Läs här om afrikansk svinpest och mer..
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Innehåll i detta nummer
 
Så håller vi afrikansk svinpest borta från våra svenska djur
Se Jordbruksverkets film om afrikansk svinpest
Ändrade öppettider på våra ÅVC under november
Använd gärna självservice på vår hemsida
-------------------------------------------------------------
Så håller vi afrikansk svinpest borta från våra svenska djur
 
Afrikansk svinpest har konstaterats i Sverige. Det är en smittsam och dödlig sjukdom som drabbar vildsvin och grisar men inte människor eller andra djurslag.
 
Vad allmänheten kan göra?
 
Det finns flera saker som vi alla kan hjälpas åt med för att förhindra att afrikansk svinpest sprider sig i Sverige.
  • Släng matrester i den bruna papperspåsen som är avsedd för matavfall.
  • Lägg påsen i sopkärlet för matavfall.
  • Lämna inte matrester ute i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Fynd av sjuka eller självdöda vildsvin ska rapporteras till Statens veterinärmedicinska anstalt.
  • Informationsmaterial hur afrikanist svinpest smittar finns att använda hos Jordbruksverket.
  • Kommunens mat- och restavfallsinsamling fortfarande är det bästa och säkraste sättet att skydda Sverige från afrikansk svinpest. Matavfall får inte hamna på avvägar eller i naturen utan måste lämnas till avsedda anläggningar.
  • De krav som kommunen har på hemkompost av matavfall ska följas.
Detta gäller för döda vildsvin
 
Djur som har dött av svinpest utanför hushåll faller inte under kommunalt avfallsansvar. Detta eftersom döda djur av en art som inte är traditionella sällskapsdjur inte är kommunalt avfall.
Däremot kan kommunen ha ett ansvar för att avlägsna döda vildsvin enligt lagen om gaturenhållning och skyltning.

Det gäller när döda vildsvin påträffats i områden som är redovisade i detaljplan men också på andra platser utomhus där allmänheten får färdas fritt. Kommunens skyldigheter gäller dock inte om åtgärderna ska utföras av Trafikverket eller om en avfallsproducent eller markägare kan göras ansvarig.
 
Ändrade öppettider under november

Våra återvinningscentraler är stängda under alla helgons dag
Lördagen den 4 november är det alla helgons dag och vi håller stängt på våra återvinningscentraler. Under fredagen 3 november har vi öppet som vanligt.
Vi önskar dig en trevlig allhelgonahelg!
----------------------
Torsdagen den 23 november
håller ÅVC Eslöv, ÅVC Höör samt ÅVC Hörby stängt mellan
16.00-20.00 på grund av personalmöte.
Välkomna den 24 november kl. 9.00!
 
Använd gärna självservice på vår hemsida
 
Vi strävar efter att kunna erbjuda våra kunder en hög servicenivå via internet. På vår hemsida kan du t.ex. beställa matavfallspåsar samt anmäla utebliven tömning med mera.
Vi har samlat alla våra genvägar till de tjänster och den service som du i dagsläget kan nå via webbplatsen merab.se.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för personlig service via kundtjänst på tel: 0413 68440.