Höstvindarna drar in
 

Sommarstiljten uteblev, rapportsäsongen gav tvära kast och augusti förde med sig en förnyad oro för högre räntor under en längre tid. Nu står vi inför en säsongmässigt svag septembermånad där fokus ligger på kommande räntebesked och hopp om att vi nått räntetoppen. Inflationstakten fortsätter att avta och det mesta av ”räntejobbet” är gjort. Osäkerheten kvarstår dock då den sista inflationsnedgången kan bli tuff när vi befinner oss i en miljö där ekonomin svajar, både i Sverige och i Europa. Även USA, som sett starkt ut, visar upp sprickor i fasaden. Även om räntetoppen nu är mycket nära så är räntevapnet trubbigt vilket gör en finjustering av ekonomi svårt.

Den svenska ekonomin går från svaghet till svaghet med fallande tillväxt i andra kvartalet. Fallande nettoexport och lagerinvesteringar tynger samt att de svenska hushållens konsumtion var negativ för fjärde kvartalet i rad. Trots den mycket svaga kronan så visar exportproblematiken på att den globala efterfrågan på svenska varor och tjänster är låg.

Läs hela fondkommentaren
 
 
Aktiva Fondportföljer
Utveckling för våra Aktiva Fondportföljer senaste månaden:

Aktiv Defensiv: +0,85%
Defensiv mixindex: +0,74%

Aktiv Balanserad: +0,51 %
Balanserad mixindex: +1,03 %

Aktiv Offensiv: +0,19 %
MSCI World: +1,72 %

Aktiv Tillväxt: -2,33 %
MSCI EM: -2,21 %


(Siffror per 31/8, 30 dagar bakåt, innan avgifter)
 
 
 
Månadens fonder
Månadens bästa aktiefond
BNP Paribas Turkey Equity Classic R 19,96%
 
Månadens bästa hedgefond
Amundi Fds Volatil Wld A USD C 5,51%
 
Månadens bästa räntefond
AB Mortgage Income A2 Acc 5,13 %
 
Avkastning per 2023-09-01, 30 dagar bakåt
Se våra topplistor här
 
 
Jag vill fortsätta att ta emot information och nyheter från Fondmarknaden.se

Ja, gärna        Nej, tack
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.