Sista sammanträdet före sommaren!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det här är nyhetsbrevet för dig som arbetar inom förskola och skola i Nacka! Här får du information om de ärenden som tagits upp i utbildningsnämnden.

I det aktuella nyhetsbrevet får du ett urval av ärendena från nämndsammanträdet den 8 juni.
 
96 procent av föräldrarna är nöjda med sin förskola
 
Den generella bild som årets enkätundersökning bland föräldrar och elever ger är att det finns en hög grad av trygghet, trivsel och nöjdhet.

Frågor som gäller barn och elever delaktighet och inflytande i utbildningen samt förtroende för rektor tenderar att hamna lägst, ofta kombinerat med en relativt hög andel vet ej-svar.
 
Knappt en av tre i förskolan har legitimation
 
Förskolorna i Nacka har i genomsnitt 28 procent förskollärare. Det är tre procentenheter lägre än i Stockholms län och 13 procentenheter lägre än i riket. 

Variationen mellan förskolorna är stor och Nacka kommuns mål om att minst 95 procent av förskolorna ska nå upp till minst 20 procent förskollärare är inte uppfyllt.
 
Kartläggning av elevhälsan i Nacka
 
Utbildningsnämnden fick i samband med Mål och budget-ärendet för 2023 i uppdrag att kartlägga elevernas tillgång till skolsköterska, skolpsykolog och kurator i skolorna. Kartläggningen visar att det är stor skillnad mellan skolorna.
 
VågaVisa-observationerna avslutades med flaggan i topp
 
Observatörernas bedömningar av kvaliteten på Kunskapsskolan Nacka är genomgående så höga att skolan med mycket hög marginal uppfyller kriterierna för ett gott exempel.

Bedömningarna av Borgvallaskolan varierar mer mellan olika målområden, men visar även i det fallet på flera områden av hög kvalitet, bland annat fritidshemmets undervisning och normer och värden.
 
Vi önskar dig en skön sommar!
 
 
Nyhetsbrevet i juni är det sista före sommaren. Utbildningsnämnden och utbildningsenheten passar på att önska alla en trevlig sommar och en välförtjänt ledighet! Nästa sammanträde i utbildningsnämnden är den 21 september och nyhetsbrevet skickas ut omkring en vecka senare.
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skriv till utbildningsenheten@nacka.se