September 2023
 
Nyhetsbrev
Under sommarmånaderna rörde sig såväl aktie- som räntemarknaderna i takt med bolagsrapporter och tolkningar av centralbankers uttalanden om framtida räntebeslut. Omvärldsläget är således fortsatt utmanande men när väl finansmarknaderna emellanåt ser förbi nuläget och återfår lite mer framtidstro ser vi det även i positiva kursrörelser.

Som alltid följer vi omvärldshändelserna noga och ser kontinuerligt över de bolag vi har investerat i så att vi känner oss långsiktigt trygga med innehaven i samtliga våra fonder.

Vi tror fortsatt på långsiktighet och att fokusera på det vi kan påverka - det vill säga bolagsanalys och bolagsurval. Över tid har det gett en god värdeutveckling. I respektive fonds månadsrapport kan du alltid läsa mer om hur våra förvaltare agerar utifrån rådande omständigheter.

Avanzas nättidning Placera.nu lyfte under sommaren Spiltan Aktiefond Småland. Utgångspunkten för artikeln var att svenska småbolag hör till en av de bästa tillgångsklasserna på aktiemarknaden och Spiltan Aktiefond Småland toppar listan över bästa svenska småbolagsfonder. Placera.nu publicerade även en djupare analys av Spiltan Aktiefond Småland där fonden ges en köprekommendation, med den högsta avkastningen i kategorin de senaste åren samt den högsta riskjusterade avkastningen. I denna utgåva av nyhetsbrevet kan du bland annat läsa mer om detta samt lyssna på vår förvaltare Erika Madebrink, när hon gästade EFN Ekonomikanalen för att prata om Spiltan Realinvest Global.

Avslutningsvis vill vi som alltid påminna om vikten av att löpande se över din sparportfölj så att fördelningen mellan aktie- och räntefonder stämmer överens med din sparhorisont och riskvillighet, då den valda risknivån över tid avgör möjlig avkastning.

Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga häsningar
Spiltan Fonder
 
Nordea tar med Spiltan Realinvest Global i sitt fondutbud
 
Sedan i somras kan du som kund hos Nordea välja Spiltan Realinvest Global till ditt sparande.

Nordea har sedan tidigare sju av våra fonder men från och med nu även Realinvest Global. Du hittar mer information om fonden på vår hemsida här.
 
Erika Madebrink gästar EFN Ekonomikanalen
 
Erika Madebrink, förvaltare på Spiltan Fonder, gästade under sommaren EFN Ekonomikanalen. Erika förvaltar fonden Spiltan Realinvest Global och hon intervjuades kring ett urval av bolagen i fonden och vad till exempel infrastrukturtillgångar kan utgöras av.

Erika förvaltar fonden tillsammans med Oskar Berglund.

Se sändningen
 
Spiltan Fonder på Sverigeturné
 
Nu drar sparträffarna igång igen. Spiltan Fonder kommer som vanligt att resa till flera orter under hösten och presentera våra fonder.

Hittills har vi bokat bland annat Norrköping, Göteborg och Växjö. Fler orter och datum hittar du i vårt kalendarium på hemsidan. Vi publicerar orter och datum i takt med att de bokas.

Till kalendariet
 
Placera lyfter fram Spiltan Aktiefond Småland
 
Under sommaren publicerade Avanzas nättidning Placera.nu en artikel kring att svenska småbolag hör till en av de bästa tillgångsklasserna på aktiemarknaden och Spiltan Aktiefond Småland toppar listan över bästa svenska småbolagsfonder.

Senare under sommaren publicerade de en djupare analys av Spiltan Aktiefond Småland där fonden ges en köprekommendation. Placera lyfter där fram att fonden har både den högsta avkastningen i kategorin de senaste åren samt den högsta riskjusterade avkastningen.

Läs mer:
Placera uppmärksammar Spiltan Aktiefond Småland
Placera köprekommenderar Spiltan Aktiefond Småland
 
Fond i fokus - Spiltan Globalfond Investmentbolag
 
Ta rygg på världens bästa investerare i en smart globalfond. Globalfond Investmentbolag placerar i investmentbolag och bolag med investmentbolagsliknande karaktär. Fonden är ett bra alternativ till en traditionell indexfond.

Fonden innehåller utvalda investmentbolag och bolag med investmentbolagsliknande karaktär, totalt cirka 30 innehav. Ett unikt fondkoncept där vi gör ett aktivt urval av bolag varefter fonden förvaltas passivt vilket gör att avgiften är låg.

Fonden förvaltas av Jörgen Wärmlöv.

Läs mer
 
Håll dig uppdaterad om våra fonder genom våra månadsrapporter

I respektive fonds månadsrapport kan du läsa mer om hur våra förvaltare agerar utifrån rådande omständigheter. Du hittar alltid de senaste månads- samt hel- och halvårsrapporterna för respektive fond på vår hemsida under Rapporter.

Här hittar du de senaste månadsrapporterna
 
 
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning
och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas kostnadsfritt från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se/rapporter-och-dokument.