Följ våra pågående vandringar och få tips och idéer på hur du kan arrangera egna.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
VANDRINGSBREV
Ett nytt, hållbart liv börjar alltid med ett litet steg
 
Just nu står du och jag inför en existentiell uppgift. Om fossila utsläpp fortsätter i samma takt är vi och alla generationer efter oss, på väg mot en fattigare och farligare värld där livets färger försvinner och naturen tystnar. Den sista varningen har vi fått från en samlad forskarkår. De uppvärmande växthusgaserna måste bort från atmosfären nu. Tekniken finns och naturen står redo att hjälpa oss. Men vad har vi för möjlighet att omdefiniera vår relation till naturen, klimatet och till varandra? Hur ser min egen omställning ut? Var finns det första steget och hur kan mina steg göra skillnad?

I alla tider har människan behövt lämna vardagen och ge sig ut på en resa för att finna svaren. Nu kan vi göra den resan tillsammans. I år har vi två parallella vandringar som du kan anmäla dig till, följa med på som dagsvandrare eller som kan inspirera till liknande klimatvandringar på hemmaplan. Den ena heter "Härlig är jorden" och leds av Hali Liddell. Den andra heter "Hela jorden" och led av bland annat Annika Spalde och Lena Bergström. Var vandringarna går och hur du anmäler dig finns på vår hemsida.

Fokuset på klimaträttvisa har även det breddats för att också ge röst åt den biologiska mångfalden. Ett fokus som ständigt gör sig påmind när vi vandrar i naturen. På vår hemsida hittar du budskapet för våra vandringar >>

I verktygslådan finns massor av uppdateringar. Allt från samtalsmaterial och hur du lägger upp en vandring till guider för hur du kan nå ut med klimatvandringen i lokalpress och media.

Vår stegräknare har också fått en uppfräschning och har blivit både säkrare och mer överskådlig för dig som vill registrera dina steg.

Så låt oss gå med Heliga Birgittas bön i hjärtat: "Herre visa mig vägen och gör mig villig att vandra den".

Pax et Bonum!

Emanuel Eriksson
Projektledare Pilgrim´s Wak for Future
VECKANS PROGRAM
"Härlig är jorden"
 
Må 7 aug Mora - Sollerön, 21,2 km
 
Samling 08:45. Vandring från Mora kyrka till Sollerön kyrka.
Övernattning i Andreasgården/Mora församlingshem till Solleröns prästgård (golvlogi).
 
Ti 8 aug Sollerön - Åsengården, 16 km
 
Samling 08:45. Vandring från Sollerö kyrka till Åsengården.
Övernatting i Åsengården.
 
On 9 aug Åsengården - Siljansnäs, 22,1 km
 
Samling 08:45. Vandring från Åsengården till Siljansnäs kyrka.
Kl 19:15-20:00: Öppet möte i Siljansnäs prästgård med info och frågestund.
Övernattning i Siljansnäs prästgård.
 
To 10 aug Siljansnäs - Granberget, 10 km
 
Samling 08:45. Vandring från Siljansnäs kyrka till Granbergets fäbod.
Övernattning i Kronostugan/Granberget.
 
Fr 11 aug Granberget – Ljusbodarna, 18 kM
 
Samling 08:45. Vandring från Granbergets fäbod till Ljusbodarnas fäbod.
Musiker: Sofia Sandén vandrar med på vandringen. Tema "Fäbodkulturen"
Fridays for Future
Övernattning i fäbod och stuga i Ljusbodarna.
 
Lö 12 aug Ljusbodarna – Dala-Floda 15 KM
 
09:00 Fäbodfrukost i Ljusbodarna med musikerna Sofia Sandén och Ulrika Bodén. Läs mer på musiksidan. Därefter vandring från Ljusbodarna till Dala-Floda kyrka.
Musiker: Ulrika Bodén vandrar med på vandringen.
19:30 Konsert i Floda kyrkan. Läs mer på musiksidan.
Övernattning i Dala-Floda församlingshem.
 
Sö 13 aug Dala-Floda - Källbacken/Prästbuo, 8 km
 
Kl 11:00 mässa i Dala-Floda kyrkan med präst Christina Dahlberg extra musik och kyrkkaffe efteråt. Musik även av Ulrika Bodén och Sofia Sandén på mässan. Läs mer på musiksidan.
Efter gudstjänsten börjar dagens vandring, som går från Dala-Floda kyrka till Källbacken/Prästbuo fäbod.
Övernattning i Källbacken/Prästbuo.
VECKANS PROGRAM
"Hela jorden"
 
Må 7 aug Järnskog - Älgå, 23 km
 
Samling 08:45. Vandring från Järnskog församlingshem till Sulvik. Därifrån buss till Älgå församlingshem. (Buss 5 km)
Övernattning i Älgå församlingshem.
 
Ti 8 aug Älgå - Glava, 20 km
 
Samling 08:45. Vandring från Älgå församlingshem till Glava församlingshem.
Övernattning i Glava församlingshem.
 
On 9 aug Glava Vilodag och aktivitetsdag med Leif Nahnfeldt
 
Kl 15:00 sångseminarium och pilgrimssånger med Leif Nahnfeldt.
Kl 19:00 mässa.
Övernattning i Glava församlingshem.
 
