Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Planera för Nära vårds lokalförsörjning - ett stödmaterial
Fastighetsrådet (Regionernas FoU-fond för fastighetsfrågor) har finansierat framtagandet av ett stödmaterial, som är tänkt att underlätta för regionerna i att formulera och hantera de lokalförsörjningsfrågor som omställningen till Nära Vård kan innebära.
Ta det av stödmaterialet
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Kurser och konferenser
 
 
Slutseminarium: Robusthetshöjande klimatanpassning — en exempelsamling
Välkommen till digitalt seminarium inom högaktuellt område där vi presenterar kommande rapport Robusthetshöjande åtgärder i ett förändrat klimat - inspirerande exempel från befintlig miljö!

Datum: 12 september
Tid: klockan 9.00 – 11.00
Inbjudan och anmälan

Vid seminariet kommer du även ha möjlighet att ställa frågor direkt till de utredare som tagit fram materialet. Projektet har initierats och finansierats av samarbetet Offentliga fastigheter.
Passa även på att ta del av tidigare framtaget vägledning Stöd för arbetet med klimatanpassning

Tipsa gärna dina kollegor om seminariet och vägledningen!
Lanseringsseminarium: Trygga säkra informationsmiljöer — ur ett fastighetsperspektiv
Välkommen till digitalt seminarium där vi presenterar en rykande het rapport Trygga säkra informationsmiljöer - ur ett fastighetsperspektiv. Vägledningen kommer att lanseras i samband med slutseminariet.

Datum: 27 september
Tid: klockan 08.00 – 09.30
Inbjudan och anmälan

Vid seminariet kommer du även ha möjlighet att ställa frågor direkt till de utredare som tagit fram vägledningen. Projektet har initierats och finansierats av samarbetet Offentliga fastigheter.
Vägledningen kommer att publiceras på Offfentliga fastigheters webb i samband med slutseminariet

Otålig? Ta gärna del av våra tidigare vägledningar inom området informationssäkerhet.
Informatinossäkerhet inom fastighetsområdet & IoT (februari 2022)
Vägledning för IoT-tjänster - från behov till realisering (mars 2022)
Informationssäkerhet i fastighetsorganisationen (september 2022)

Tipsa gärna dina kollegor om seminariet och vägledningen!
Multihallar för idrott och fysiska aktiviteter: praktiska erfarenheter från ritning till resultat
Idrottshallar, sporthallar eller multihallar. Vi reder ut begreppen och diskuterar multihallar för idrott och fysiska aktiviteter. Hur planerar vi, bygger och fyller dem med verksamheter för att nå fler med många aktiviteter?

Lyssna på en panel bestående av representanter både från kommunerna, SKR och Center för idrotts- och friluftsanläggningar.

Ett digitalt seminarium där kommuner som byggt eller planerar att bygga multihallar diskuterar och delar med sig av sina erfarenheter.

Paneldeltagare:
  • Mikael Franzén, strateg för samhällsplanering och lokalförsörjning, Uppsala kommun
  • Hans Pettersson, avdelningschef för kultur och fritid, Skellefteå kommun
  • Daniel Glimvert, verksamhetssamordnare, Center för idrotts- och friluftsanläggningar
  • Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott, SKR
Moderator: Niklas Törnå, drift- och underhållsansvarig, SKR

Datum: 18 september 
Tid: klockan 13.00 – 15.00
Program och anmälan hittar du här
 
Nytt från SKR
 
 
Information från Adda
Samtliga delområden finns nu i möbelkatalogen
Nu finns även delområde H, arbetsstolar inlagt i Addas digitala möbelkatalog. I och med detta är samtliga delområden nu tillgängliga.
Ta del av möbelkatalogen på Addas webbplats
Avtalsstart för Eldningsprodukter och drivmedel i bulk
Den 1 september drar det nya avtalet Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2022 igång. Avtalet erbjuder ett brett produktutbud med konkurrenskraftiga priser som täcker dina behov av fossil- och biobaserade eldningsprodukter och drivmedel i bulk
Läs mer om avtalet på Addas webbplats
Anmäl dig till digitalt informationstillfälle som genomförs den 15 september
Adda deltar på Forum Bygga Skolas webinarium Ramavtal och funktionsprogram förskola – hur har det gått?, den 10 oktober.
Mer information hittas här
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Initiativet Bygg i tid: Nationellt ledtidsindex
Initiativet Bygg i Tid, tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarna, har lanserat Nationellt Ledtidsindex – en ny årlig kartläggning av detaljplane- och bygglovsprocesserna i ett urval av landets kommuner.
Nationellt Ledtidsindex 2023
Arena Bygga Skola – 19 oktober
Forum Bygga Skola arrangerar för sjätte gången konferensen Arena Bygga Skola, 19 oktober.
Program och anmälan hittar du här
Information från MSB

Förebyggande arbete mot attentat och terrordåd
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har tagit fram vägledningar och råd för hur du kan arbeta förebyggande med säkerhet i skola, trossamfund och på evenemang.
Ta del av stödet på MSB:s webbplats
Utbildningsstöd för kontinuitetshantering
MSB har tagit fram ett utbildningsstöd för att underlätta arbetet med kontinuitetshantering. Stödet vänder sig framför allt till dig som ska anordna en utbildning i kontinuitetshantering, oavsett om det är för en verksamhet, organisation eller ett ansvarsområde.
Läs mer och ta del av utbildningsstödet på MSB:s webbplats
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se