Inklusive inbjudan och anmälningslänk till välfärdsbrottslighetsveckan v 43
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Civilminster Erik Slottner deltar i SKRs välfärdsbrottslighetsvecka, vecka 43,  och nationellt fokus på välfärdsbrottslighet i regionerna!
 
Vecka 43 är det dags! Då går SKRs vecka med fokus på välfärdsbrottslighet av stapeln. Tre digitala heldagskonferenser och 4 fyra digitala halvdagswebbinar, allt ur ett välfärdsbrottslighetsperspektiv. Syftet med veckan är att ge en kunskapshöjning och dela erfarenheter och arbetssätt. 

Mycket av tiden ägnas just nu åt vecka 43. Att stämma av kring upplägg och innehåll och - inte minst - sprida information om veckan och innehållet till så många som möjligt i vårt avlånga land. För tro inte att välfärdsbrottslighet är ett storstadsfenomen eller något som bara finns någon annanstans. Det är i allra högst grad tydligt att det finns överallt där det finns en möjlighet att göra sig en vinst, vare sig det är till sig själv eller till ett företag. Alla kommuner och regioner behöver se över sin verksamhet i syfte att identifiera sina risker och sårbarheter. Först när man har koll på dem kan man arbeta för att täppa till hålen. En del hål är svåra att täppa till då det kan handla om hur andra myndigheters veksamhet genomförs eller att våra verktyg inte riktigt räcker till i den problembild vi har idag. Trots detta måste vi fortsätta arbeta och utveckla den verksamhet och de verktyg vi har till vårt förfogande just nu på bästa sätt.

Målet med SKRs välfärdsbrottslighetsvecka är att den ska ge er mer kunskap om problemområden och om sätt att förebygga, upptäcka och hantera välfärdsbrottslighet. Varje dag under veckan är tanken att det ska finnas möljlighet att få inspiration och hitta sätt att angripa en specifik fråga.

Vidare konstaterar SKR att det finns ett stort intress från regeringen att se över hur välfärdsbrottsligheten i regioners verksamhet kan stävjas. Under den gångna veckan har fler möten genomförts mellan socialtjänstministern, sjukvårdsministern, myndigheter och SKR.

Den gemensamma lägesbilden är betydlig tydligare nu och det spännande arbetet fortsätter också på det här området!

 
Vecka 43 - innehåll
 
Vecka 43 - en vecka med fokus på arbete mot välfärdsbrottslighet 
Här kan du läsa det detaljerade programmet för varje dag och tillfälle och anmäla dig till veckan:
Välfärdsbrottslighetsveckan - program och anmälan

Veckoöversikt:
Måndag - Brottsförebyggande ansvar ur ett välfärdsbrottslighetsperspektiv
Lyssna bland annat på Ekobrottsmyndigheten och Brottsförebyggande rådet . Exempel på arbete från Malmö och Örebro. 

Tisdag - Ekonomiskt bistånd ur ett välfärdsbrottslighetsperspektiv
Lyssna bland annat på Skatteverket och Polismyndigheten. Exempel på arbete från Eskilstuna, Uppsala, Malmö och Helsingborg.

Onsdag - Upphandling ur ett välfärdsbrottslighetsperspektiv
Lyssna bland annat på civilminster Erik Slottner, ADDA, Upphandlingsmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.
Exempel från Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad.

Tordag fm- Otillåten påverkan
Lyssna bland annat på Göteborgs stad och Suntarbetsliv samt exempel på rättsfall från Åklagarmyndigheten.

Torsdag em - Föreningsbidrag ur ett välfärdsbrottslighetsperspektiv
Lyssna bland annat på Skatteverket, MUCF och Göteborgs stad.

Fredag fm- Revison  ur ett välfärdsbrottslighetsperspektiv
Lyssna på PWC, KPMG och ADDA

Fredag em-  Välfärdsbrottslighet ur regioners perspektiv
Lyssna bland annat på regionerna Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götaland.

Det är särskilt roligt att kunna berätta att civilminster Erik Slottern deltar under onsdagens konferens för att ge sin syn på upphandling och välfärdsbrottslighet! 
  

En workshop kring assistans och välfärdsbrottslighet kommer hållas för inbjudna kommuner. Resultatet av denna workshop kommer ligga till grund för SKRs utvecklingsarbete på området. Information kring vad som kom fram vid detta tillfälle kommer i nästa nyhetsbrev.
 
Mer från SKR
 
 
Nätverk för strategiskt arbete mot välfärdsbrottslighet i kommuner
Den 13 december kl. 09.30-15.00  träffas SKRs kommunala nätverk mot välfärdsbrottslighet för sitt första möte.

Nätverket riktar sig till dem som arbetar strategiskt med välfärdsbrottslighet i kommuner och kommer inte ta upp frågor om hantering av enskilda ärenden. Nätverket är gratis men mötena genomförs fysiskt och resor bekostas av deltagaren.

