Senaste nytt om trafik och infrastruktur från SKR
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Nytt från SKR
 
 
Ansök om medel från Skyltfonden senast 1 oktober 2023

Skyltfonden välkomnar innovativa projektansökningar som bidrar till trafiksäkerhet i vägtrafiken. Många utmaningar finns på kommunala gator och cykelvägar där det kan behöva testas eller utvärdera olika lösningar som kan vara ett första steg i processen för implementering.
 
Exempel på områden som vi gärna ser ansökningar inom är:
  • Möjliggörande av trafiksäkra transporter genom bland annat ny teknik. Vi ser gärna att projektidéerna även ger positiva effekter till andra transportpolitiska mål (positiva klimatavtryck, minskade luftföroreningar, minskat buller, trygghet i tätorter och attraktivare miljöer).
  • En trafiksäker utformning av infrastrukturen som möjliggör ökad tillgänglighet för oskyddade trafikanter i tätortsmiljöer och/eller som bidrar till en säker mobilitet för alla på landsbygd.
  • Utformning och drift/underhåll av infrastrukturen som bidrar till både ett ökat och säkert aktivt resande i tätort och därmed ett mer hållbart samhälle.
Vi välkomnar även ansökningar till Skyltfonden för andra projektidéer än ovanstående, så länge de syftar till trafiksäkerhet inom vägtrafiken.
 
Mer om Skyltfonden och hur du ansöker om bidrag kan du läsa på Trafikverkets webbplats.
 
Kontakt: Prem Huq (SKR), prem.huq@skr.se
Ny handbok för bedömning av undantag för tunga, breda och långa transporter
Den här handboken ska hjälpa till att skapa effektiva rutiner för att bedöma de ansökningar om undantag som kommunerna tar emot. Vår förhoppning är att handboken samtidigt ska bidra till en harmonisering av kommunernas handläggning för att bedömningar och undantag för transporter ska vara så lika som möjligt över landet.
 
Kontakt: Selda Taner (SKR), selda.taner@skr.se
Infrastruktur och bostadsministern på strategikonferens
Infrastrukturminister Andreas Carlson medverkade på ett pass under SKR:s och Svensk Kollektivtrafiks strategikonferens för presidier och ledande tjänstepersoner inom kollektivtrafiken. Ministern lyfte vikten av kollektivtrafik för ett hållbart samhälle och för arbetspendlingen och berömde branschens satsning mot målet att 4 av 10 motoriserade resor ska ske med kollektivtrafik.
 
Kontakt: Sara Rhudin (SKR), sara.rhudin@skr.se
Tipsa oss inför Persontrafik 2024!
Programarbetet inför eventet Persontrafik 2024 har startat. SKR är en av medarrangörerna. Nu vill vi ha dina förslag på ämnen, föreläsare och frågeställningar. Vad vill du höra och lära dig mer om? Som den ledande mötesplatsen i Norden för kollektivtrafik erbjuder Persontrafik besökarna en unik möjlighet till att nätverka, kompetensutvecklas och hitta de senaste lösningarna. Deltagarna kommer att få tillgång till ett högaktuellt konferensprogram med aktuella ämnen, nyskapande tankar, innovativa idéer och debatt.
 
Skicka in dina förslag redan idag!
 
Kontakt: Sara Rhudin (SKR), sara.rhudin@skr.se
 
Nytt från omvärlden
 
 
Workshop för politiker på temat cykel
Svenska cykelstäder bjuder in till Workshop för att bland annat prata om nyttorna som kommer med ökad och säker cykling och olika sätt att nå dit. Dr Lea Wisken från Berlins delstatsförvaltning finns också med för att berätta om hur Berlin som delstat gått tillväga för att på kort tid expandera en infrastruktur för hållbart resande. Workshopen hålls digitalt den 15 september och vänder sig till politiker från landets alla hörn.
 
Metodguide för testcyklistprojekt, Helsingborgs stad
Steg 1 och 2-åtgärder är en viktig del i kommuners och regioners arbete med hållbar mobilitet och transportsektorns omställning. Helsingborgs stad och Lunds universitet har genomfört ett testcykelprojekt med 300 vanebilister och utvecklat en metod som kan användas av andra.

Metodguiden för hur du gör ett testcyklistprojekt presenteras under ett webbinarium den 21 september klockan 10.00-10.45.
 
Drivmedla – ett verktyg för utbyggnad av laddstationer och fossilfria tankstationer
Den 11 september lanserades verktyget Drivmedla som ska förenkla för aktörer att samverka och planera sin omställning till fossilfria transporter. Verktyget visar var laddstationer och tankstationer med fossilfria bränslen finns tillgängliga idag, och vilka utbyggnadsplaner som finns för framtiden. Drivmedla har tagits fram inom det nationella projektet ReDriv och har initierats av Fossilfritt Sverige, där flera regioner deltagit i arbetet.
 
Läs mer om projektet ReDriv:
ReDriv » Peak Innovation 
Regeringsuppdrag inom krisberedskap och civilt försvar
Regeringen har gett i uppdrag åt Trafikverket att föreslå åtgärder för att stärka krisberedskap och civilt försvar samt höja förmågan vid höjd beredskap och ytterst i krig för myndigheterna inom beredskapssektorn för transporter. SKR deltar i forum för samverkan och samordning inom den nya strukturen för krisberedskap och civilt försvar.
 
Kontakt: Selda Taner (SKR), selda.taner@skr.se
Regeringsuppdrag om järnvägs- och kollektivtrafikskyddet
Regeringen har gett Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att gemensamt utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet. Vid genomförandet av uppdraget ska Trafikverket och Transportstyrelsen samråda med det Nationella rådet för järnvägs- och kollektivtrafikskydd (NRJK), Samverkansrådet mot terrorism och andra berörda myndigheter och aktörer. SKR ingår i det nationella rådet för järnvägs- och kollektivtrafikskydd.
 
Kontakt: Sara Rhudin (SKR), sara.rhudin@skr.se
 
Kurser och konferenser
 
SKR:s kalendarium
SKR:s kurser och konferenser finner du i kalendariet på SKR:s webbplats.
 
Hur påverkar drönare kommuner och regioners fysiska planering och infrastrukturplanering
Utvecklingen av drönare går snabbt och vi ser att de kan frakta både människor och gods inom en snar framtid. Hur kopplar vi ihop luftrummets planering som Transportstyrelsen och Luftfartsverket ansvarar för med den kommunala och regionala fysiska planeringen och infrastrukturplaneringen?
 
Innehåll
På seminariet deltar bland annat Transportstyrelsen och Luftfartsverket och vi kommer även presentera några exempel från kommuner och regioner som arbetar med dessa frågor.
Seminariet går att delta halvdag digitalt eller heldag fysiskt på plats på SKR.
 
Datum: 3 oktober 2023
Tid: klockan 9.45 – 13.45
Plats: Digitalt via webbsändning
Mer information och anmälan

Kontaktperson: Ulrika Nordenfjäll (SKR), ulrika.nordenfjall@skr.se
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se