Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Regionernas fastighetsnyckeltal avseende 2022
Nu är årets insamling av regionernas fastighetsnyckeltal avseende 2022 här.

Detta är det tionde årssammandraget som SKR publicerar om regionernas fastighetsnyckeltal. Syftet är att ge information och kunskap om fastighetsbestånden både på en övergripande nivå för att se nationella trender och på lokal nivå för att se vilka skillnader som finns mellan regionerna. Nyckeltalen som redovisas har valts ut av en nyckeltalsgrupp bestående av representanter från regionernas fastighetsorganisationer.

Själva rapporten kan ni läsa på offentligafastigheter.se. För fler och mer detaljerade nyckeltal kan du gå in på kolada.se.
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Kurser och konferenser
 
 
Slutseminarium: Robusthetshöjande klimatanpassning — en exempelsamling
Välkommen på digitalt slutseminarium för Offentliga fastigheters projekt Robusthetshöjande klimatanpassning – en exempelsamling. Under seminariet kommer vi berätta om och diskutera innehållet i rapporten samt att du har möjlighet att ställa frågor till anlitade utredare som skrivit rapporten.

Datum: 12 september
Tid: klockan 9:00 – 11:00
Inbjudan och anmälan
Seminarium: Multihallar – Praktiska erfarenheter från planering, byggnation och drift
Vi vill gärna bjuda in er till vårt kommande digitala seminarium om multihallar. En panel av tjänstepersoner från kommuner som byggt eller planerar multihallsprojekt kommer diskutera sina erfarenheter från deras hemkommuner.

Datum: 18 september
Tid: klockan 13:00 – 15.00
Anmäl dig här
Branschdagarna Studieresa: Upptäck Skellefteå - studieresa till en stad i förvandling
Ta del av Skellefteås dramatiska förändringar och de spännande projekten som formar dess framtid. Besök spännande platser som bland annat Arctic Center of Energy (ACE), Skellefteå Lasarett och Sara Kulturhus samt lyssna på föreläsningar från experter om hållbar stadsutveckling och innovation.

Programpunkter
14 november:
  • Presentation på Sara Kulturhus
  • Studiebesök på Skellefteå Lasarett
  • Gemensam middag på kvällen
15 november:
  • Föreläsningar med fördjupningar från gårdagens besök i verksamheten
Bo på Hotell Scandic till förmånligt pris.

Plats: Skellefteå
Datum: 14-15 november 2023
Varmt välkommen att anmäla dig här!
 
Nytt från omvärlden
 
 
Info från Boverket
Ny guide: Jämlikhet och mänskliga rättigheter
Boverket har tagit fram guiden Jämlikhet och mänskliga rättigheter som ska fungera som stöd i arbetet med jämlikhetsperspektivet. Guiden består av tips och råd för ett metodiskt arbete och dialogkort som kan hjälpa dig att hålla dessa viktiga frågor levande - på dagliga möten, i rutiner och i samtal.
Guide: Jämlikhet och mänskliga rättigheter, Boverket
Remiss – översyn av Boverkets byggregler
Inom ramen för översyn av Boverkets byggregler har remisser om förslag till nya föreskrifter skickats ut. Just nu finns det remisser ute som bland annat handlar om säkerhet vid brand, tomtkrav, bärförmåga och tillgänglighet och lämplighet i bostäder. Den 25 augusti är sista dag för att lämna remissvar.
Boverkets remisser
Cirkulär ekonomi i byggsektorn
Om vi ska nå klimat- och hållbarhetsmålen måste byggsektorn ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Boverket publicerar nu vägledning om detta.

Byggsektorn har stor miljöpåverkan och står för 21 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Sektorn använder ungefär hälften av allt utvunnet material och svarar för 40 procent av allt genererat avfall i Sverige. Omställning till en mer cirkulär ekonomi med bättre resurshushållning, återbruk och återvinning skulle göra stor skillnad.
Cirkulär ekonomi (på Boverkets webbplats)
IPCC-resultaten i ett svenskt perspektiv
Den 15 september 2023 ordnar SMHI tillsammans med Boverket, Formas, Nationella expertrådet för klimatanpassning och Naturvårdsverket en konferens där FN:s klimatpanel IPCC:s senaste resultat sätts i ett svenskt perspektiv.
Läs mer och anmäl dig på Boverkets webbplats
Tema: Värmebölja
På webbportalen klimatanpassning.se finns samlad information från svenska myndigheter avseende anpassning till ett varmare klimat.
Bakom webbportalen Klimatanpassning.se står Myndighetsnätverket för klimatanpassning och den drivs och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.
Ta del av materialet på klimatanpassning.se

Samarbetet Offentliga fastigheter har även tagit fram stöd för arbetet med klimatanpassning.
Stöd för klimatanpassning på Offentliga fastigheters webbplats
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Från vision till verksamhet i utbildningsmiljöer
I samverkan med Skolverket erbjuder forskargruppen ROLE vid Högskolan i Gävle en seminarieserie med sex seminarier vid fyra träffar under hösten 2023 och våren 2024, två fysiska och två digitala.
Läs mer om det här
Boverket föreslår gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan
Boverket har lämnat ett förslag till regeringen om regler om gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan. Reglerna kan införas tidigast den 1 juli 2025 i reglerna om klimatdeklarationer för byggnader och föreslås att skärpas vart femte år. En utökning av klimatdeklarationen föreslås komma i januari 2027 för att kunna anpassa reglerna till kommande EU-regler inom området. Krav på klimatdeklaration föreslås även vid vissa ändringar av befintliga byggnader från den 1 januari 2027.
Gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan och en utökad klimatdeklaration (på Boverkets webbplats)
Nya byggregler på remiss
Nu är åtta författningsförslag på nya byggregler ute på remiss och det går att ta del av samtliga remisser på Boverkets webbplats.
Boverkets remisser (på Boverkets webbplats)
Socialstyrelsen: Statsbidrag till regioner för åtgärder i syfte att höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter
Socialstyrelsen har öppnat ansökan om medel till regioner inom ramen för investeringsprogrammet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig, SSIK. Investeringsprogrammet SSIK syftar till att öka driftsäkerheten i sjukhusfastigheter under höjd beredskap.

För år 2023 kan regioner ansöka om medel efter genomförd nulägesanalys av sjukhusfastigheter där det bedrivs slutenvård.
Här kan ni läsa mer om investeringsprogrammet SSIK och statsbidraget Statsbidrag till regioner för åtgärder i syfte att höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter - Socialstyrelsen
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se