Nyhetsbrev #6 2023
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Nu ska alla fakta upp på bordet
 
 
Debatten om nästa Öresundsförbindelse har varit låst sen 2015 när Region Skåne uteslöt Landskrona och Europaspåret från Skånebilden - Skånes nationella infrastrukturprioriteringar.

Centrala frågor och fakta om hur Sverige ska hantera trafikökningarna från Fehmarn Bält-förbindelsen, hur näringslivets transportbehov ska lösas, hur transporternas klimatutsläpp ska minska och hur den regionala pendlingstrafiken i hela Skåne och Öresundsregionen ska utvecklas försvann när Skånebilden beslutades.

Nu har Region Skånes ordförande Carl-Johan Sonesson (M) pekat ut en ny riktning vilket är glädjande. Till SVT säger Carl-Johan Sonesson att regeringen måste sätta sig i förarsätet och börja föra en diskussion om vilken förbindelse som är bäst för Sverige. En bilateral statlig utredning där danska och svenska myndigheter tillsammans utreder kapacitet och redundans över Öresund och inkluderar samtliga förslag är nästa steg.

Vi ser mycket positivt på detta nya budskap. Det är den inriktningen vi har pekat på i flera år som kan skapa framdrift mot nästa Öresundsförbindelse. Nu ska alla fakta upp på bordet. 

Europaspåret är ett genomarbetat förslag som är redo att ingå i en mellanstatlig utredning. Europaspåret är enda förslaget som kan hantera gods-, fjärr- och regionaltåg, öka kapaciteten och skapa redundans för järnvägstrafik över Öresund vilket är det som näringslivet, klimatet och arbetsmarknaden behöver.

/ Christian Alexandersson, projektägare Europaspåret
 
Från vänster: Magnus Jacobsson (KD), Cecilia Engström (KD)
och Magnus Oscarsson (KD)
Riksdagsledamöter på studiebesök i Landskrona

Tre riksdagsledamöter från Kristdemokraterna, Magnus Oscarsson, Magnus Jacobsson och Cecilia Engström, besökte i augusti Landskrona för studiebesök om bland annat infrastruktur och Europaspåret.

”Jag tycker att det är positivt att vi får till de olika alternativen (på ny Öresundsförbindelse, red.) i en utredning. Vi måste få alla papper på borden. Sedan kommer regeringarna i Sverige och Danmark att fatta det slutgiltiga beslutet", uttalade trafikpolitiska talespersonen och ledamot i rikdagens trafikutskott Magnus Oscarsson till Landskrona Direkt efter besöket.
 
Varför Landskrona?

Varför är just Landskrona en bra plats att ansluta en ny Öresundsförbindelse till? Det enkla svaret är att Landskrona har ett väldigt bra och strategiskt läge i Skåne och vid Öresund. Landskronas läge skapar unika förutsättningar för att ansluta en ny Öresundsförbindelse till järnväg- och vägsystemet på svensk sida, avlasta befintlig infrastruktur, skapa möjligheter för nya trafikupplägg och lösa flera järnvägsproblem.

Här kan du läsa mer om varför Landskrona är en bra plats att ansluta en ny Öresundsförbindelse till.
 
Dialog med Danmark

Dialog mellan Sverige och Danmark är en viktig del i processen fram mot en ny Öresundsförbindelse och under augusti har vi haft flera intressanta möten i Köpenhamn.

Det pågår flera stora infrastrukturprojekt och diskussioner i Köpenhamn och Danmark där en ny Öresundsförbindelse kan vara en viktig pusselbit. Därför behövs dialogen mellan danska och svenska sidan att intensiveras.
 
Foto: Femern A/S
Sverige blir inte redo för Fehmarn Bält-förbindelsen

Det har gått 15 år sen avsiktsförklaringen om Fehmarn Bält-förbindelsen tecknades av Danmark och Tyskland, men Sverige blir inte redo för den nya förbindelsen.

Det framgår av Trafikverkets utredning om järnvägskapacitet i Skåne. Det inte är möjligt att genomföra större kapacitetsåtgärder innan Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar 2029 och därför riskerar trafiken att öka på väg fram för på järnväg. Detta visar hur viktigt det är med långsiktiga strategiska planer för infrastruktur som kan öka järnvägens kapacitet, attraktivitet och robusthet. Därför behöver arbetet med en ny Öresundsförbindelse intensiveras.