Utbyte mellan Halland och Västerbotten
 

I våras tilldelades Tove Möller Konst i Hallands vistelsestipendium. I september åker hon till Ricklundgården i Saxnäs. Samtidigt kommer konstnären Helena Wikström, baserad i Västerbotten, till Halland med Halmstad som bas. Parallellt pågår det konstpedagogiska projektet Snöstjärnor och tångruskor mellan skolklasser i Halmstad, Laholm och Saxnäs. 

Läs mer om årets vistelsestipendiat
Läs mer om Snöstjärnor och tångruskor
 
Stå pall mot rim och reson av Maria Safronova Wahlström för (X)sites 2023. Foto: Eva Lie.
X(sites) längs Kattegattleden 2023
 

Just nu pågår (X)sites där konstnärer från hela världen skapat land art i form av temporära, platsspecifika konstverk längs cykelleder och promenadslingor. Detta är den femte upplagan av (X)sites som i år, förutom i anslutning till Kattegattleden, också pågår längs Sjuhäradsrundan, Sydkustleden och Wikstigen i Uppsala län. 

Utställningen är tillgänglig alla dagar i veckan, dygnet runt till och med den 5 november.

Läs mer
 
Var med och påverka kulturens utveckling i Halland!
 

Hur vill du förändra kulturen i Halland? Den 3 oktober kl 16-19 är det dialogmöte med kulturlivet i Halland på Najaden i Halmstad. Mötet är en del i framtagandet av ny regional kulturstrategi och kulturplan för Halland som börjar gälla år 2025. Anmälan öppnar i slutet av augusti via nedanstående länk. Save the date!

Läs mer
 
Konstnärstävlingen Kungsbackas Mästare
 

Är du konstnär/konsthantverkare och verksam i Halland? Då kan du bli den som formger priset Kungsbackas Mästare. Ansökan öppnar den 30 augusti.

Läs mer
 
Tips!
 

KERAMIKKVÄLL PÅ RIAN MED JOEL STUART-BECK
Den 27 september besöker keramikern Joel Stuart-Beck Rian i Falkenberg, där han beskriver sin väg till keramiken, sina inspirationskällor och sina tankar kring bruksgods, hantverkets villkor och konsthantverkarens yrkesroll. Joel Stuart-Beck kommer också tillsammans med Rians museichef Love Jönsson att presentera och diskutera en grupp utvalda keramikföremål av olika keramiker från 1900-talet ur samlingen BIM Collection som tidigare i år donerades till Rian. Kvällen arrangeras av Rian och Kultur i Halland – Slöjd, och vänder sig till yrkesverksamma inom konst- och formområdet samt intresserad allmänhet. Obligatorisk förhandsanmälan senast 21/9.
Läs mer

ANSÖK TILL UNG SVENSK FORM 2024
Ansök till Sveriges nationellt största designtävling för unga formgivare! Alla områden inom design och formgivning välkomnas: till exempel grafisk design, produktdesign, arkitektur, möbler, konsthantverk, glas, keramik, textil, mode, speldesign och industridesign. Sista ansökningsdag är den 17 september.
Läs mer 

STREET MOVES DIGITAL KUNSKAPSBANK
Sedan sommaren 2020 har ArkDes genom projektet Street Moves utforskat hur våra gemensamma gaturum skulle se ut om de inte gestaltades med bilen som utgångspunkt. Hittills har sju kommuner påbörjat experimentet med tillfälliga gatulösningar på utvalda gator, och intresset fortsätter att växa. ArkDes har nu lanserat Street Moves digitala kunskapsbank för att inspirera fler att bli en del av rörelsen att göra alla Sveriges gator hållbara, hälsosamma och levande till år 2030. I kunskapsbanken kan du läsa mer om designprocesserna i varje kommun, få konkreta tips om gatuomvandling från experter, lära dig hur processen kan gå till och inspireras av idéskisser som har tagits fram under projektets gång, för att själv påbörja förändringen av din gata.
Läs mer

ANMÄLAN ÄR ÖPPEN TILL STATENS KONSTRÅDS FÖRÄNDRINGSVERKSTAN 
Förändringsverkstan 2023 vänder sig till dig som arbetar med samtidskonst – som konstaktör, tjänsteperson, organisation eller i olika nätverk. Arbete inom samtidskonstfältet möter ofta komplexa utmaningar och möjligheter, och arbetar med frågor som inte har givna svar eller lösningar. Det är ofta många olika aktörer och perspektiv som berörs i arbetet och som behöver vara med och medskapa. Förändringsverkstan är ett stöd i ditt arbete med dessa komplexa utmaningar. Här får du möjlighet att både arbeta med dina konkreta frågor och utmaningar, och samtidigt lära om olika generella aspekter av utvecklingsarbete. Under hösten 2023 blir det fem digitala lärtillfällen där det ges möjlighet till kollegial reflektion och att testa lärdomar mellan tillfällena. Sista anmälningsdag 31 augusti.
Läs mer

