortsätta användas utan problem.

Läs de senaste uppdateringarna
Få avfallsnyheter i budgeten
 
Skatten på plastpåsar avskaffas, Klimatklivet stärks och deponiskatten höjs. Det är några av förslagen i regeringens budgetproposition för 2024. Regeringen anser att det är nödvändigt med en ambitiös avfallspolitik men lägger i nuläget inga skarpa förslag.

Läs Avfall Sveriges summering av budgeten
Heléne Frizon (s) får nytt avfallsuppdrag
 
Heléne Fritzon har tidigare gjort sig känd som en stark anhängare av biogas. Nu har hon fått i uppdrag att leda Europaparlamentets socialdemokrater under arbetet med revisionen av EU:s avfallsdirektiv, bland annat med skärpta krav för mat och kläder.

Läs mer
Senaste nytt om förpackningsinsamlingen
 
Kampanjmaterial att ladda ner
 
Nu finns ytterligare bilder till kampanjen om insamling av förpackningar och matavfall att ladda ner från hemsidan: olika avfallsslag med guldram. Dessutom hittar du textunderlag till nyhetsbrev, sociala media och ett presskit. Mer material kommer inom kort.
Ladda ner texter  Ladda ner fotonBara för inloggade medlemmar
 
QR-koder underlättar för ÅVS-portalen
 
Avfall Sverige arbetar vidare med den portal som ska göra det lätt för allmänheten att hitta sin närmaste återvinningsstation, men också att återkoppla om den behöver städas. Kommunerna kan redan nu ta fram unika QR-koder till varje återvinningsstation, som sedan enkelt kan kommuniceras.
Läs mer – Bara för inloggade medlemmar
 
Erfarenhetsutbyte kring rapportering till Naturvårdsverket
 
Avfall Sverige bjuder in till ett digitalt möte, där några medlemmar berättar om sina erfarenheter kring inmatning av uppgifter om förpackningsavfall i Naturvårdsverkets nya e-tjänst.
När: 26 september kl 9-10. Det krävs ingen anmälan.
Läs mer och koppla upp dig
 
Se webbinarier i efterhand
 
 
Stöd för hållbar redovisning
 
SKR startar ett tidsbegränsat nätverk om hållbarhetsredovisning i kommunala bolag.
Nätverket omfattar månadsvisa digitala träffar med föreläsningar och faktainnehåll, med start i början av oktober 2023 och avslut i februari 2024.

Läs mer på SKR:s hemsida
Bra undantag för bioavfall
 
Naturvårdsverkets förslag till undantag från kravet på separat insamling av bioavfall tas emot väl av Avfall Sverige. I praktiken är det framför allt kravet om fastighetsnära insamling av matavfall som inte går att genomföra överallt.

Läs hela remissvaret
Kommunicera insamlingsansvaret
 
Temat för årets kommunikationsdagar är det nya insamlingsansvaret för förpackningar. Vi sätter särskilt fokus på fastighetsnära insamling i flerbostadshus. Vi visar på utmaningarna, men lyfter framför allt framgångsrika exempel.

Läs mer och anmäl dig
Lösningar för flerbostadshus
 
Nu finns ett rykande färskt nummer av Avfall Sveriges tidning, där du får massor av bra tips på hur avfallshanteringen kan bli bättre i flerbostadshus. Bland annat berättar Kopparstadens bovärdar om sina vägar till snyggare miljörum med bra sortering.

Läs Avfall och Miljö på nätet
                 Avfall Sverige
                 i media
 
Kommunen säker partner för textilinsamling
 
– Vi vill öka insamlingen och återbruket, men också öka materialåtervinningen. Där menar vi att vi måste ta hjälp av alla aktörer, säger Jon Djerf, rådgivare på Avfall Sverige.  Läs artikeln i Miljö och utveckling
 
Vässa dina kunskaper i höst
 
x
Bli förebyggande-coach
 
När: 4–5 oktober
Var: Järfälla

Kursen är uppbyggd kring flera verktyg, med fokus på en metod för att förebygga avfall i kommunal verksamhet, men metoden är även användbar för andra verksamheter. Vi lyfter också frågan hur en kan inspirera politiker och chefer till att börja arbetet med förebyggande. Mycket av kunskapen kan användas även i andra förändringsprocesser.

Läs mer och anmäl dig
Kampanjmaterialet visas upp
 
När: 10 oktober kl 9–10

Förpackningsinsamlingens omvälvning ska kommuniceras. I denna medlemsrådgivning tar vi en titt på materialet till Avfall Sveriges kampanjen kring förpackningsinsamlingen. Vi berättar hur vi tänkt och ger tips om hur materialet kan användas. Och om du har frågor är detta ett perfekt tillfälle att ställa dem.

Läs mer och anmäl dig
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
Två tillfällen: 11–12/10, 31/10–1/11
Var: Linköping

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse Kurs 1Kurs 2
Avfallslagstiftning – fördjupning
 
När: 24–25 oktober
Var: Sigtuna

Här ges en fördjupad förståelse för ramarna för den kommunala avfallshanteringen. Vi går igenom aktuell lagstiftning samt vägledning i form av bland annat guider från Avfall Sverige.

Läs mer och anmäl dig
Kommunicera förpackningsinsamling
 
När: 24–25 oktober
Var: Stockholm

Landets alla avfallskommunikatörer bjuds in till temadagar med föreläsningar, diskussioner och inspirerande framgångsexempel, som ger mer förpackningar till återvinning. Vi fokuserar på lösningar för flerbostadshus.

Läs mer och anmäl dig
Höstmöte om insamling och ÅVC
 
När: 8–9 november
Var: Uppsala

Avfall Sveriges höstmöte presenterar nyheter kring digitalisering och QR-koder, nyskapande förändringar på ÅVC och framgångsrik kommunikation kring insamling. Dessutom visar företagsmedlemmar vad de kan erbjuda för att underlätta insamlingen.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs avfallsplanering
 
När: 22–23 november

Gör avfallsplanen till ett bättre och mera aktivt verktyg i arbetet för ett hållbart samhälle. Här lär du dig också revidera en kommunal avfallsplan och vi tittar på Naturvårdsverkets förändrade föreskrifter.

Läs mer och anmäl intresse
 
Branschen rekryterar
 
 
 
Svoa: Kundrådgivare till avfallsavdelningen
 
Plats: Stockholm Ansök senast 24 september  Läs mer om tjänsten
 
SRV: Anläggningsingenjör
 
Plats: Hybrid  Ansök senast den 24 september  Läs mer om tj änsten
 
Solna stad: Avfallsingenjör till tekniska förvaltningen
 
Plats: Solna  Ansök senast den 24 september  Läs mer om tjänsten
 
Vamas: Chef för återvinningstjänster
 
Plats: Malung-Sälen Ansök senast 27 september  Läs mer om tjänsten
 
Avfall Sverige och SALAR International söker Teamledare för att reformera kommunala avfallshanteringen
 
Plats: Kiev, Ukraina Ansök senast 1 oktober  Läs mer om tjänsten
 
NSR: Är du vår nya produktkoordinator?
 
Plats: Helsingborg Ansök senast 6 oktober Läs mer om tjänsten
 
NSR: Är du vår nya Utvecklingsingenjör?
 
Plats: Helsingborg Ansök senast 6 oktober Läs mer om tjänsten
 
Svoa: Drift- och underhållsansvarig
Plats: Stockholm Ansök senast 8 oktober  Läs mer om tjänsten