Flytande biogas ökar kraftigt
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Sverige får nyckelroll för att stärka avfallshanteringen i utvecklingsländer
 
Avfall Sverige har, tillsammans med FN:s utvecklingsprogram, UNDP, och Smart City Sweden, tagit fram en digital utbildning kring hållbar avfallshantering. Målgruppen är beslutsfattare och yrkesverksamma i utvecklingsländer som vill skapa en hållbar avfallshantering, minska såväl mängden avfall som sin lokala och globala miljöpåverkan.

– Med ett gemensamt åtagande att främja hållbar avfallshantering har Avfall Sverige, UNDP och Smart City Sweden utvecklat denna digitala utbildning för att möta utmaningar och skapa möjligheter inom avfallshantering världen över. Vi vill bidra till att utveckla en hållbar avfallshantering, till gagn för människors hälsa, för att spara resurser, skydda miljön och minska klimatpåverkan, säger Tony Clark, vd för Avfall Sverige.
 
Flytande biogas ökar kraftigt
 
Den totala biogasanvändningen i Sverige minskade med 8 procent under 2022. Men användningen av flytande biogas, LBG, ökade med 142 procent. Det visar ny statistik från Energigas Sverige.

Fler siffror och länk till rapporten
Senaste nytt om förpackningsinsamlingen
 
Ännu mer kampanjmaterial att ladda ner
 
Får vi presentera fru plast, herr metall, fröken kartong och unge herr matavfall. De fyra är bärande delar i Avfall Sveriges kampanj för att öka utsorteringen av förpackningar och matavfall. Med deras hjälp vill vi att alla källsorterare ska känna sig som vinnare. Marterialet finns för olika kanaler och olika format.
Nu finns också en kampanjguide, som ger överblick över allt material och vägledning i hur det kan användas.
Ladda ner foton • Ladda ner kampanjguidenBara för inloggade medlemmar
 
Se webbinarier i efterhand
 
 
Vem ansvarar för
e-cigaretter?
 
Nu har vi kompletterat Vanliga frågor och svar på hemsidan med information om kasserade e-cigaretter. De omfattas av producentansvar och ska därför i första hand lämnas till producenternas insamlingssystem.

Läs hela svaret
Nu ska 25/25-målet utvärderas
 
Under vecka 40 genomför Avfall Sverige en utvärdering av vårt gemensamma 25/25-mål. Alla kommuner kommer att få en enkät, både de som anslutit sig och de som hittills valt att inte göra det. 

Läs mer om undersökningen
Ladda och ladda ner till minimeringsveckan
 
Nu finns material på svenska att ladda ner till Europa minskar avfallet den 18-26 november. Boka också webbinariet, där Bryssels koordinator svarar på frågor: 4 oktober kl 16.

Läs mer och anmäl dig
Kampanj sprider tips som ska rädda maten
 
Livsmedelsverket har kört igång en kampanj, Hacka maten, med enkla hacks – det vill säga vardagstips – för att bistå med kunskap om hantering och förvaring av mat så att fler kan minska sitt matsvinn. Allt material kan användas gratis av kommuner

Läs mer och ladda ner material
”Fastighetsägarna är nyckeln till framgång”
 
Utmaningar saknas inte i Malmö, men VA Syd tycker sig ha hittat ett koncept för att få bättre ordning i soprummen och bättre sorterat. Det stavas samarbete. "Vi går inte ut och gör breda kampanjer. Vi jobbar tillsammans med fastighetsägare till flerbostadshus", säger Ingela Morfeldt på VA Syd.

Läs hela artikeln i digitala Avfall och Miljö
 
Remissvar
 


Delvis bra förslag till förpackningsersättning
 
Naturvårdsverket föreslår att ersättningen till kommuner för insamling av förpackningsavfall ska justeras för kostnadsökningar enligt avfallsindex och att kommuner med låg befolkningstäthet kan ges en extra ersättning.

Läs hela remissvaret
Masshantering behöver bättre vägledning
 
Naturvårdsverkets vägledning om masshantering bör ha samma definition av förorening som EU. Vidare kan återvinning gynnas om alla dokumenterar användningen av material på samma sätt.