PLAY FILMDAGAR 23-24 SEPTEMBER 2023
Har du gjort en kortfilm som du vill visa för publik – eller hinner du göra en? Filmer från halländska filmskapare i alla åldrar kan vara med i PLAY kortfilmstävling 23–24 september i Halmstad. Anmäl ditt tävlingsbidrag senast den 29 augusti. PLAY är en regional kortfilmstävling med bidrag från halländska filmare i alla åldrar. Filmerna tävlar i fyra olika åldersklasser utifrån regissörens ålder. Ett flertal priser delas ut. PLAY är även en uttagningstävling till Novemberfestivalen, en nationell arena för ung svensk film och tävling för filmer där regissören är 16–26 år.
Läs mer
 
 
Foto Tham & Videgård
Nytt uppdrag för konstnärlig gestaltning Göteborgs universitet
 

Nu öppnar Statens konstråd en ny möjlighet för konstnärer att ta fram ett idéförslag för en permanent konstnärlig gestaltning på den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Upphandlingen är ett samarbete mellan Statens konstråd och Akademiska Hus. Gestaltningsansvarig arkitekt är Tham & Videgård. Intresseanmälan ska göras senast 3 september.

Läs mer
 
Kommande konferenser och seminarier
 

DIGITAL FRUKOSTSEMINARIESERIE: GESTALTAD LIVSMILJÖ - FRÅN OFFENTLIG KONST TILL SAMHÄLLSPLANERING
Är du nyfiken på hur arbetet med gestaltad livsmiljö kan gå till i praktiken? Möt tjänstepersoner, arkitekter, konstnärer, politiker och forskare och få en unik inblick i deras metoder och arbetssätt. Seminarieserien arrangeras genom ett interregionalt samarbete och ger dig insikter i hur olika aspekter av gestaltad livsmiljö påverkar och kan bidra till att lösa samhällets utmaningar.
Läs mer om höstens program 

Webbinarieserien arrangeras i samarbete mellan Konst i Blekinge – Region Blekinge, Bild och form Dalarna – Region Dalarna, Designcentrum – Region Jämtland Härjedalen, Region Västmanland, Region Uppsala och Kultur i Halland – Region Halland.

KONFERENS GESTALTAD LIVSMILJÖ - KARLSHAMN
Konferensen Människan i fokus är ett samarbete mellan Region Blekinge och Karlshamns kommun och arrangeras den 1 september som avslutning på Karlshamns årliga Arkitekturvecka.
Läs mer

KONSTDYGNET 2023
Konstdygnet är en årlig konferens som i år har som tema nya former, möten och medier för att inspirera till nya vägar och scener för konsten att nå ut. Konferensen äger rum på Uppsala konstmuseum 21-22 september och är öppen för en bred publik, men riktar sig särskilt mot professionellt verksamma inom konstfältet. Arrangörer är Region Västmanland, Region Uppsala, Region Örebro län, Sörmlands museum, Folkrörelsernas Konstfrämjande, Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och i år även Uppsala konstmuseum.
Läs mer

FOUNTAINS FAILURES FUTURES: THE AFTERLIVES OF PUBLIC ART
Symposium i Lund 28-29 september. 
Forskning och diskussion kring offentlig konst fokuserar ofta på förutsättningar för uppkomst och produktion av offentliga verk. Fountains Failures Futures börjar i andra änden – genom att tänka på den offentliga konstens efterlevnad, i förhållande till processer av förfall, reparation, nyskapande, transformation och förändring.
Läs mer

GESTALTAD LIVSMILJÖ 2023 - EN KONFERENS OM KREATIVITET, KUNSKAP OCH KOMPETENS
Den 3 oktober är det dags för den årliga konferensen om Gestaltad livsmiljö på ArkDes i Stockholm samt direktsänt via streaming. En kostnadsfri heldagskonferens, som sedan 2020 arrangeras av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd. Konferensen riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå inom akademi eller som privat aktör. 2023 är kompetensernas år, European Year of Skills. Vilka kompetenser behöver vi för att kunna arbeta omsorgsfullt med gestaltade livsmiljöer i vår tid och för att möta framtida utmaningar?  Under dagen får vi en inblick i nutida och framtida behov av kompetens och samverkan inom fälten arkitektur, design, konst och kulturmiljö, vi får ta del av inspirerande exempel från våra nordiska grannländer och från Sverige.
Läs mer