Är du intresserad av att ingå i nätverket? Maila till christina.kiernan@skr.se 

Sista dagen att anmäla sitt intresse är 1 december 2023. 
 
 
Var tredje arbetsskadeanmälan från socialsekreterare gäller hot utanför jobbet - avhandling
 
En ny avhandling som tittat på socialsekreterares arbetsskadeanmälningar visar att var tredje anmälan gäller hot utanför arbetsplatsen och i många fall även mot deras familjer.
- Detta är det absolut värsta, de upplever att de inte kan skydda sig och blir väldigt utsatta, säger Jimmy Munobwa, doktor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.

I know where you live - avhandling
 
 
Nätverk för korruptionsbekämpning
SKR bjuder in till ett andra nätverk för korruptionsbekämpning under 2024. Programmet innehåller kunskaper från praktik och teori samt omvärldsspaningar på nationell och internationell nivå. Deltagarna kommer att få utrymme för erfarenhetsutbyte och gemensamma reflektioner.
 
Betydelsen av sakliga, opartiska och icke-korrupta institutioner har direkt samband med tilltron till det offentliga systemet och kvalitén på välfärdstjänsterna. Flera uppmärksammade händelser de senaste åren har satt korruptionsbekämpning högt på agendan. Konsekvenserna av korruption är inte bara ekonomiska utan påverkar legitimiteten för det politiska systemet, synen på politiker och tjänstemän och organisationens varumärke.
 
Nätverkets arbete organiseras och stöds av experter och processledare från SKR.
 
Till anmälan
 
 
 
Aktuellt från omvärlden
 
 
Utredning om anslutning till Utbetalningsmyndighetens verksamhet
En särskild utredare ska dels analysera de rättsliga förutsättningarna för kommunal anslutning till Utbetalningsmyndighetens verksamhet, dels lämna flera alternativa författningsförslag om sådan anslutning. Syftet med utredningen är att motverka felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott.
Utredaren ska bland annat:
  • kartlägga omfattningen av felaktiga utbetalningar från kommuner och regioner till enskilda individer, företag och föreningar,
  • analysera de rättsliga förutsättningarna för kommunal anslutning till
    Utbetalningsmyndighetens verksamhet, och
  • lämna flera alternativa författningsförslag om kommunal anslutning, där ett av förslagen ska innebära att Utbetalningsmyndighetens system med transaktionskonto för utbetalningar från statliga myndigheter även ska omfatta de kommunala utbetalningar som omfattas av kartläggningen.
Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2024.

Christina Kiernan, SKR, är förordnad att ingå i utredningen som expert.

Läs direktiven här

Referensgrupp
Vill du ingå i en referensgrupp av kommuner kring denna utredning?  
Hör av dig till christina.kiernan@skr.se

SKR avser att sätta samman en grupp av 5-8 kommunrepresentanter. Det är bra om du har kunskap om frågor kopplade till utredningens uppdrag.
 
Mall för polisanmälan om bidragsbrott
Det är viktigt att anmäla eventuella misstankar om brott till polisen. Du behöver inte vara säker på att ett brott begåtts för att göra en anmälan. Det är polisen som utreder om handlingen är brottslig.
 
För att säkerställa att relevant information kommer polisen tillhanda har polisen tagit fram en mall för polisanmälan om bidragsbrott enligt Bidragsbrottslagen (2007:612). Polisen har två olika sorters blanketter. En för ifyllnad digitalt och en för utskrift.

Alla instruktioner hur du gör och vart blanketten ska skickas finns på polisens webbplats för blanketter.
 
 
På gång
 
 
 
Manual för registrering av otillåten påverkan i incident-rapporteringssystemet IA/KIA
SKR tar i samverkan med AFA försäkring fram en manual för hur incidentrapporteringssystemet IA/KIA kan användas för att registera när medarbetare utsätts för otillåten påverkan. 

Manualen kommer läggas upp på SKRs webbsida när den är färdig. 
 
 
Programberedning för trygghet
En programberedningen för trygghet ska inrättas på SKR. Den ska lämna förslag på hur SKR utifrån sin roll kan bidra som bäst med utgångspunkt i medlemmarnas behov inom området.
 
Programberedningens uppdrag
Programberedningen ska, utifrån en samlad bild till styrelsen lämna förslag på hur SKR utifrån sin roll kan bidra som bäst med utgångspunkt i medlemmarnas behov inom området, det vill säga det som bedöms ge störst effekt på vägen mot målsättningen och där SKR  kan  påverka  utvecklingen som mest.
 
Programberedningen ska under året redovisa för arbetsutskottet och styrelsen hur arbetet fortskrider. I oktober 2024 ska beredningen överlämna sina förslag till styrelsen. Programberedningen ska även lämna en slutrapport till styrelsen som sammanfattar arbetet och genomförda aktiviteter.
 
Avslutningsvis 
Vi ses väl vecka 43??!
 
Redaktör 
 
Christina Kiernan
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se 
08-452 70 00