Förbättrad sökning med ETIM på RSK-databasen, Nya utbildningstillfällen ute och Boka genomgång av ert produktsortiment.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
FÖRBÄTTRAD SÖKNING MED ETIM-EGENSKAPER PÅ RSK-DATABASEN

Vi lanserar nu en ännu bättre sökfunktion på RSK-databasen för alla användare. Den förbättrade sökfunktionen är kopplad till vår produktkategorisering och de ETIM-koder som är knutna till den.

Vi har valt ut de vanligaste egenskaperna kopplade för den produkttypen och man kan på sätt kombinera fritextsökning och de utvalda egenskaperna för att snabbt söka fram artiklar som exakt passar ens behov.

För att synas i sökningar som kombinerar fritext och ETIM-egenskaper förutsätts att man fyllt i ETIM-egenskaper på sina produkter. Är man osäker på om man har berikat sina produkter med egenskaper eller hur man gör för att berika sina produkter kan man kontakta oss på VVS-Info och få en genomgång av sina artiklar (eller boka via vår hemsida)
 
NYA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN UTE NU

Vi har lagt upp nya utbildningstillfällen under hösten 2023. De datum som finns, och är bokningsbara, är 27 september, 25 oktober och 29 november.

Utbildningarna är till för dig som inte ansöker så ofta och behöver en uppfräschning och för dig som är ny på att ansöka. Vi håller utbildningarna över Teams och de tar en förmiddag i anspråk.

Utbildningarna är gratis för dig som har eller ska ansöka om RSK-nummer. Anmäl dig till utbildningarna här:https://www.vvsinfo.se/rsk-databasen/aktuella-utbildningar/
 
BOKA GENOMGÅNG AV ERT SORTIMENT

Vid en typisk genomgång går vi igenom vilken information som saknas för att er inforation ska kunna användas av samtliga branschled utan handpåläggning.

Vid mötet, som sker över Teams, kan ni vara flera från företaget som är med vilket underlättar eftersom då alla får samma information om vad som krävs.

Efter mötet får ni filer som tydligt markerar det som måste fyllas i och ni vet vad som ska göras, både när det gäller artikelinformationen och ETIM-egenskaperna. Boka här