Nytt stöd för att avslöja illegal avfallshantering
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Höstmötet bjuder på smart insamling
 
Den 8–9 november blir det en stormflod av nyheter och inspiration för att uppdatera avfallsinsamlingen.

Avfall Sveriges höstmöte kommer bland annat att presentera nyheter kring digitalisering och QR-koder, nyskapande förändringar på ÅVC och framgångsrik kommunikation kring insamling. Och så får vi höra hur danskarna lyckas samla in tio avfallsslag fastighetsnära. 

Dessutom kommer våra företagsmedlemmar att visa upp vad de kan erbjuda för att underlätta insamlingen.

Och så blir det tillfälle att möta kollegor från hela landet – på riktigt. Varmt välkomna till Uppsala!
 
Nytt stöd för att avslöja illegal avfallshantering
 
Naturvårdsverket ger nu för första gången tillsynsmyndigheterna en sammanhållen vägledning kring illegal avfallshantering.
Här har Naturvårdsverket samlat kunskaper från tillsynsmyndigheter med erfarenhet av att arbeta med de här frågorna.

Läs mer och ladda ner vägledningen
Fortsatt osäkert om skattebefrielsen
 
Biogas och biogasol väntar fortfarande på en lösning för att skattebefrielsen ska kunna återinföras. Det finns dock vissa förhoppningar om att EU-kommissionen redan i höst kan ge besked i frågan.
Danmark 4 % cirkulärt
 
The Circularity GAP Report för Danmark visar att landets konsumtion är tre gånger högre än vad som beräknas vara hållbart. Fem scenarier visar på de möjligheter som finns i omställningen till en mer cirkulär ekonomi: återvinningen skulle kunna öka från 4 till 7,6 procent, något över det globala genomsnittet på 7,2 procent.

Läs hela nyheten och ladda ner rapporten
Senaste nytt om förpackningsinsamlingen
 
 
Dags att rapportera till Naturvårdsverket
 
Senast den 30 september 2023 ska kommunen lämna uppgifter kring förpackningsinsamlingen till Naturvårdsverket. En e-tjänst för ändramålet ska lanseras i början av september. OBS att kommunen måste utse en administratör med e-postadress hos kommunen. Ni som jobbar på kommunalt bolag eller kommunalförbund kan behöva ligga på era ägarkommuner att ange en administratör.
Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida
 
Kampanjmaterialet presenteras
 
Den 10 oktober tar vi en titta på materialet till Avfall Sveriges kampanjen kring förpacknings-insamlingen. Vi berättar hur vi tänkt och ger tips om hur det kan användas. Och om du har frågor är detta ett perfekt tillfälle att ställa dem.
Läs mer och anmäl dig
 
Kommunikations- och annonsmaterial läggs upp efter hand
 
Den Den stora laddningen material till kampanjen kring förpackningsinsamlingen dröjer ännu några veckor, men redan finns foton och stöd till kommunikation till allmänheten. 
   En uppfräschad sopor.nu kommer att lanseras i mitten av september. Detta är ju ett samarbete med flera producentansvarsorganisationer och kommer vara ett viktigt nav för kommunikationen till allmänheten. Håll utkik!
Läs mer
 
Bättre sorterat i flerbostadshus, webbinarium 14/9
 
Det finns fortfarande möjilghet att anmäla sig till webbinariet där vi presenterar rapporten Bättre sorterat mat- och restavfall i flerbostadshus. Ta tillfället att ställa frågor till konsulterna på Ramboll och fastighetsägar-representanter.
Läs mer och anmäl dig
 
ÅVS-portalen växer fram
 
Avfall Sverige håller på att bygga upp en portal som hanterar samtliga återvinningsstationer (ÅVS) i Sveriges kommuner med ungefär samma funktioner som idag finns på FTIs ”Hitta återvinningsstation”. Förutom att vägleda till närmaste ÅVS ska allmänheten också kunna se vad man kan lämna på olika ÅVS:er, när det är tömt och städat och göra felanmälan.
Läs mer
 
Se webbinarier i efterhand 
 
 
Remissvar
 
Rätten att reparera välkomnas
 
EU-kommissionens förslag till nytt direktiv om rätten att få en vara reparerad får i stort sett tummen upp av Avfall Sverige – det medför vinster för konsumenter, reparationsföretag och samhällsekonomin som helhet.
 
– Rätten att reparera är ett fantastiskt förslag med potential, som kan kommaer att minska mängden avfall och samtidigt främja en mer hållbar konsumtion. Men för att nå sin fulla potential behöver det spetsas – om det genomförs lite mer och bli modigaret än nuvarande förslag föreslår, säger Åsa Hagelin, rådgivare på Avfall Sverige.

Till artikeln om remissvaret
Cirkulärt textilförslag välkomnas
 
Regeringens förslag om att införa separat insamling av textilavfall välkomnas av Avfall Sverige i remissvaret. I praktiken innebär det en övergångsreglering i väntan på det producentansvar som EU vill införa.
 
Enligt regeringens förslag ska kommunerna även fortsatt samla in textilavfall som utgör kommunalt avfall, men hur den separata insamlingen sker är upp till varje kommun att avgöra. Det finns alltså inget krav på fastighetsnära insamling, vilket är bra, menar Avfall Sverige, eftersom det skulle innebära risk för fukt och mögeltillväxt i materialet.

