Pressmeddelande – 2030-sekretariatet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ser brevet konstigt ut? Klicka här
06–10–2023 PRESSMEDDELANDE
Laddguldet 2023 – Våga vara vinnare!
 

Elektrifieringen av transportsektorn är en avgörande komponent för att minska Sveriges utsläpp och klara klimatmålen. Men takten behöver öka och inte minst laddinfrastrukturen byggas ut. 2030-sekretariatet öppnar nu nomineringen till Laddguldet för sjunde året i rad. Priset går till den kommun och den fastighetsägare som med ett helhetsgrepp och på ett långsiktigt sätt främjar användandet av laddbara fordon.

Det talas ofta om föregångare när Sverige ställer om för att minska utsläppen och klara klimatmålen. Sverige som föregångsland, men också pionjärerna som driver utvecklingen framåt. Elektrifieringen av transportsektorn är en viktig komponent för att vi snabbt ska kunna minska utsläppen, med brett stöd både från sittande politiker och transportaktörerna. Men takten behöver öka och infrastrukturen för laddning behöver utvecklas för att täcka de behov som inte bara speglar dagens eldrift utan även framtidens behov. Här spelar kommuner och fastighetsägare en avgörande roll genom att driva utvecklingen framåt och skapa förutsättningar för en fungerande laddinfrastruktur.


– Tekniska lösningar, kunskap och kapital är viktiga komponenter, men ansvarstagande, kreativitet och mod är minst lika viktigt för den som inte bara vill bidra till omställningen utan också leda, skapa attraktionskraft och stå redo när kraven på infrastruktur och utsläppsminskningar ökar, säger Maria Stenström, ansvarig för mobilitet och beteendefrågor vid 2030-sekratariatet, och värd för Laddguldet.

Syftet med Laddguldet är att lyfta fram vad som fungerar, inspirera fler att ta ansvar för sin verksamhet och hedra de aktörer som går i bräschen för omställningen, men också identifiera bromsklossar. Ett nytt ekosystem växer fram där kommuner och fastighetsägare ofta har en nyckelroll; kommunerna med planmonopol, ofta ägare av det lokala energibolaget och med möjlighet att främja samskapande för smarta laddlösningar; fastighetsägare kan bana väg för eldrivna fordon i vardagen, hitta lösningar för de förbipasserande och möjliggöra laddning över natten.

– Vi ser en stor efterfråga på laddinfrastruktur, inte minst från dagspendlare, boende i flerbostadshus, verksamma i staden och godstransportörer. Vi ser också vinster för de som investerar. För de boende blir staden, bostaden eller arbetsplatsen attraktiv, och de förbipasserande skapar affärsmöjligheter med den nya ”30-minuters-kunden”. Att ”våga vara vinnare” är något jag vill skicka med till alla Sveriges kommuner och fastighetsägare, säger Maria Stenström.

Nomineringen är öppen fram till 22 oktober och vem som helst kan nominera en kommun eller fastighetsägare som med ett helhetsgrepp och på ett långsiktigt sätt främjar användandet av laddbara fordon. Vinnaren presenteras 1 december på eCarExpo i Göteborg.

Årets jury består av Mazdak Haghanipour, Mobility Sweden, Fredrik Svensson, Sveriges Åkeriföretag, Thomas Schölin, Drivkraft Sverige, Carl Ståhle, Sveriges Allmännytta, David Mowitz, Power Circle, Filippa Borgström, Klimatkommunerna, Anna Fägersten, eCarExpo och Maria Stenström, 2030-sekretariatet.

Mer information:
Laddguldet 2023
Till nomineringen
 
Kontakt & mer information
 

Agnes Bondelid
Presskontakt och strategisk kommunikatör
agnes.bondelid@2030sekretariatet.se
0707 34 38 78