SAMTIDSKONSTDAGARNA 2023
Samtidskonstdagarna äger rum den 25-27 oktober i Malmö och är en mötesplats för hela konstbranschen i Sverige. Program presenteras i september. Läs mer

BÄSTA BIENNALENS HÖSTKONFERENS
Bästa konferensen arrangeras på Skissernas museum i Lund den 6 november.
Läs mer
 
Kurser på Kulturakademin
 

Kulturakademin erbjuder kompetensutveckling med såväl spets som bredd för bland annat bild- och formkonstnärer i Västsverige. I höst kan du lära dig mer om att Landa ditt första offentliga gestaltningsuppdrag (fysiska träffar) och att Nå ut med din konst via sociala medier (online).

Kurserna är kostnadsfria, kräver föranmälan och har begränsat antal platser. Mer information om innehåll och anmälan hittar du via ovanstående länkar.
 
Sök medel!
 

STÖD FRÅN REGION HALLAND
Expresstöd kan sökas löpande fram till den 1 december om det finns behov av ett snabbt beslut och om projektet ska genomföras inom 6 månader. Stöd kan sökas för mindre projekt, förstudier, deltagande i konstnärliga sammanhang samt konstnärliga och kulturella initiativ med regional relevans. Stöd kan sökas av konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är folkbokförda och verksamma i Halland. Läs mer
Utvecklingsstöd kan sökas för metodutveckling, förstudier, pilotprojekt, utveckling av nätverk, samverkan regionalt, interregionalt och internationellt och för annat som bidrar till att målen i Hallands kulturstrategi och kulturplan kan uppnås. Kommande ansökningsperiod 1-30 september. Läs mer
Produktionsstöd kan sökas för professionell konstnärlig produktion inom alla genrer och konstformer samt för skapande och genomförande av publik verksamhet och kulturarrangemang. Stöd ges inte till enstaka konserter eller föreställningar. Kommande ansökningsperiod 1-30 september. Läs mer


SÖK MEDEL FRÅN KONSTNÄRSNÄMNDEN
Konstnärsnämnden fördelar årligen en rad olika stöd. Just nu finns möjlighet att söka assistensstipendium, projektbidrag, gästbostad i Paris samt internationellt utbyte och resebidrag. Läs mer
Under perioden 1-22 september kan du även söka medel via Kulturbryggan, vars uppdrag är att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet och att verka för breddad finansiering av nyskapande kulturverksamhet. Ansökan är öppen för följande program: konstnärlig förnyelse, kreativ infrastruktur, nya finansieringsmodeller och fröpengar. Läs mer

SÖK BIDRAG FRÅN KULTURRÅDET
Projektbidrag bildkonst, form och konsthantverk. Det här bidraget finns till för att stödja tidsbegränsade insatser som stärker och utvecklar området bildkonst, form och konsthantverk nationellt och internationellt. Sista ansökningsdag 14 september. Läs mer 
Konstnärliga produktionsplatser. Det här bidraget finns till för att främja konstnärlig utveckling och förnyelse och för att minska konstnärers omkostnader för framställning av konstverk. Sista ansökningsdag 14 september.
Läs mer 
Verksamhetsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk. Det här bidraget finns till för att alla i hela landet ska kunna ta del av professionell bildkonst, form och konsthantverk. Sista ansökningsdag 14 september. Läs mer 
Projektbidrag till kulturlivets internationalisering. Det här bidraget finns till för att stärka främjande insatser för internationaliseringen inom bildkonst, form, konsthantverk, litteratur, dramatik, scenkonst och musik. Bidraget riktar sig till professionella och i Sverige verksamma aktörer som företräder och presenterar professionella utövare och deras verk. Öppnar för ansökan den 12 september. Läs mer

SÖK MEDEL FRÅN NORDISK KULTURFOND
Fram till den 1 september kan Projektstöd sökas till projekt som bygger på och utvecklar tvärgående samarbeten i Norden. Läs mer
Just nu kan stöd också sökas via bland annat Globus Call som ger möjlighet för konstnärer och kulturaktörer att engagera sig i transnationella och långsiktiga samarbeten och nätverk som sträcker sig bortom Norden. Sista ansökningsdag 15 september. Läs mer
Fram till den 17 november finns också möjlighet att söka Globus Opstart, ett stödprogram som stöttar etablerings- och researchfaser av projekt som inte skulle kunna utvecklas endast i de nordiska länderna. Läs mer