Till artikeln om remissvaret
Bra och dåligt om vattenrening
 
Avfall Sverige är positiv till att ge staten befogenheter att styra fördelningen av vattenreningskemikalier om det blir brist på dem. Men lager hos återförsäljare måste kunna tas i anspråk innan icke premierade verksamheter föreläggas att avstå.

Ladda ner hela remissvaret
Bra komplettering om förpackningsinsamling
 
Naturvårdsverket föreslår att de som driver ett marknadsdrivet system för materialåtervinning inte ska kunna lämna insamlat förpackningsavfall till producentansvarsorganisations mottagningsplatser. Avfall Sverige instämmer.

Ladda ner hela remissvaret
 
Coacha för förebyggande
 
Nu har du chansen att bli Förebyggande-coach. Avfall Sveriges kurs ger dig verktyg och metoder för att förebygga avfall, men de är även användbar i andra processer. 
När: 4–5 oktober
Var: Stockholm

Läs mer och anmäl dig
Kunskap ska få de oseriösa att sticka ut
 
Med lite mer folk, friare tyglar och gott samarbete både inom och utom kommunen har Södertälje lyckats väl i sitt tillsynsarbete. Att få verksamheterna att förstå lagstiftningen är ett framgångskoncept, menar enhetschefen Ana Camargo-Valencia.
 
 

 
 
Nya rapporter
från Avfall Sverige
 
Så kan Sverige hantera flygaskan
 
Som alternativ till export av rökgasreningsresterna presenteras två metoder: Ash2Salt samt komplettering av rökgasreningsprocessen. Båda metoderna finns att tillgå i Sverige, är kommersiella och omfattar materialåtervinning.
2023:18 Kommersiella metoder för behandling av flygaska
 
Vässa dina kunskaper i höst
 
x

Bättre sorterat i flerbostadshus
 
När: 14 september kl 10–11.30

I detta webbinarium presenterar vi goda exemplen och framgångsfaktorer som identifierats i en färsk rapport. Här finns garanterat något för såväl fastighetsägare som kommuner att inspireras av, som kan bidra till ordning och reda i avfallsinsamlingen och mer material till återvinning.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs energiåtervinning
 
När: 19–21 september
Var: Malmö

Här ges erfarenhetsutbyte och en ökad förståelse om hur du kan minska miljöpåverkan, öka vinsten från er panna och påverka säkerhetskulturen på din arbetsplats. Kursen vänder sig till personal inom drift, underhåll, miljö, arbetsmiljö, bränsle, kvalitet eller administration och kommunikation.

Läs mer och anmäl intresse
Bli förebyggande-coach
 
När: 4–5 oktober
Var: Järfälla

Kursen är uppbyggd kring flera verktyg, med fokus på en metod för att förebygga avfall i kommunal verksamhet, men metoden är även användbar för andra verksamheter. Vi lyfter också frågan hur en kan inspirera politiker och chefer till att börja arbetet med förebyggande. Mycket av kunskapen kan användas även i andra förändringsprocesser.

Läs mer och anmäl dig
Kampanjen ska fler bli återvinnare
 
När: 10 oktober kl 9–10

Förpackningsinsamlingens omvälvning ska kommuniceras. I denna medlemsrådgivning tar vi en titt på materialet till Avfall Sveriges kampanjen kring förpackningsinsamlingen. Vi berättar hur vi tänkt och ger tips om hur det kan användas. Och om du har frågor är detta ett perfekt tillfälle att ställa dem.

Läs mer och anmäl dig
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
Två tillfällen: 11–12/10, 31/10–1/11
Var: Linköping

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse Kurs 1Kurs 2
Avfallslagstiftning – fördjupning
 
När: 24–25 oktober
Var: Sigtuna

Här ges en fördjupad förståelse för ramarna för den kommunala avfallshanteringen. Vi går igenom aktuell lagstiftning samt vägledning i form av bland annat guider från Avfall Sverige.

Läs mer och anmäl dig
Kommunicera förpackningsinsamling
 
När: 24–25 oktober
Var: Stockholm

Landets alla avfallskommunikatörer bjuds in till temadagar med föreläsningar, diskussioner och inspirerande framgångsexempel, som ger mer förpackningar till återvinning. Vi fokuserar på lösningar för flerbostadshus.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs avfallsplanering
 
När: 22–23 november

Gör avfallsplanen till ett bättre och mera aktivt verktyg i arbetet för ett hållbart samhälle. Här lär du dig också revidera en kommunal avfallsplan och vi tittar på Naturvårdsverkets förändrade föreskrifter.

Läs mer och anmäl intresse
 
Branschen rekryterar
 
 
 
Svoa: Kundrådgivare till avfallsavdelningen
 
Plats: Stockholm Ansök senast den 24 september  Läs mer om tjänsten
 
Vamas: Chef för återvinningstjänster
 
Plats: Malung-Sälen Ansök senast den 27 september  Läs mer om tjänsten
 
Svoa: Drift- och underhållsansvarig
Plats: Stockholm Ansök senast den 8 oktober  Läs mer om tjänsten