Följ våra pågående vandringar och få tips och idéer på hur du kan arrangera egna.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
VANDRINGSBREV
Play movie
"Just nu ser vi ett stort genomslag av pilgrimsvandringar för klimatet"
 
Det planeras Walk for Future-vandringar runt om i hela landet under den period som kallas Skapelsetid. Ett ekumeniskt, världsvitt initiativ där kyrkor och samfund i bön, gudstjänst och handling söker vägar att värna den jord Gud älskar.
Skapelsetid börjar alltid den 1 september, på världsböndagen för skapelsen, och avslutas den 4 oktober, på den Helige Franciskus dag. Temat för Skapelsetid 2023 är ”Let justice and peace flow” – ”Låt rätten välla fram.”

Pax et Bonum!
Emanuel Eriksson
Projektledare, Pilgrims Walk for Future
VECKANS PROGRAM
"Härlig är jorden"
 
Må 21 aug Skinnskatteberg - Hed, 23 km
 
Samling 08:45. Vandring från Skinnskattebergs kyrka till Heds kyrka.
Övernattning i hembygdsgården Hedgården/Hed.
 
Ti 22 aug Hed - Köping, 24 km
 
Samling 08:45. Vandring från Heds kyrka till Köpings kyrka. Vandringen går via Kolsva Brukskyrka där det finns möjlighet att ansluta vid lunchtid (14 km).
Övernattning i Köpings församlingshem.
 
On 23 aug Köping-Arboga, 24,5 km
 
Samling 08:45. Vandring från Köping kyrka till Arboga kyrka. Del av sträckan ersätts med minibuss, då bron över Hedströmmen är avstängd.
Övernattning i Trefaldighetsgården i Arboga.
 
To 24 aug Arboga (Vilodag)
 
Vilodag. Boende i Trefaldighetsgården i Arboga
 
Fr 25 aug Arboga - Örebro (vandring 15 km och båt)
(Fridays for Future)
 
Samling 08:45. Vandring från Arboga kyrka till Nannberga. 13:00 hämtar båten S/F Sirena upp gruppen för en båttur på ca 2 timmar. Avstigning vid Örebro slott. Därifrån 5 min promenad till manifestationen "Klimatfreag" kl 16:00. Boende i gästrum i Örebro.
Kl 19:00 temakväll med/om Rostam Mirlashari i Sörbykyrkan. Läs mer på musiksidan.
 
Lö 26 aug Örebro - Fjugesta, 23 km (Konsert Riseberga klosterruin)
 
Samling 08:45. Vandring från Sörbykyrkan i Örebro till Sockengården i Fjugesta (Knista kyrka).
Kl 19:00 konsert vid Riseberga klosterruin/Bönhuset, med musikerna Ulrika Bodén och Rostam Milrashari.Läs mer på musiksidan.
 
Sö 27 aug Fjugesta (Vilodag)
 
Vilodag i Fjugesta. Boende i Sockengården, Knista kyrka.
VECKANS PROGRAM
"Hela jorden"
 
Må 21 aug Lidköping - Husaby, 19 km
 
Samling 08:45. Vandring från S:t Sigfrids kyrka i Lidköping till Husabygården i Husaby.
Kl 19:30 Taizebön i Husabygården.
Övernattning i Husabygården.
 
Ti 22 aug Husaby - Skara, 22 km
 
Samling 08:45. Vandring från Husabygården i Husaby till Equmeniakyrkan i Skara.
Kl 19:00 i Skara domkyrka. Program med inbjudna gäster från Equmenia, Svenska kyrkan och pingstkyrkan. Bland annat Hans-Erik Karlsson/Equmenia kyrkan berättar om miljö-engagemang
Övernattning i Equmeniakyrkan i Skara.
 
On 23 aug Skara - Varnhem, 19 km
 
Samling 08:45. Vandring från Equmeniakyrkan i Skara till Ryttargården i Varnhem.
Övernattning i Ryttargården, Varnhem.
 
To 24 aug Varnhem (vilodag)
 
Vilodag i Varnhem.
Kl 10:00 Visning av Klostersjön.
Övernattning i Ryttargården, Varnhem.
 
Fr 25 aug Varnhem - Gudhem, 26 km
 
Samling 08:45. Vandring från Ryttargården i Varnhem till församlingshemmet i Gudhem.
Kvällsbön i Gudhem.
Övernattning i Gudhem församlingshem.
 
