Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
Juli 2023


Trevlig sommar!

 
När detta skrivs är det snart Midsommar. På många håll i landet har vi äntligen fått lite uppfriskande regn. Det återstår att se om resten av sommaren kommer att bli så varm och torr som många har förutspått. Hur det än blir, så önskar FUB kansliets intressepolitiska grupp alla läsare av nyhetsbrevet Nytt om LSS en trevlig sommar! Nästa LSS-nyhetsbrev utkommer den 1 september.

I månadens utskick:
 • Så här var det för oss – om att få ett barn med funktionsnedsättning
 • Digital samtalsgrupp för vuxensyskon
 • Filmade föreläsningar om IF
 • Påminnelse om FUB-enkät: Om övergång från DV till arbete
 • Statistik över ej verkställda LSS-beslut
 • Statistik över lex Sarah-anmälningar
 • Autism Sverige firar 50 år
 • Kommunikationskarnevalen 24-25 oktober 2023 i Göteborg
 
Så här var det för oss – om att få ett barn med funktionsnedsättning
På Nationellt kompetenscentrum anhörigas, Nka, webbplats finns mycket material om första tiden med ett barn med flerfunktionsnedsättning. Där finns reportage och videoklipp med föräldrar till barn i olika åldrar, som berättar om sina erfarenheter. Information finns även om samhällets stöd och hur man träffar andra i samma situation (där intresseorganisationer som FUB finns omnämnda). På Nka:s webbplats finns även lästips och podden ”Funka olika”, där ett avsnitt tar upp vad det innebär att växa upp med ett syskon med en funktionsnedsättning.

Materialet finns här.
 
Digital samtalsgrupp för vuxensyskon
Syskonrelationen är en av de längsta vi har. Hur påverkas den när ens syskon har en sjukdom eller funktionsnedsättning? Kanske är du ett vuxensyskon och vill dela dina tankar och erfarenheter med andra som också känner igen sig i de här frågorna?

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, bjuder in till kostnadsfri digital samtalsgrupp. Samtalet leds av två erfarna anhörigkonsulenter. Nästa grupp startar vecka 36 (onsdagar klockan 9:00-11:00, varannan vecka).

För anmälan: klicka här!
 
Filmade föreläsningar om IF
Habilitering och hjälpmedel i region Skåne har tagit fram filmade föreläsningar om intellektuell funktionsnedsättning (IF). Föreläsare är Maria Forsgren, barnläkare och specialist i barn- och ungdomsneurologi inom habilitering.

Några av rubrikerna:
 • Om hjärnan vid IF.
 • Andra diagnoser som är vanliga i kombination med IF.
 • Orsaker till IF och medicinska utredningar.
Föreläsningarna kan du se här.
 
Påminnelse om FUB-enkät: Om övergång från DV till arbete
Socialstyrelsens lägesrapporter visar att ytterst få personer med LSS insatsen daglig verksamhet går vidare till ett arbete. Mellan 2017 och år 2018 skedde inga övergångar i två tredjedelar av Sveriges kommuner.

I de övriga kommunerna handlade det oftast om enstaka personer. FUB anser att kommunerna, tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, måste arbeta betydligt mer proaktivt för att flera personer med insatsen daglig verksamhet ska få möjlighet att komma ut på en praktikplats eller testa ett arbete med lönebidrag.

Därför har vi skapat denna korta enkät (5 frågor) som kan ge oss ett värdefullt underlag för vårt intressepolitiska arbete. Vi hoppas också att enkäten kan fungera som en bra startpunkt för diskussion i den egna kommunen!

Vid frågor, kontakta gärna Judith Timoney på riksförbundet, judith.timoney@fub.se.
 
Statistik över ej verkställda LSS-beslut
När en person beviljas en insats från socialtjänsten är kommunen skyldig att verkställa den inom tre månader. Men 5 684 LSS-beslut verkställdes inte i tid under 2022.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har publicerat statistik över ej verkställda beslut enligt LSS. År 2022 var det vanligast att beslut om daglig verksamhet och kontaktperson inte verkställdes i tid. Statistiken visar bl.a. ej verkställda beslut per insats (tabell 2) och per kommun (tabell 5). Av tabell 4 framgår vad kommunerna fått betala i vite.

Här kan du se statistiktabellerna.
 
Statistik över lex Sarah-anmälningar
Den som bedriver verksamhet enligt LSS är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även åtgärda dessa. Är missförhållandet allvarligt, ska det anmälas till IVO. Statistiken visar att de vanligaste orsakerna till en lex Sarah-anmälan inom socialtjänsten totalt var:
 • Att insatsen var felaktigt utförd,
 • Bristande rättssäkerhet,
 • Att insatsen inte hade blivit utförd,
 • Bristande bemötande.
Du hittar statistiken här.
 
Autism Sverige firar 50 år
Autism Sverige firar i år 50-årsjubileum. FUB gratulerar den pigga 50-åringen och tackar för gott samarbete! Med anledning av jubiléet har Autism Sverige tagit fram en kort animerad film, som på ett pedagogiskt sätt beskriver vad autism innebär.:

Filmen finns att se här.
 
Kommunikationskarnevalen 24-25 oktober 2023 i Göteborg
Hör om den senaste forskningen på årets tema: "Bygga språk med AKK - att möjliggöra dialog". Årets huvudföreläsare är Gayle Porter från Australien, Anna-Eva Hallin från Karolinska Institutet, Margret Buchholz från Dart, Mikael Heimann från Linköpings universitet, och Carolina Caggiano som är förälder till en AKK-användare.

Utöver storföreläsningarna blir det 22 intressanta seminarier, utställare från företag och föreningar inom AKK-området, och underhållning.

Kommunikationskarnevalen 24-25 oktober 2023 i Göteborg – anmäl dig här. 
Kommunikationskarnevalen 24-25 oktober 2023
 
 
 
 
 
 
 
Frågor eller synpunkter om nyhetsbrevet?

Eva Borgström
Intressepolitisk samordnare
tel: 08 - 508 866 31     |     e-post: eva.borgstrom@fub.se