Nya marknadsförhållanden kan leda till volatil sommar och höst
 

Halvåret har nu passerat och både konjunkturen och börserna har stått emot väl. Vid ingången av året trodde vi att denna period skulle präglas av de snabba räntehöjningarna, den höga inflationen och de deppiga hushållen, för att sedan börja blicka framåt i hopp om en starkare konjunktur, lägre inflation och räntesänkning inom synhåll. Det blir dock inte alltid som man tänkt sig, och det är klart att den globala nedstängningen under pandemin, massiva stimulanser, rekordsnabba räntehöjningar och ett fullskaligt krig i Europa har påverkat stort. Marknadsförhållandena är helt enkelt inte normala.

På börsen har det första halvåret varit mycket starkt, breda stockholmsindex är upp cirka 10 %, MSCI World samt amerikanska S&P 500 är upp hela 13 % respektive 14 % (mätt i svenska kronor).

Uppgången har drivits av få men mycket stora bolag. I indexet Nasdaq 100 (de 100 största bolagen på Nasdaq-börsen), som har stigit med 23 % under halvåret, har 7 bolag stått för 50 % av avkastningen. Dessa är Microsoft, Apple, Alphabet (Google) Amazon, NVIDIA, Meta (Facebook) och Tesla.

Rapportsäsongen är på ingång och bolagen behöver nu visa att uppgången och därmed dagens värderingar är motiverade.

Konjunkturläget är osäkert, och tittar på man PMI (inköpschefsindex) så är trenden negativ. Undersökningar visar också att leveranstider ökar och priser faller, vilket i och för sig är positivt för inflationen, men i takt med att orderböckerna minskar så är det ett tydligt tecken på att efterfrågan minskar.

Läs hela fondkommentaren
 
 
Aktiva Fondportföljer
Utveckling för våra Aktiva Fondportföljer senaste månaden:

Aktiv Defensiv: + 1,83 %
Defensiv mixindex: + 1,74 %


Aktiv Balanserad: + 2,71 %
Balanserad mixindex: + 2,73 %

Aktiv Offensiv: + 4,00 %
MSCI World: + 5,25 %

Aktiv Tillväxt: + 3,53 %
MSCI EM: + 3,01 %

(Siffror per 31/6, 30 dagar bakåt, innan avgifter)
 
 
 
Månadens fonder
Månadens bästa aktiefond
JPM US Technology A (dist) USD +23,85%
 
Månadens bästa hedgefond
Schroder GAIA Helix A Acc USD +6,73%
 
Månadens bästa räntefond
MontLake Ironshield Credit USD Ret Pld +8,58%
 
Avkastning per 2023-07-01, 30 dagar bakåt
Se våra topplistor här
 
 
Jag vill fortsätta att ta emot information och nyheter från Fondmarknaden.se

Ja, gärna        Nej, tack
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.