Lö 26 aug Gudhem - Tiarp, 15 km
 
Samling 08:45. Vandring från församlingshemmet i Gudhem till Tiarp församlingsgård.
Övernattning i Tiarp församlingsgård.
 
Sö 27 aug Tiarp - Kungslena, 5 km
 
Samling 08:45. Vandring från Tiarp församlingsgård till Kungslena församlingshem.
Kl 18:00 minnesgudstjänst för utrotade arter i Kungslena.
Övernattning i Kungslena församlingshem.
UR VEKTYGSLÅDAN
ANDRA VECKAN
 
Helande
 
Vi lever i en värld som förändras, och kanske har det alltid varit så. Men de snabba förändringar av landskapen som vi ser i vår tid är annorlunda. En del beror på städernas expansion och utflyttningen från landsbygden. På platser som var jordbruksmark eller skogsmark växer nya bostäder, köpcentrum eller industrier fram. På platser som en gång sjöd av liv växer trädgårdar och åkrar igen, medan hus sakta förfaller. I skogar som varit hem och livsmiljö för många går man vilse på stora hyggen. Länge har en omvandling pågått, från små jordbruk till stora. Från mångfald till monokultur. Arter och individer går förlorade, vi förlorar biologisk mångfald. Den största förändringen står vi i tillsammans nu. Jorden som livsmiljö är under förändring. Uppvärmningen får hela landskap att byta skepnad.
 
Hållbarhetsfilosofen Glenn Albrecht har myntat ett nytt begrepp för den känsla av vemod, sorg och vilsenhet som uppstår när vi inte längre känner igen oss på platser där vi egentligen är hemma. Solastalgi. En smärtsam erfarenhet av förlorad hemkänsla.
 
Att få vara delaktig i helande, läkande processer kan vara ett sätt att ta hand om smärtan och bryta det negativa kretsloppet. Relationerna till oss själva, varandra och skapelsen präglas i många fall av främlingskap, där vi tar ut mer än vi ger tillbaka. Kärleksfull uppmärksamhet och varsamma steg.
 
I ett ekosystem som är i balans pågår ständigt både uppbyggande och nedbrytande processer. Så är det också i våra kroppar. Det är en växelverkan som är nödvändig och helt i livets tjänst. Regenerativa jord- och skogsbruk är en väg som allt fler vill pröva. Det innebär att arbeta med jorden på ett sätt som upprätthåller balansen i ekosystemen. Kanske behöver vi alla ställa oss frågan hur vi bidrar till att platser, marker, vattenlandskap och skogar får återhämtning och kan komma i balans igen?
 
Vårt förhållande till vatten är livsavgörande. Sjöar, älvar, åar och bäckar, våtmarker och hav. Människor har alltid orienterat sig och bosatt sig i förhållande till vatten. Vi är väl själva en slags våtmark, runt 60–70 % av kroppsmassan är vatten. Vi behöver ständigt tillföra vatten utifrån och är en del av vattnets kretslopp. Tillgång till dricksvatten är avgörande för oss, men också att växtlighet och andra arter har tillgång till vatten. Alla som finns i samma vattenavrinningsområde hör ihop.
 
Kvaliteten på vatten spelar roll, inte minst för allt och alla som lever i vattenlandskap. 10 % av alla världens kända arter lever i sötvattensmiljöer.
 
Frågor att reflektera över
  • Kan du känna igen dig i begreppet solastalgi? Berätta för någon!
  • Varför säger vi till exempel vildmark? Varför inte lugnmark?
  • Hur tror du det är att vara jordbrukare nu, med de utmaningar vi står i?
  • Vem kan bestämma över en sjö?
  • Hur kan det jag gör i mitt arbete och vardagsliv bli läkande för de sammanhang jag finns i?
 
Lena Bergström har tagit fram ett reflektionsmaterial vecka för vecka. Ett bra material för dig som ska arrangera en egen Pilgrim´s Walk for Futurevandrin
Det skrivs om våra vandringar i lokalpress och media. Här är en bild från Säffle-tidningen. På Tisdag nästa vecka kommer ett 8 minuter långt reportage om musiken och vandringarna i P1 kultur. Lyssna då!
 
FÖR DAGLIGA UPPDATERINGAR FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM!
 
Guds fred och allt gott, vi ses på vandringstigarna!