Glad sommar önskar SKR
 
Nu hägrar lata sommardagar och vi på SKR pustar ut efter en vår full av möten och samtal med revisorer i hela vårt avlånga land. Vi har under våren utbildat upp emot 600 förtroendevalda revisorer och ser fram emot att fortsätta med utbildningar och möten under hösten. Längre ned i detta nyhetsbrev kan ni läsa mer om dessa tillfällen. 

VI önskar er alla en härlig sommar så ses vi i höst!
 
Frågor om upphandling av sakkunniga
 
Revisorerna i kommuner, regioner och kommunalförbund samt lekmannarevisorer i kommunala aktiebolag ska anlita sakkunniga som utför granskning på deras uppdrag.

Just nu får många som vill upphandla sakkunniga frågor från revisionsföretag som hänvisar till Revisorsinspektionens ställningstagande att revisorslagens krav ska gälla för tjänsten som sakkunnigt biträde, när det gäller räkenskapsrevision. Kontakta gärna SKR om ni får frågor och vill ha råd eller stöd.
 
Tips!
 
 
Save the date - konferenser för revisorer i höst

SKR arrangerar utbildningar om kommunal revision

Möjlighet till anmälan kommer inom kort, men vi vill på detta sätt göra er uppmärksamma på datum och ort.

God revisionssed i kommunal verksamhet - 10 oktober, Stockholm

Lekmannarevision i kommunala aktiebolag, 17 oktober kl 13-15, digitalt

Fullmäktige och revisionen, en gemensam utbildningsdag för fullmäktiges presidium och revisorerna, 14 november, Stockholm

Efter sommaren arrangeras två återkommande konferenser för förtroendevalda revisorer:

Konferens för företroendevalda revisorer i regioner, Uppsala 7-8 september
Revisorerna i Region Uppsala står värdar för denna återkommande konferens som riktar sig till förtroendevalda revisorer som har ett uppdrag i en region. Möjlighet till anmälan kommer inom kort.

Primärkommunala Revisionskonferensen, nr 72, Kungsbacka Säröhus – (24) 25 till 26 oktober

Revisorerna i Kungsbacka kommun på västkusten hälsar välkomna till denna återkommande konferens som riktar sig till förtroendevalda revisorer som har ett uppdrag i en kommun. Temat för konferensen är demokrati, tillitsbaserad styrning och ansvarsutkrävande.

Program och anmälan
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till revisorer i kommuner och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.
 
Redaktör
Anna Eklöf
anna.eklof@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se