To 10 aug Glava - Sölje, 17 km
 
Samling 08:45. Vandring från Glava församlingshem till Sölje bygdegård.
Övernattning i Sölje bygdegård.
 
Fr 11 aug Sölje - Nysäter, 23 kM
 
Samling 08:45. Vandring från Sölje bygdegård till Gillberga. Därifrån buss till EFS kyrkan i Nysäter. (även buss 5 km)
Övernattning i EFS kyrkan i Nysäter.
 
Lö 12 aug Nysäter - Kila, 20 km
 
Samling 08:45. Vandring från EFS kyrkan i Nysäter till Kila församlingshem.
Övernattning i Kila församlingshem.
 
Sö 13/8 Kila - Säffle, 14 km
 
Samling 08:45. Vandring från Kila församlingshem til Säffle Equmeniakyrka.
19:00 i Centrumkyrkan i Säffle. Samling med titeln "Vandra och vila" - ekumenisk rastplats för klimat och biologisk mångfald". Medverkande: Henrik Olsson och vandrarna.
Övernattning i Säffle Equmeniakyrka.
UR VEKTYGSLÅDAN
FÖRSTA VECKAN
 
Helhet
 
Mitt i all den sorg och oro som det innebär att ta till sig kunskapen om massutrotning av arter och klimatnödläge finns också en möjlighet att återupptäcka något oerhört vackert. Vi är inte ensamma! Det finns i de stora kriserna en inbjudan till oss alla att bli mer medvetna om det samspel vi är en del av och återknyta kontakten med den plats där vi finns och dem som vi delar den med.
 
Människan som art är invävd i samma helhet som allt levande. Människan som individ står alltid i kontakt med denna helhet. Vi är delar av samma biologiska verklighet. Bara genom att finnas till är vi till exempel inneslutna i det stora vattenflöde som genomströmmar planeten. Våra andetag förbinder oss med allt som andas. Vi lever ömsesidigt beroende. Att vi som människor är beroende av grönalger, mikrober och bin, smådelar av helheten, kan vara utmanande att verkligen ta på allvar.
 
Vårt sätt att tänka om och föreställa oss vad en människa är påverkar hur vi beter oss i världen. Synen på människan behöver vara samstämmig med det vi lär oss nu, om begränsningar och beroende.
 
Vilken människosyn har vi präglats av?
Vad är en människas plats och ansvar på jorden?
 
Helhet kan som begrepp också kopplas till som något som är frisk och helt, i motsats till sjukt eller trasigt. Det finns en naturlig längtan i oss efter det som är helt och en tillvaro utan sorg och smärtor. Men det finns en risk att vi i vår längtan efter sådan helhet exkluderar det som är skadat eller ofullkomligt och inte ser skönhet i det som är i förändring. Kanske blir helhet då bara blir en dröm i fjärran. Om vi väljer att betona helhet som att vara del av allt som finns, en väv med många olika inslag, kan drömmen komma närmare.
 
Det finns i många kulturer enkla gester eller praktiker som speglar vår samhörighet med det hela, inte minst hos olika urfolk. Att tacka och be om lov innan man använder något är en sådan gest. Kanske finns det praktiker som kan vara aktuella för oss nu? Att till exempel stanna upp inför en måltid och i tacksamhet uppmärksamma var mat och dryck kommer ifrån, kan vara en början.
 
I kristen tro talas ofta om jorden som Skapelsen, ett ord som drar in hela världen i en större berättelse. I bibelns första skapelseberättelse kommer människan sist på plats. Det kan tolkas på flera sätt. Ett sätt är att det visar oss hur beroende människan är av allt det andra, allt det som behöver finnas för att människan ska kunna leva. Andra läsningar betonar människans ansvar och förmågor. Kanske är båda perspektiven viktiga i vår tid.
 
Frågor att reflektera över
  • Vad tänker du om människans plats i helheten?
  • Vad innebär naturen för dig? Är du en del av den?
  • Vad har naturen för roll i ditt liv?
  • Hur känner du inför begreppet skapelsen? Vad väcker det i dig?
  • Vad innebär det att vara människa i dessa tider med miljöproblem som kraftigt minskad biologisk mångfald och klimatförändringar?
  • Hur hittar vi hopp?
 
Lena Bergström har tagit fram ett reflektionsmaterial vecka för vecka. Ett bra material för dig som ska arrangera en egen Pilgrim´s Walk for Futurevandrin
PILGRIMSMÄSSA PÅ URKULTFESTIVALEN
Med Ulrika Bodén, Sofia Sandén och Rostam Mirlashari
 
I en överfull Näsåkers kyrka hölls en pilgrimsmässa med smakprov från den nyskrivna musik som kommer sjungas under pilgrimsvandringarna mot Vadstena. Det är citat från Heliga Birgitta som förgyllts av vackra och enkla melodier. Tonsatt av Ulrika Bodén. En sändningsmässa för alla klimatvandringar som kommer arrangeras i höst. Radio P2 spelade in mässan. När och hur den sänds kommer vi informera om senare.

För dig som tänkt arragnera egna vandringar med sång finns ett framtaget sångstöd ni kan använda på vår hemsida.
FÖR DAGLIGA UPPDATERINGAR FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM!
 
Guds fred och allt gott, vi ses på vandringstigarna!