SÖK MEDEL FRÅN NORDISK KULTURKONTAKT
Kultur- och konstprogrammet stödjer nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig och/eller kulturell kvalitet som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Sista ansökningsdag 12 september. Läs mer
Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur stärker konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum. Programmet fokuserar på att öka utbytet av kunskap, kontakter och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet består av tre former av stöd: mobilitetsstöd, nätverksstöd och residensstöd.
Kortvarigt nätverksstöd kan sökas för att utforska nya lösningar och skapa nätverk för samarbeten mellan konstnärer och kulturutövare i Norden och Baltikum. Sista ansökningsdag 21 september. Läs mer
Mobilitetsstöd är ett resestöd för enskilda professionella konst- och kulturutövare i Norden och Baltikum. Nästa ansökningsperiod öppnar den 28 augusti. Läs mer 
 
 
För tips och information efterhand - följ Konst i Halland på Instagram och Facebook
 
 
Aktuella utställningar i Halland
 
Dan Isaac Wallin, Mica och Billie. © Dan Isaac Wallin / Bildupphovsrätt 2023
Kungsbacka konsthall
till och med 26 augusti (sista veckan)
Dan Isaac Wallin - Silence Speaks

öppnar 9 september
Theo Ågren - Bortom rådande omständigheter
 
Ditte Ejlerskov, The Walk, 2022. © Ditte Ejlerskov / Bildupphovsrätt 2023
Varbergs Konsthall
till och med 27 augusti (sista veckan)
Ditte Ejlerskov: Scene Located

öppnar 23 september
Under isen ligger himlen - Helena Blomqvist & Maria Friberg
 
Foto Daniel Segerberg. © Daniel Segerberg / Bildupphovsrätt 2023
Galleri Hamnmagasinet, Varberg 
öppnar 2 september
Daniel Segerberg - Oceanplaneten
 
Nils Kreuger, En kuststad, 1909. Tillhör Prins Eugens Waldemarsudde
Hallands kulturhistoriska museum, Varberg
tillsvidare
Konstnärskolonin Varbergsskolan

till och med 27 augusti 2023 (sista veckan)
Vi och dom 

till och med 1 oktober 2023
Jägare - en halländsk historia
 
Anders B. Liljefors, skulptur, sandgjutet stengods; Astrid Anderberg, skulptur, stengods; Kyllikki Salmenhaara, vas, stengods;
Stig Lindberg, två fåglar, stengods; Heidi Bjørgan, ”Red”, skulptur, lågbränt stengods.
Samtliga föremål tillhör Rian designmuseum, BIM Collection.
Rian, Falkenberg
till och med 3 december
Jag är Marina Kereklidou

till och med 27 augusti (sista veckan)
Lerans magi – Skandinavisk keramik genom hundra år

till och med 27 augusti (sista veckan)
Child Culture Design c/o Rian 

öppnar 16 september
Stinkpaddorna, kattugglan och vi - Att bygga utifrån en plats
 
Unnaryds Bonadsmuseum
till och med 27 augusti (sista veckan)
Traditionellt måleri från 1700- och 1800-talet
 
Stillbild från Barmark, Stormhatt studios – Emma Richey, Marcus Lindgren, 2015
Halmstads konsthall
till och med 29 augusti (sista veckan)
Där världar möts - konst i spelestetik

öppnar 9 september
Gittan Jönsson - We are all astronauts on a spaceship called Earth
 
I utställningen Gyllene Ögonblick visas livefotografier och unika porträtt av musikens stjärnor från 1950-talet och fram till idag.
Hallands Konstmuseum, Halmstad
till och med 3 september
Gyllene Ögonblick

till och med 8 oktober
Halländska fotohistorier

till och med 18 februari 2024
Tillskott - nyförvärv ur samlingen

tillsvidare
Gränsland - ur samlingen
 
Teckningsmuseet i Laholm
pågår till och med 17 september
Bajt // Heiska

pågår till och med 17 september
Elsie Landström - teckningar från museets samling
 
© Emelie Röndahl / Bildupphovsrätt 2023
Stadshusgalleriet i Laholm
öppnar 2 september
Emelie Röndahl - Vin, kvinna, Facebook, hund - handvävda ryor och teckningar
 
Konsthallen Hishult
till och med 22 oktober
Tuula Lehtinen och Tomas Byström - Drömtydning - måleri & grafik
 
Föreningsarrangerade utställningar
 
Arjuna Geir Aasehaug
Konstnärernas Kollektivverkstad, Halmstad
Galleri Najaden, Halmstad
öppnar 26 augusti
KKV Halmstad samlingsutställning 

Mellersta Hallands Konstförening
Stadshuskuben, Falkenberg
öppnar 2 september
Arjuna Geir Aasehaug, måleri

Fler utställningar i Halland hittar du här