Bättre service för alla återvinnare
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
OKTOBER 2023

Hej,

Här får du värdefulla tips på hur du kan få medlemmarna i föreningen eller samfälligheten att gemensamt minska avfallsmängden. Du får även information om matavfallsinsamling, avfallshantering, abonnemang, taxor, nya tjänster samt hur du kan nå ut till era boende med information. Hör gärna av dig till oss med ämnen som du önskar att vi tar upp.
 
Vänliga hälsningar, Avfallsavdelningen
 
 
 
Bättre service för alla återvinnare
 
Den 1 januari 2024 övergår ansvaret för insamling av förpackningsavfall till landets kommuner. I Nacka är det vi som får detta ansvar, vilket är ett första steg för att effektivisera avfallshanteringen och göra det lättare att återvinna. Vi har tecknat avtal med fyra entreprenörer som godkänns för att hämta förpackningsavfall och returpapper i fastigheter efter årsskiftet:
  • LLAB
  • PreZero
  • Ragnsells
  • Remondis
Det högsta pris som aktörerna får debitera för fastighetsnära insamling kommer att regleras i taxan för 2024. Läs mer på nackavattenavfall.se/forpackningar

Är ni intresserade av fastighetsnära insamling? Läs mer här
 
 
 
 
Tack till alla som skyltar upp era avfallsrum
 
Vi är tacksamma över att ni är så många som samlar in mat- och restavfall.
För att vi ska kunna hämta så effektivt som möjligt behöver vi hjälp med tydlig skyltning om var avfallsrummet finns. Se gärna över detta en extra gång så att ni får den service vi vill ge er.
 
 
 
Alla som minskar avfallet är vinnare
 
Ju mer vi kan förebygga avfall och minska matsvinnet desto bättre är det för miljön. Och för plånboken. Påminn era boende om att reparera mera, sälja begagnat eller skänka återbruk till den mobila kretsloppscentralen
 
 
 
 
 
Affischer och foldrar
 
Affischer i avfallsutrymmet gör det lättare att slänga rätt och bidrar samtidigt till trivsel. Beställ även matavfallsfoldrar att dela ut till de boende: Gratis affischer och avfallsfoldrar

På sverigesorterar.se finns fler exempel på skyltning och leverantörer som producerar skyltar enligt Avfall Sveriges nationella skyltsystem för avfall.
 
 
 
 
 
 
Tipsa grannen om nyheter från oss
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skicka ett mail till avfall@nvoa.se eller anmäl nedan.