Stödet till kommunerna fortsätter i höst
 
Att införa välfärdsteknik med volym kan vara mer utmanande än vad många kommuner kan tro. För att lyckas krävs mycket mer än att införa tekniken. Därför erbjuder SKR Kompetenscenter välfärdsteknik stöd till kommuner som håller på med att införa välfärdsteknik. Det kan vara allt från planering, inköp, förändringsledning, nyttoberäkningar till uppföljning. Stödet varierar utifrån kommunens behov. Under våren har ett 30-tal kommuner hört av sig till oss på Kompetenscentret. Flera kommuner behöver kartlägga nuläget för att prioritera och ta fram nyttan inför omställningen.

För en tid sedan besökte vi Knivstas ledningsgrupp. Att ta sig tid att diskutera uppdrag och roller i förändringen är givande och ger många intressanta resonemang. Under hösten kommer vi erbjuda flera seminarier där kommuner berättar om sitt pågående omställningsarbete.

Vi önskar dig en fin och skön sommar!

Hälsningar
Eva Sahlén och teamet bakom SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik
 
Vägledning för läkemedelsautomater
 
Kompetenscenter Välfärdsteknik har tagit fram en vägledning för när läkemedelsautomater ska användas som en del av patientens vård. Den innehåller juridiska aspekter om hur läkemedelsautomater ska användas.
Vägledning för läkemedelsautomater
 
Anmäl intresse för nätverksträff i höst
 
Den 18 april arrangerade SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik en fysisk nätverksträff för verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg. Intresset och engagemanget för dagen var stort. En ny nätverksträff planeras för hösten till 17-18 oktober. Programmet kommer inom kort.
Anmäl intresse för nätverksdagen
 
Evenemang
 
 
5 sept kl.14.00-15.30
Framtidens äldreomsorg – biståndsbedömning och välfärdsteknik
Ett seminarium om SKR:s juridiska vägledning kring olika biståndsinsatser som innehåller välfärdsteknik.
Anmälan och mer information
 
3 okt kl.13.00-14.30
Digitalt inköp inom äldreomsorgen – hur ska det hanteras?
Det finns många frågor kring hur digitalt inköp ska hanteras av kommuner. SKR Kompetenscenter välfärdsteknik bjuder in till ett seminarium på temat som handlar om införande, avgifter och avtal. Lunds kommun medverkar och delar med sig av sina erfarenheter av digitalt inköp.
Anmälan och mer information
 
9 okt kl.09.00-15.00
Nyttokalkyl och förändringsledning - praktikfall 
Under detta seminarium kommer vi att titta närmare på nyttokalkyler för läkemedelsautomater och digital nattillsyn. Två kommuner medverkar med exempel.
Anmälan och mer information
 
12 okt kl.14.00-15.30
Olika sätt att införskaffa välfärdsteknik
Ett seminarium om de olika aspekterna och konsekvenser som kan uppstå vid kommuners olika sätt att införskaffa och upphandla välfärdsteknik.
Anmälan och mer information
 
 
Övriga nyheter
 
 
Utvecklingen inom välfärdsteknik har bromsat in
Digitalisering och användande av ny teknik inom välfärden fortsätter att gå framåt på många områden. Men under de senaste åren har utvecklingen varit ojämn med markanta nedgångar av viss välfärdsteknik. Det framkommer i Socialstyrelsens senaste uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik.
Utvecklingen inom välfärdsteknik har bromsat in; Socialstyrelsen
 
Kompetenscenter välfärdsteknik
- trygghet och självständighet livet ut!
 
 
Hej!
Du har fått det här nyhetsbrevet, eftersom du valt att prenumerera eller deltagit i något av Kompetenscenters webbseminarier. Via nedanstående länk kommer du till tidigare nummer och kan bli direktprenumerant.
 
Redaktör 
 
Malin Vallentin Harman
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se 
08-452 70 00