Höstens första sammanträde. Många intressanta ärenden på dagordningen!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det här är nyhetsbrevet för dig som arbetar inom förskola och skola i Nacka! Här får du information om de ärenden som tagits upp i utbildningsnämnden.

I det aktuella nyhetsbrevet får du ett urval av ärendena från nämndsammanträdet den 21 september.
 
Fokus på språkutveckling
 
De förtroendevalda revisorerna har genomfört en omfattande granskning av Nacka kommuns arbete för att säkerställa att förskolan främjar barns språkutveckling. Rapporten inkluderar rekommendationer för utbildnings-nämnden och kommunstyrelsen för att förbättra kvaliteten inom förskolan.
 
Skolfrånvaron i Nacka: Statistik och utmaningar
 
Nacka kommun hade en ökande trend av skolfrånvaro bland skolpliktiga elever under läsåret 2022-2023. Utbildnings-enheten har nyligen rapporterat statistik till utbildningsnämnden som belyser utmaningarna kring skolfrånvaro och ansvarsfördelningen mellan vårdnadshavare, rektor, huvudman och hemkommun.
 
Framtida behov av platser inom förskola och skola i Nacka
 
Utbildningsenheten har nyligen presenterat den senaste behovs-prognosen för platsbehovet inom förskola och skola fram till år 2040. Prognosen belyser de utmaningar som behöver tacklas för att möta efterfrågan på skolplatser i åldersgruppen 6–12 år.
 
Nackas 14 gymnasieskolor utgör tillsammans en attraktiv utbildningsmiljö
 
Hösten 2023 började drygt 1 500 Nackaelever årskurs 1 på något av gymnasieskolans och den anpassade gymnasieskolans nationella program. Av dessa fick 65 procent sitt förstahandsval av utbildning tillgodosett. Till de olika introduktionsprogrammen i gymnasie-skolan antogs 40 elever.
 
Höga kunskapsresultat i Nackas skolor 2022-2023
 
Nacka kommuns grundskolor har visat på imponerande kunskapsresultat för läsåret 2022-2023 enligt en ny redovisning från utbildningsenheten. Trots några nedgångar i genomsnittliga betygsnivåer har elevernas måluppfyllelse i flera nyckelämnen förbättrats.
 
Positiva resultat i Nackas pedagogiska omsorg
 
Under våren 2023 genomfördes observationer av pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 år i Nacka kommun. Resultaten visar på övervägande positiva bedömningar, men pekar också på utvecklingsområden. En workshop för anordnarna har redan ägt rum och en plan för framtida uppföljning har presenterats.
 
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skriv till utbildningsenheten@nacka.se