Nyheter från SKR
 
 
Positiva besked om förlängt äldreomsorgslyft
SKR är positiva till regeringens besked om ett förlängt äldreomsorgslyft. Att möjliggöra för anställda att vidareutbilda sig är en viktig del för att säkra en fortsatt trygg äldreomsorg.
Den kommande tioårsperioden kommer antalet personer över 80 år att öka med omkring 50 procent
 
Dags att ge välfärden ett budgetbesked
SKRs bedömning för 2024 visar att kommuner och regioner prognosticerar ett underskott på totalt 28 miljarder. I det tuffa ekonomiska läget är besked om finansieringen viktigare än någonsin.
Behov av långsiktiga planeringsförutsättningar
 
Vårdens digitalisering kräver stora investeringar
Satsning på digital infrastruktur i vården måste utgå ifrån patientens behov och bygga vidare på det som regionerna redan investerat och utvecklat under många år.
Regionerna satsar betydligt mer än regeringen
 
"Krisen i välfärden blir värre för varje dag"
Det svåra ekonomiska läget påverkar allt och alla. Hushållen, välfärden och näringslivet. I det läget behöver regeringen visa att de tar sitt ansvar för en fungerande välfärd.
En stark välfärd behövs i en orolig tid
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Hållbar upphandling för förtroendevalda
I upphandlingsprocessen kan dina beslut som förtroendevald göra skillnad!
Offentlig upphandling omsätter drygt 800 miljarder kronor årligen – genom kommunernas och regionernas gemensamma köpkraft kan vi bidra till en snabbare omställning och bidra till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.
Välkommen att delta i en e-kurs för hållbar upphandling
 
Metodik för kategoristyrd hållbar upphandling
SKR, Svenskt Näringsliv och Upphandlingsmyndigheten arrangerar i samverkan kostnadsfria seminarier kring kategoristyrning. Det övergripande temat är Bättre affärer för 819 miljarder! Dagens seminarium ger dig en inblick i den metodik och struktur som krävs och kommer delvis att hållas på engelska.
Välkommen 22 september 2023, klockan 13.00 – 16.00, både i Näringslivets hus och online
 
Vägval framtid – en spaning mot 2035
SKR bjuder in till ett webbinarium där vi presenterar den senaste versionen av Vägval för framtiden; övergripande spänningsfält och trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget fram mot år 2035. Du får även ta del av metodstöd och exempel på hur man kan använda sig av analysen i sin omvärldsbevakning.
Välkommen digitalt 28 september 2023, klockan 9.30 – 12.00
 
Erfarenheter av sociala investeringar i Norden
På initiativ av danska VIVE har SKR tillsammans med andra nordiska organisationer och myndigheter deltagit i ett nordiskt erfarenhetsutbyte. VIVE bjuder nu in till Köpenhamn där kunskap om resultaten från lokala och nationella sociala investeringsprojekt i Norden presenteras. Deltagande i konferensen är gratis. Arrangör: Danska VIVE - Nationellt forsknings- och analyscentrum för välfärd.
 
Grundkurs i offentlig upphandling
En tre dagars grundkurs i offentlig upphandling som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 29 november – 1 december 2023, klockan 10.00 – 15.00
 
Nya möjligheter till uteslutning av leverantörer enligt LOU/LUF
En halvtimmas genomgång av de nya reglerna kring uteslutning enligt 19 kapitlet i LOU/LUF.
Välkommen digitalt 22 november 2023, klockan 9.00 – 9.30
 
Nätverk om hållbarhetsredovisning i kommunala bolag
SKR startar upp ett tidsbegränsat kunskapshöjande nätverk om hållbarhetsredovisning i kommunala bolag. Nätverket omfattar månadsvisa digitala träffar med föreläsningar och faktainnehåll, med start i början av oktober 2023 och avslut i februari 2024.
Nätverket omfattar månadsvisa digitala träffar med föreläsningar och faktainnehåll
 
Fokus på arbete mot välfärdsbrottslighet
SKR arrangerar vecka 43, den 23 - 27 oktober 2023, ett antal hel- och halvdagsseminarier kopplat till välfärdsbrottslighet. Varje seminarium tar upp ett eget ämnesområde ur välfärdsbrottslighetsperspektiv.
Välkommen digitalt 23 oktober 2023 – 27 oktober 2023
 
Olika sätt att införskaffa välfärdsteknik
SKR Kompetenscenter välfärdsteknik arrangerar ett seminarium om de olika aspekterna och konsekvenser som kan uppstå vid kommuners olika sätt att införskaffa och upphandla välfärdsteknik.
Välkommen digitalt 12 oktober 2023, klockan 14.00 – 15.30
 