Läs hela remissvaret
        Avfall Sverige i media
 
Det ska du tänka på när du återvinner plast
 
– Det finns ett ansvar uppströms, att de produkter som sätts på marknaden faktiskt är sådana som vi kan cirkulera. Det är det vi vill lyfta upp i det här uppropet "Stoppa fulplasten", säger Jon Djerf, rådgivare på Avfall Sverige.  Se inslaget i TV4

 
 

Nya rapporter
 
från AvfallSverige
 
Så farliga är avfallsbränderna
 
Analyser av avfallsbränder och från kontrollerade försök visar att alla typer av avfall ger utsläpp över rådande gränsvärden eller bedömningsvärden. Vidare hittas tungmetaller i släckvatten även om det avfall som brinner i sig inte innehåller större mängder metall.
2023:15 Avfallsbränder, emissioner och risker
 
Ny medlem i Avfall Sverige
 
Quatra Sweden AB: Hämtning av använd matolja och fettåtervinning  Läs mer på quatra.com
 
Vässa dina kunskaper i höst
 
x
Bli förebyggande-coach
 
När: 4–5 oktober
Var: Järfälla

Kursen är uppbyggd kring flera verktyg, med fokus på en metod för att förebygga avfall i kommunal verksamhet, men metoden är även användbar för andra verksamheter. Vi lyfter också frågan hur en kan inspirera politiker och chefer till att börja arbetet med förebyggande. Mycket av kunskapen kan användas även i andra förändringsprocesser.

Läs mer och anmäl dig
Kampanjmaterialet visas upp
 
När: 10 oktober kl 9–10

Förpackningsinsamlingens omvälvning ska kommuniceras. I denna medlemsrådgivning tar vi en titt på materialet till Avfall Sveriges kampanjen kring förpackningsinsamlingen. Vi berättar hur vi tänkt och ger tips om hur materialet kan användas. Och om du har frågor är detta ett perfekt tillfälle att ställa dem.

Läs mer och anmäl dig
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
Två tillfällen: 11–12/10, 31/10–1/11
Var: Linköping

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse Kurs 1Kurs 2
Avfallslagstiftning – fördjupning
 
När: 24–25 oktober
Var: Sigtuna

Här ges en fördjupad förståelse för ramarna för den kommunala avfallshanteringen. Vi går igenom aktuell lagstiftning samt vägledning i form av bland annat guider från Avfall Sverige.

Läs mer och anmäl dig
Kommunicera förpackningsinsamling
 
När: 24–25 oktober
Var: Stockholm

Landets alla avfallskommunikatörer bjuds in till temadagar med föreläsningar, diskussioner och inspirerande framgångsexempel, som ger mer förpackningar till återvinning. Vi fokuserar på lösningar för flerbostadshus.

Läs mer och anmäl dig
Höstmöte om insamling och ÅVC
 
När: 8–9 november
Var: Uppsala

Avfall Sveriges höstmöte presenterar nyheter kring digitalisering och QR-koder, nyskapande förändringar på ÅVC och framgångsrik kommunikation kring insamling. Dessutom visar företagsmedlemmar vad de kan erbjuda för att underlätta insamlingen.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs avfallsplanering
 
När: 22–23 november

Gör avfallsplanen till ett bättre och mera aktivt verktyg i arbetet för ett hållbart samhälle. Här lär du dig också revidera en kommunal avfallsplan och vi tittar på Naturvårdsverkets förändrade föreskrifter.

Läs mer och anmäl intresse
Certifiering av biogödsel
 
När: 29–30 november

Tillverkare av biogödsel kan kvalitetscertifiera sin produkt (SPCR 120). Enhetliga krav och oberoende kontroll ska ge slutprodukten hög kvalitet och stor trovärdighet. Denna kurs ger praktisk vägledning i hur man uppnår de krav på kvalitet och kontroll som ställs vid certifieringen.

Läs mer och anmäl intresse
 
Branschen rekryterar
 
 
 
NSR: Är du vår nya produktkoordinator?
 
Plats: Helsingborg Ansök senast 6 oktober Läs mer om tjänsten
 
NSR: Är du vår nya Utvecklingsingenjör?
 
Plats: Helsingborg Ansök senast 6 oktober Läs mer om tjänsten
 
Svoa: Drift- och underhållsansvarig
Plats: Stockholm Ansök senast 8 oktober  Läs mer om tjänsten
 
WBAB: Återvinningsstrateg
 
Plats: Ludvika–Smedjebacken Ansök senast den 8 oktober  Läs mer om tjänsten
 
Kundservicemedarbetare till samhällsbyggnadsförvaltningen
 
Plats: Ystad Ansök senast den 8 oktober  Läs mer om tjänsten
 
Nacka vatten och avfall: Insamlingsansvarig
 
Ansök senast den 18 oktober  Läs mer om tjänsten