Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
Juni 2023
I månadens utskick:
 • Samhällsekonomisk undersökning av minskat stöd
 • Nytt stödmaterial från MFD om kontaktperson
 • MFD: Ny i Sverige med funktionsnedsättning
 • Socialstyrelsen: Ny rekommendation om medicin av beredskapsskäl
 • Folkhälsomyndigheten: Om att hantera värmeböljor
 • FUB ingår i regeringens barnrättsdelegation
 • Rimliga Villkors namninsamling för höjd assistansersättning
 
Samhällsekonomisk undersökning av minskat stöd
Riksförbundet FUB har anlitat företaget Payoff för att göra en samhällsekonomisk undersökning av att barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och deras anhöriga inte får de LSS-insatser som de är i behov av. Undersökningen omfattar även annat stöd som brister, t.ex. när det gäller att få ett arbete med lönestöd. Vi vill visa på samhällets kostnader och uteblivna intäkter när människor inte får det stöd de är i behov av.

Undersökningen kommer bl.a. omfatta djupintervjuer med myndighetspersoner, forskare, personer med IF och anhöriga. Under hösten genomförs en enkätundersökning. Detta ska resultera i en rapport som publiceras i januari 2024. Samma år fyller LSS 30 år!

Se en kort film där FUB:s ordförande Anders Lago intervjuar Payoffs vd Jonas Huldt om uppdraget här.
 
Nytt stödmaterial från MFD om kontaktperson
Myndigheten för delaktighet, MFD, har tagit fram ett kunskapsstöd om LSS-insatsen kontaktperson. Det är en insats som finns till för att bryta isolering. Den fyller även en viktig funktion när det handlar om personer med IF:s delaktighet i samhället. Kunskapsstödet har tagits fram i nära samarbete med Riksförbundet FUB och andra berörda intresseorganisationer.

Kunskapsstödet innehåller fyra filmer som beskriver:
 • Hur det är att ha en kontaktperson.
 • Hur det är att vara kontaktperson.
 • Syfte och mål med insatsen.
 • Kontaktpersonens roll och ansvar.
Du kan titta på filmerna genom att klicka här.
 
MFD: Ny i Sverige med funktionsnedsättning
Myndigheten för delaktighet, MFD, har tagit fram stöd för dem som möter skyddsbehövande och nyanlända personer med funktionsnedsättning. Där finns bl.a. en broschyr på 10 språk som visar på vilka insatser och hjälpmedel man kan ansöka om som ny i Sverige. Broschyren heter ”Information för dig som är ny i Sverige och lever med en funktionsnedsättning”. Den finns att ladda ner som PDF och att beställa i fysiskt format från www.mfd.se. 
Du hittar broschyren här.

På MFD:s webbplats finns även en karta som ger överblick över mottagningssystemet.
Den finns här.
 
Socialstyrelsen: Ny rekommendation om medicin av beredskapsskäl
Socialstyrelsen rekommenderar en månads beredskap i hemmet av receptbelagd medicin och förbrukningsartiklar som förskrivits av hälso- och sjukvårdspersonal. Rekommendationen gäller från den 1 mars 2023 för patienter med stadigvarande behandling för sjukdom eller annat hälsotillstånd.

Vissa undantag från rekommendationen finns, t.ex. för läkemedel som av medicinska skäl är skrivna så att det inte går att hämta ut nästa förpackning förrän viss tid har passerat.

Mer information finns här.
 
Folkhälsomyndigheten: Om att hantera värmeböljor
Meterelogerna talar om att den kommande sommaren riskerar att bli lika varm som sommaren 2018. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns skriften ”Hantera värmeböljor – information om risker och praktiska råd”. Den vänder sig primärt till personal inom vård och omsorg. Skriften tar upp hur värme påverkar kroppen, vilka riskgrupperna är (hit räknas personer med funktionsnedsättning) och hur ohälsa och sjukdom till följd av värme kan förebyggas.

Viktig information är att viss medicin ökar värmekänsligheten, t.ex. medicin mot epilepsi och psykofarmaka finns här.

Till chefer: Planera vård och omsorg inför värmeböljor hittar du genom att klicka här.

Råd vid värmeböljor till personal finns här.
 
FUB ingår i regeringens barnrättsdelegation
FUB har blivit inbjudna i att ingå i regeringens barnrättsdelegation, som leds av socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. FUB deltog i Barnrättsdelegationens senaste möte, som fokuserade på de rekommendationer Sverige har fått från FN:s barnrättskommitté. FUB lyfte bland annat rätten till utbildning, kommunikation och fritid samt konsekvenserna av minskade antal LSS-insatser till barn och deras familjer.

På regeringens webbplats finns mer information om mötet.
 
Rimliga Villkors namninsamling för höjd assistansersättning
Kampanjen Rimliga Villkor vill förbättra villkoren för personliga assistenter och har startat en namninsamling med syftet att höja assistansersättningen.

Namnunderskrifterna kommer att lämnas till finansminister Elisabeth Svantesson och socialtjänstminister Camilla Waltersson den 15 juni.

Du kan skriva under namninsamlingen genom att klicka här.
 
 
 
 
 
Frågor eller synpunkter om nyhetsbrevet?

Eva Borgström
Intressepolitisk samordnare
tel: 08 - 508 866 31     |     e-post: eva.borgstrom@fub.se