Senaste nytt om trafik och infrastruktur från SKR
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Nytt från SKR
 
 
Trafiksäkerhetslyftet, nytt stödmaterial till kommunens arbete med trafiksäkerhet
Nu finns ett nytt stödmaterial för kommunernas systematiska arbete med trafiksäkerhet. Oavsett kommunens storlek eller hur långt arbetet med trafiksäkerhet har kommit ger Trafiksäkerhetslyftet stöd på både grundläggande och mer avancerad nivå.
Trafiksäkerhetslyftet består av ett formulär för självbedömning, en handledning för en dialogbaserad genomförandeprocess och åtta olika teman med tillhörande förslag på hjälpande aktiviteter.

Läs mer om och ta del av stödmaterialet i Trafiksäkerhetslyftet
Kontakt: Prem Huq (SKR), prem.huq@skr.se
Uppdaterad handbok om flyttning av fordon
Beslut om att flytta fordon kan innebära svåra överväganden. Flyttning av fordon ska följa lagar och förordningar, men ska också baseras på sunt förnuft och gott omdöme. Denna handbok baseras på de typfall som kan utgöra grund för flyttning.
Handboken kan vara till hjälp för kommuner, Polismyndigheten och Trafikverkets regioner vid beslut om flyttning av fordon. Handboken gavs ut första gången i augusti 1993 och har sedan dess om­arbetats vid flera tillfällen. Den nu föreliggande handboken är uppdaterad med ändringsföreskrifter till och med 2022:1231 (LFF) samt 2022:1527 (FFF).

Flyttning av fordon: handbok för kommunens handläggare
Kontakt: Prem Huq (SKR), prem.huq@skr.se
Dags för ett starkare flygplatssystem
Bra steg mot fler beredskapsflygplatser, utökad statlig finansiering och större lokalt inflytande. Sveriges Kommuner och Regioners styrelse välkomnar flera förslag i utredningen om statens ansvar för flygplatssystemet, men pekar också på att utredningens förslag brister när det gäller vissa ansvarsfrågor. Det är bland annat positivt att utredaren föreslår en närmare fördubbling av det statliga driftstödet som ska gå till flygplatser med beredskaps, trafikplikt och upphandlad flygtrafik.

Utredning om statens ansvar för flygplatssystemet
Kontakt: Ulrika Nordenfjäll (SKR), ulrika.nordenfjall@skr.se
 
Nytt från omvärlden
 
 
Uppdrag till Trafikverket inför kommande infrastrukturplaner 2026-2037
Trafikverket har fått i uppdrag att ta fram inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2026–2037. Redovisning och remittering sker senast den 15 januari 2024. Ta del av medskick inför arbetet från SKR:s medlemmar via uppföljning av senaste planrevideringen av nationell plan för transportinfrastruktur och länsplaner.
 
Kurser och konferenser
 
SKR:s kalendarium
SKR:s kurser och konferenser finner du i kalendariet på SKR:s webbplats.
 
Cykelkonferensen i Sundsvall 30 - 31 augusti 2023
Den 30–31 augusti genomförs den Nationella Cykelkonferensen i Sundsvall, Sveriges stora årliga mötesplats för cykelfrågor som arrangeras av SKR och Trafikverket tillsammans med Sundsvalls kommun. I år är det extra fokus på folkhälsa och mikromobilitet, men som vanligt är programmet fyllt med fler spännande tematiska pass och alla deltagare är välkomna med på en gemensam cykeltur i Sundsvall!

Vill du läsa mer och anmäla dig klicka här.
Kontakt: Ida Nelson (SKR), ida.nelson@skr.se
Värd för den Nationella Cykelkonferensen 2024?
Den Nationella Cykelkonferensen arrangeras av SKR och Trafikverket i samarbete med en värdkommun. Vill er kommun stå värd för Cykelkonferensen nästa år? Tveka i så fall inte att ta kontakt, så berättar vi mer!

Intresseanmälningar för värdskapet behöver vara SKR tillhanda senast den 30 juni 2023. Lottning sker därefter bland de kommuner som ställer upp på de åtaganden som gäller för värdkommunen.

Kontakt: Ida Nelson (SKR), ida.nelson@skr.se
Hur kommer drönare påverka kommunal och regional verksamhet och den fysiska planeringen (blänkare om vad som kommer)
Det händer mycket kring drönare och eVTOL.s (det vill säga stora drönare som kan frakta gods och människor, till exempel drönarambulans/taxi). Dessa kommer att påverka kommuner och regioner på flera olika sätt. Hur kopplar vi ihop luftrummets planering med den kommunala och regionala fysiska planeringen och infrastrukturplaneringen?

SKR kommer tillsammans med Transportsstyrelsen och Luftfartsverket kommer lyfta dessa frågor på ett seminarium. 

Datum & tid: 3 oktober, heldag
Kontakt: Ulrika Nordenfjäll (SKR), ulrika.nordenfjall@skr.se
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se