Därför bränner vi plast
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
EU-förslag om textil
samt skärpta mål för matavfall
 
Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag kring revidering av det befintliga ramdirektivet för avfall, med fokus på textilier och matsvinn. I förslaget finns krav på producentansvar för textilier och kvantitativa mål för att minska matsvinnet.

Förslaget om producentansvar för textilavfall innebär att producenterna blir fullt kostnadsansvariga för hela livscykeln för textilprodukter och en hållbar hantering av textilier. EU-kommissionens förslag kommer nu att beredas av EU-parlamentet och Ministerrådet. Det framgår inte av förslaget när producentansvaret föreslås träda i kraft.

EU-kommissionen föreslår också att matavfallet från tillverkning och beredning av livsmedel ska minska med 10 procent till år 2030, medan detaljhandel och konsumtion ska minska sitt matavfall med 30 procent per capita.
 
Insights into textiles
 
EU Commission invites you to "Textile Waste Separation Collection, Treatments and Markets". The aim of this workshop is to provide Member States with valuable technical, legal and practical advice regarding the new legal obligation for municipalities to separately collect municipal textile waste from 1st January 2025. October 3rd in Brussels/on-line. Free of charge. Register before 31 st August  On-line   In person

KOLLA OM LÄNK TILL SEM LÄGGS UPP HÄR
Därför bränner vi plast
 
Ett av Avfall Sveriges seminarier under Almedalsveckan fokuserade på hållbar energiutvinning av avfall. Ett fullständigt stopp för plastförbränning är inte möjligt, men mycket sker för att minska mängderna.
Panelen spred insikter, men skickade också en önskelista till miljöministern.

Läs om lösningarna
Senaste nytt om förpackningsinsamlingen
 
 
Se webbinarier 
 
 
Kundservicenätverket diskuterar IT och AI
 
Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik vid högskolan i Skövde, delar med sig av sina erfarenheter och besvarar frågor. Vi tittar närmare på prototypen till portalen ”Hitta min förpackningsinsamling” och mycket mer.
När: 18–19 oktober
Vem ska bli Årets förbyggare?
 
Nu är det dags att nominera dina bidrag till Återvinningsgalan 2023. I synnerhet vill vi förstås få in förslag till Avfall Sveriges eget pris – Årets förebyggare – men det finns åtta andra kategorier som också söker sina vinnare. Senast 15 september vill vi ha dina förslag.

Läs mer och nominera
Så nås framgång i klimathandlingsplanen
 
Frågan är inte om klimatmålen nås, utan hur. Regeringen skriver just detta i sin inbjudan till nationellt klimatmöte. Men de måste skärpa sina åtgärder, skriver ett 70-tal företagsledare och samhällsaktörer, däribland Avfall Sverige, på DN Debatt.

Läs hela artikeln
Svensk avfallshantering 2022, nu på engelska
 
Hushållsavfallets när – var – hur publicerades före sommaren. Här hittar du statistik över hushållsavfall för 2022 och vi beskriver hur det tas omhand och omvandlas till nytt material, till biogas, biogödsel och till energi. Nu finns den också i två versioner på engelska.

Hela skriften   Kortversion
Avfalls-CCS kommer allt närmare
 
För att nå målet om netto noll-utsläpp till 2045 presenterar nu allt fler av energiåtervinningens anläggningsägare konkreta planer på att fånga in och lagra – eller återanvända – koldioxid. I Helsingborg, Malmö, Södertälje, Jönköping och Örebro pågår febril aktivitet.

Läs mer i digitala Avfall och Miljö
Slopa skatten på avfall
 
– Vi ser gärna att man gör som i Norge och avskaffar skatten för vi ser inte att den har någon större effekt, det är mycket annat som styr åt rätt håll, säger Tony Clark, vd för Avfall Sverige.
Läs hela artikeln i Dagens Samhälle
Om biogödsel och markens kol
 
I denna litteraturstudie utreds biogödselns potential för att bidra till koluppbyggnad i mark.
2023:16 Biogödsels påverkan på markkol
 
Minimeringsmästarna rapporterar
 
Minimeringsmästarna har avslutat den andra nationella tävlingen med gott resultat. Tillsammans uppnådde deltagarna en avfallsminskning på 45 procent.
2023:17 Avfallet halverades

 
Vässa dina kunskaper i höst
 
Aktuella frågor om förpackningsinsamling
 
När: 24 augusti kl 9–11

Vid denna digitala medlemsrådgivning presenteras Naturvårdsverkets förslag på föreskrifter om ersättning och en hel del aktuellt material från Avfall Sverige, men det ges också möjlighet att ställa frågor.

Läs mer och anmäl dig
Goda exempel inom förebyggande
 
När: 6 september kl 9–12
 
På detta tredje och sista av årets webbinum presenteras bland annat goda exempel från kommuner, en ny vägledning om resurssmart förskola samt resultatet av Livsmedelsverkets plockanalyser.

Läs mer och anmäl dig
Bättre sorterat i flerbostadshus
 
När: 14 september kl 10–11.30

I detta webbinarium presenterar vi goda exemplen och framgångsfaktorer som identifierats i en färsk rapport. Här finns garanterat något för såväl fastighetsägare som kommuner att inspireras av.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs energiåtervinning
 
När: 19–21 september
Var: Malmö

Här ges erfarenhetsutbyte och en ökad förståelse om hur du kan minska miljöpåverkan, öka vinsten från er panna och påverka säkerhetskulturen på din arbetsplats. Kursen vänder sig till personal inom drift, underhåll, miljö, arbetsmiljö, bränsle, kvalitet eller administration och kommunikation.

Läs mer och anmäl intresse
Bli förebyggande-coach
 
När: 4–5 oktober
Var: Järfälla

Kursen är uppbyggd kring flera verktyg, med fokus på en metod för att förebygga avfall i kommunal verksamhet, men metoden är även användbar för andra verksamheter. Vi lyfter också frågan hur en kan inspirera politiker och chefer till att börja arbetet med förebyggande. Mycket av kunskapen kan användas även i andra förändringsprocesser.

Läs mer och anmäl dig
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
Två tillfällen: 11–12/10, 31/10–1/11
Var: Linköping

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse Kurs 1   Kurs 2
Kommunicera förpackningsinsamling
 
När: 24–25 oktober
Var: Stockholm

Landets alla avfallskommunikatörer bjuds in till temadagar med föreläsningar, diskussioner och inspirerande framgångsexempel, som ger mer förpackningar till återvinning.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallsplanering
 
När: 22–23 november

Gör avfallsplanen till ett bättre och mera aktivt verktyg i arbetet för ett hållbart samhälle. Här lär du dig också revidera en kommunal avfallsplan och vi tittar på Naturvårdsverkets förändrade föreskrifter.

Läs mer och anmäl intresse
 
Branschen rekryterar
 
 
 
Svoa: Driftövervakare
 
Ansök senast den 18 augusti
 
SRV: Anläggningsingenjör
 
Ansök senast 20 augusti
 
Nyköping: Verksamhetsutvecklare med projektledarkompetens
 
Ansök senast 20 augusti
 
Merab: Kommunuikatör/webbansvarig
 
Ansök senast den 31 augusti
 
Merab: Chef för verksamhetsstöd och verksamhetsutveckling
 
Ansök senast den 31 augusti
 
Laholm: Avfallsplanerare
 
Ansök senast 31 augusti
Läs mer om tjänsten