Digitalt inköp inom äldreomsorgen – hur ska det hanteras?
Detta seminarium handlar om hinder och möjligheter för kommuner att hantera digitala inköp för äldre.
Välkommen digitalt 3 oktober 2023, klockan 13.00 – 15.00
 
Nytt från omvärlden
 
 
Leverantörskontrollutredningen lämnar sitt betänkande
Leverantörskontrollutredningen föreslår att det ska införas en funktion för samordnad registerkontroll hos Bolagsverket. Upphandlande myndigheter ska snabbt och enkelt kunna kontrollera uppgifter från register flera olika myndigheter. Betänkandet innehåller också förslag att uteslutningsgrunderna i valfrihetssystem (LOV) anpassas. Det ska inte vara skillnad på när uteslutning av en leverantör får ske beroende på om en tjänst köps in efter att ett valfrihetssystem har inrättats eller efter en upphandling.
Oseriösa och olämpliga leverantörer ska inte ha möjlighet att delta i offentliga upphandlingar och konkurrera med seriösa aktörer - Regeringen
 
 
Terrorhot — så påverkas upphandlingar
Terrorhotnivån har höjts från en trea till en fyra på den femgradiga skala som Säpo använder för att gradera hotbilden mot Sverige. En ökad hotbild kan även påverka den säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning som ska ske innan en säkerhetsskyddad upphandling genomförs, skriver Viktor Robertson.
Påverkan på kommande upphandlingar - Inköpsrådet
 
Privata aktörer som bygger och driver särskilda boenden
Långsiktigt hållbara villkor samt likvärdiga villkor oavsett regiform är förutsättningar för att valfrihetssystem ska bidra till bästa möjliga kvalitet inom äldreomsorgen. En kartläggning beställd av Vårdföretagarna och genomförd av PWC av hemtjänsten i 22 kommuner, med både privat och offentligt driven hemtjänst, visar att dessa förutsättningar inte gäller i en majoritet av de undersökta kommunerna.
"Räkna upp ersättningen med OPI för att resurserna till äldreomsorgen inte ska urholkas" - Vårdföretagarna
 
66 000 patienter har väntat på behandling längre än vårdgarantin tillåter – en femdubbling på knappt ett decennium
Sedan 2014 har antalet patienter som väntat längre på en operation eller behandling än vårdgarantins bortre gräns, 90 dagar, femdubblats. Från 13 000 till 66 000 på knappt ett decennium. De regionala skillnaderna är stora.
Så kan fler få vård snabbare - Vårdföretagarna
 
 
Effektiv och behovsbaserad digital vård
Socialdepartementet har utrett hur digitala vårdgivare ska bli en del av en mer sammanhållen och kontinuitetbaserad digifysisk primärvård. Departementet har också sett över de ersättningsprinciper som tillämpas för vårdval, utomlänsvård och digital utomlänsvård och föreslagit åtgärder för ett mer sammanhållet system.
Hemregionens patientavgifter ska gälla vid digital vård - Regeringen
 
Aktuell debatt
 
 
"Bättre hållbara affärer nu!"
Jag förstår näringslivets, ibland återkommande, frustration över offentliga upphandlingar. Vi måste bli bättre! Men det krävs arbete och samarbete som vi måste lägga ner nu, innan det är för sent. Vi kan inte vänta med målmedvetna och hållbara offentliga affärer, skriver Lena Mårdh.
Upphandlaren säkerställer att alla olika parametrar kommer in i de offentliga affärerna och bidrar till samhällets mål - Inköpsrådet
 
”Beskriv behov före tekniska krav”
I många upphandlingar används termer som kanske inte helt förstås av kravställaren själv. Kravlistan betonar teknikbaserade krav som försöker detaljstyra tjänsteleverantörerna, i stället för att fokusera på den upphandlande verksamhetens faktiska behov, skriver Christofer Wiechert, Inexchange.
En mer innovativ upphandlingsmiljö - Upphandling 24
 
"Nationell styrning – börja med digital vård"
Denna blogg ger inspel till kommittén om statlig styrning som ska utreda ”Ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården”. Leif Dahlberg skriver om hur digital behandling och preventivt arbete borde har stora förutsättningar att lösa hälso- och sjukvårdens problem och bör implementeras nationellt.
Det behövs en större öppenhet för samverkan mellan regioner och privat vår - Forum för health policy
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se