Rapport från Almedalen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Stöd för gödselgas förlängs
 

Det blir ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023, meddelar regeringen idag. De flaggar också för att det kan bli aktuellt med ett stöd även under nästa år.

– Detta är ett viktigt delbesked som innebär en välkommen lindring för de som sett sina investeringar i klimatsmart teknik bli till en förlustaffär på grund av att skattebefrielsen för biogas slopades i våras, säger Tony Clark, vd för Avfall Sverige.

– Samtidigt väntar vi på oerhört viktiga besked om stöd till de biogasproducenter som enbart tar emot matavfall i sina anläggningar. Det handlar om att säkra biogasens framtid samt försörjningstrygghet och gröna jobb i Sverige, och vi vet att regeringen arbetar aktivt med denna fråga, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.
 
Rapport från Almedalen:
Förpackningar, plast och beredskap
 
Tre egna seminarier och ytterligare en handfull där Avfall Sverige deltog – det är facit efter årets Almedalsvecka. Störst uppmärksamhet fick frågan om fastighetsnära insamling.

Läs mer om tuffa debatter
CCS kan bli billigare
 
Regeringen har remitterat ett förslag om skattebefrielse på el som används för infångning av koldioxid, CCS. Exempelvis skulle anläggningar för kraftvärme komma att betala 0,6 öre per kilowattimme för den el som förbrukas vid CCS-installationen.

Läs mer
Senaste nytt om förpackningsinsamlingen
 

E-tjänst för att rapportera förpackningar på G
 
I september lanserar Naturvårdsverket sin e-tjänst för rapportering av förpackningsavfall på sin hemsida. Den meddelade Naturvårdsverket i förra veckan sina kontaktpersoner i kommunerna. Ni som arbetar på kommunala bolag och kommunalförbund kanske inte fått del av informationen.
Läs mer
 
Ny vägledning för ÅVC
 
Naturvårdsverket har publicerat ny vägledningstext om insamling av förpackningar på återvinningscentraler. Bland annat klargörs vad som gäller för insamling av övriga förpackningsslag såsom porslin, keramik och textil.
Läs mer
 
Se webbinarier 
 
Här är Svensk avfallshantering 2022
 
Nu finns en färsk utgåva av hushållsavfallets när – var – hur ute. Här hittar du statistik över hushållsavfall för 2022 och vi beskriver hur det tas omhand och omvandlas till nytt material, till biogas och till energi. En tryckt version landar snart i medlemmarnas brevlådor.

Ladda ner den digitala versionen
Kommunicera förpackningsinsamling
 
I höst bjuds landets avfallskommunikatörer in för föreläsningar, diskussioner och inspirerande framgångsexempel som ger mer förpackningar till återvinning.
När: 24– 25 oktober
Var: Stockholm

Läs mer och anmäl dig
Ön som minskade sina avfallstransporter
 
Den danska ö-kommunen Langeland har minskat antalet transporter till återvinning med 75 procent. "Innan komprimeringen installerades körde vi cirka 1 300 gånger per år över bron från Langeland. Idag kör vi cirka 328 gånger per år", säger Jeanett Nissen Rasmussen, återvinningschef på Langeland.

Läs artikeln i digitala Avfall och Miljö
 
Vad tänker du inte missa under Almedalsveckan?
 
– Almedalsveckan är ju otroligt värdefullt för diskussion och omvärldsbevakning inom vårt område, och som vanligt är det många intressanta arrangemang på klimat-, miljö- och avfallsområdet, säger Tony Clark, vd för Avfall Sverige. Läs hela artikeln i Altinget
Flexibelt avstånd är bra
 
Avfall Sverige välkomnar Boverkets förslag, att det allmänna rådet om maximalt 50 meter mellan byggnaders entré och soprum inte blir ett bindande krav, eftersom det inte alltid är möjligt att ordna sådan insamling.

Läs hela remissvaret
Nej tack till höjd skatt
 
Avfall Sverige avstyrker regeringens förslag att höja avfallsskatten, eftersom den saknar positiva miljöeffekter. Dock välkomnas att en uppräkning av skatten endast föreslås göras med utgångspunkt i KPI.

Läs hela remissvaret
Behåll skatten på bärkassar
 
Avfall Sverige avstyrker förslaget om sänkt skatt på plastbärkassar, eftersom den minskar förbrukningen av bärkassar och de miljöproblem i form av nedskräpning och mikroplast i miljön som de bidrar till.

Läs hela remissvaret
 
Vässa dina kunskaper i höst
 
Goda exempel inom förebyggande
 
När: 6 september kl 9–12
 
På detta tredje och sista av årets webbinum presenteras bland annat goda exempel från kommuner, en ny vägledning om resurssmart förskola samt resultatet av Livsmedelsverkets plockanalyser.

Läs mer och anmäl dig
Bättre sorterat i flerbostadshus
 
När: 14 september kl 10–11.30

I detta webbinarium presenterar vi goda exemplen och framgångsfaktorer som identifierats i en färsk rapport. Här finns garanterat något för såväl fastighetsägare som kommuner att inspireras av.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs energiåtervinning
 
När: 19–21 september
Var: Malmö

Här ges erfarenhetsutbyte och en ökad förståelse om hur du kan minska miljöpåverkan, öka vinsten från er panna och påverka säkerhetskulturen på din arbetsplats. Kursen vänder sig till personal inom drift, underhåll, miljö, arbetsmiljö, bränsle, kvalitet eller administration och kommunikation.

Läs mer och anmäl intresse
Bli förebyggande-coach
 
När: 4–5 oktober
Var: Järfälla

Kursen är uppbyggd kring flera verktyg, med fokus på en metod för att förebygga avfall i kommunal verksamhet, men metoden är även användbar för andra verksamheter. Vi lyfter också frågan hur en kan inspirera politiker och chefer till att börja arbetet med förebyggande. Mycket av kunskapen kan användas även i andra förändringsprocesser.

Läs mer och anmäl dig
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
Två tillfällen: 11–12/10, 31/10–1/11
Var: Linköping

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse Kurs 1  Kurs 2
Kommunicera förpackningsinsamling
 
När: 24–25 oktober
Var: Stockholm

Landets alla avfallskommunikatörer bjuds in till temadagar med föreläsningar, diskussioner och inspirerande framgångsexempel, som ger mer förpackningar till återvinning.

Läs mer och anmäl intresse
   Sommarledigt
 
      Avfall Sveriges kansli håller stängt vecka 29–31.
      Ha det gott i hängmattorna, så hörs vi igen 7 augusti. 
 
Branschen rekryterar
 
 
 
Lund: Avfallsstrateg
 
Ansök senast 30 juni  Läs mer