Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
Oktober 2023


I månadens utskick:
  • Nya nivåer på sjuk- och aktivitetsersättning 2024
  • Rapport IVO: ”Att inte få rätten att leva som andra”
  • MFD-webbinarier om kontaktperson
    • Kunskapsstöd om LSS-insatsen kontaktperson
  • Rekommendation om medicin och förbrukningsartiklar för en månad
  • Rapport från Socialstyrelsen: ”E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2023”
  • Nka: Webbinarium på nationella och europeiska anhörigdagen 6/10
  • Nka: Uppdaterad webbplats ”Första tiden”
  • Nka: Digital samtalsgrupp för pappor
 
Nya nivåer på sjuk- och aktivitetsersättning 2024
Regeringen har nu bestämt prisbasbeloppet för 2024. Det nya beloppet är 57 300 kronor, jämfört med 52 500 kronor år 2023. Detta innebär att sjuk- och aktivitetsersättningen höjs med 9,14 procent 2024. Även omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning och fribeloppet i bostadstillägget höjs med 9,14 procent.

Mer information om de nya nivåerna finns att läsa här hos HejaOlika.
 
Rapport IVO: ”Att inte få rätten att leva som andra”
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomförde under 2022 – 2023 en riktad tillsyn av 90 gruppbostäder över hela landet. Tillsynen hade ett särskilt fokus på användningen av tvångs- och begränsningsåtgärder. IVO fann att två tredjedelar av verksamheterna använde otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder, som påtvingat kroppsligt ingrepp, övervakning och avlyssning. Det förekom även begränsningar i rörelsefrihet, inlåsning och fasthållning. IVO:s slutsats är att risken för ”oproportionerliga och eskalerande begränsningsåtgärder” ökar om ledningen och personalen saknar adekvat kompetens.

"Att inte få rätten att leva som andra - Redovisning av den nationella tillsynen av gruppbostäder för vuxna enligt LSS"


I ett pressmeddelande med anledning av rapporten lyfter Riksförbundet FUB på nytt behovet av en nationell satsning på kompetensutveckling av personal i LSS-verksamhet, ett LSS-lyft. FUB vill också att Socialstyrelsens förslag om ett nationellt kompetenscentrum om IF och autism realiseras.

FUB:s ordförande Anders Lago blev intervjuad av TT.
 
MFD-webbinarier om kontaktperson
LSS-insatsen kontaktperson fyller en viktig funktion när det kommer till delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Men hur kan det bli lättare att rekrytera kontaktpersoner? Och hur kan yrkesverksamma skapa förutsättningar för att relationerna håller över tid?

Myndigheten för delaktighet, MFD, anordnar två kostnadsfria webbinarier på temat.
Det första äger rum den 12 oktober, kl 14.00-15.00. Sista anmälningsdag den 6/10.

Det andra webbinariet om kontaktperson äger rum den 6 december, kl 10.00-11.00.
Sista anmälningsdag: den 4/12.Kunskapsstöd om LSS-insatsen kontaktperson

Myndigheten för delaktighet, MFD, har tagit fram ett kunskapsstöd om LSS-insatsen kontaktperson. I detta arbete har Riksförbundet FUB medverkat. Kunskapsstödet innehåller bl.a. fyra filmer om vad det innebär att ha eller vara kontaktperson, webbaserad utbildning och publikationer. Kunskapsstödet finns att ta del av på Kunskapsguiden.se.
 
Rekommendation om medicin och förbrukningsartiklar för en månad
Socialstyrelsen rekommenderar alla som under en längre tid behandlas med medicin eller använder förbrukningsartiklar att av beredskapsskäl ha en månads medicin eller förbrukningsartiklar hemma. Det gäller t.ex. medicin som används vid förhöjt blodtryck, diabetes och hjärtåkomma.

Rekommendationen gäller givetvis även personer som bor i bostad enligt LSS.
 
Rapport från Socialstyrelsen: ”E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2023”
Socialstyrelsen gör en årlig uppföljning av den digitala utvecklingen i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Välfärdsteknik är betydligt vanligare inom äldreomsorgen än inom funktionshinderverksamheten. Med ett undantag, dvs. digitalt stöd för dagliga aktiviteter. Möjligheten till internetuppkoppling ökar. I stöd- och serviceboenden för personer med funktionsnedsättning finns internetuppkoppling i enskildas lägenheter i 60 procent av kommunerna. Det är en ökning med 11 procent sedan 2021. I cirka 10 procent av kommunerna saknas möjlighet till internetuppkoppling i alla kommunala boenden.

"E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2023 - Uppföljning av den digitala utvecklingen i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård"
 
Nka: Webbinarium på nationella och europeiska anhörigdagen 6/10
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium den 6 oktober, kl 10.00 – 12.00, med rubriken ”För allas rätt till balans i livet”. Webbinariet anordnas med anledning av den nationella och europeiska anhörigdagen. Webbinariet tar upp stöd till anhöriga, erfarenheter som anhörig, befintliga lagar som ger stöd till anhöriga och aktuell forskning inom området. Mark Levengood är moderator och Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister inledningstalar.
 
Nka: Uppdaterad webbplats ”Första tiden”
Nka: Digital samtalsgrupp för pappor
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, har uppdaterat webbplatsen som riktar sig till nyblivna föräldrar till ett barn med omfattande funktionsnedsättningar. Här finns föräldraberättelser om hur den första tiden var för dem samt information om vilket stöd som finns att få och svar på vanliga frågor. Det finns även länkar till intresseorganisationer, bland annat Riksförbundet FUB. Nka erbjuder även digitala samtalsgrupper för föräldrar och mor- och farföräldrar. 
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, startar i november en digital samtalsgrupp för pappor till barn med omfattande funktionsnedsättning.

Syftet är att ge plats för dem som sällan tar den. Gruppen träffas åtta gånger, varannan torsdag från den 16 november, kl 17.30-19.00. 
 
Frågor eller synpunkter om nyhetsbrevet?

Eva Borgström
Intressepolitisk samordnare
tel: 08 - 508 866 31     |     e-post: eva.borgstrom@fub.se