Benämning svensk och engelsk lång, Boka genomgång av produktdata, Månadens lyft: Anrin Nordic AB, Glad sommar
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
NYHET! BENÄMNING SVENSK OCH ENGELSK LÅNG

I den senaste uppdateringen av VVSin finns nu två nya fält, Benämning Svensk Lång samt Benämning Engelsk Lång. Fälten liknar Benämning Svensk och Benämning Engelsk, dock utan förkortningar. De nya fälten tillåter 120 tecken och här ges möjlighet att skriva en bra och tydlig benämning av ens produkt.

De tidigare fälten Benämning Svensk och Benämning Engelsk, som tillåter 30 tecken, används många gånger som kvittotext, på ordersedlar, fakturor med mera finns kvar i systemet. De nya fälten, som tillåter 120 tecken, kan användas för att skapa en bättre och tydligare produktpresentation, särskilt lämpligt i exempelvis en webbshop. Dessa fält har efterfrågats i efterföljande led och RSK-Tekniska Rådet har tagit beslutet att införa dessa i RSK-formatet för att bättre möta marknadens krav.

Fältbeskrivningen för Benämning Svensk Lång är:
Neutral och unik produktbenämning. Innehåller typ av produkt följt av de viktigaste egenskaperna, utan förkortningar, för användning i exempelvis webbshopar för bättre produktpresentation.
 
 
BOKA GENOMGÅNG AV PRODUKTDATA

Eftersom vi brinner för produktdata känner vi att det kan vara till hjälp att erbjuda en genomgång av ert befintliga produktdata. Vi har haft några genomgångar redan och ser att det ofta är ganska enkla åtgärder för att komma upp i gröna cirklar.

Fördelen med att ha gröna cirklar är att all produktdata kan hämtas och användas i de övriga leden i VS-/VA-branschen utan att behöva skicka extra filer till höger och vänster. Det arbete man lägger ner för att få komplett data kan man senare använda som "facit" när man gör nya ansökningar. Så det finns vinster att göra på flera fronter. Du hittar bokningssidan här: https://www.vvsinfo.se/rsk-databasen/aktuella-utbildningar/

En annan fördel med det här formatet för att gå igenom ert produktdata är att ni kan vara flera på samma företag som deltar i mötet och får samma information.
 
MÅNADENS LYFT: ANRIN NORDIC AB

Vi vill gärna slå ett slag för produktdata och ett företag som gjort ett riktigt lyft den senaste månaden är Anrin Nordic AB.

Maria Ellman på Anrin har visat ett stort engagemang i att få in så mycket och korrekt information som möjligt. Vi skickade ut en fil (den fil man får på genomgången av produktdata) och Maria tog sig an jobbet med den äran.

Cirklarna gör att att det går att ha koll på sin produktdata och efter en genomgång eller på eget bevåg ser man också att man går från en nivå till en annan. Det ska vara lätt att göra rätt! Kontakta oss på VVS-info för att boka en egen genom av din produktdata.
 
GLAD SOMMAR!

Vi på VVS-information vill också passa på att önska er en glad sommar. Förhoppningsvis med tid att vila, ha roligt och samla krafter till en fullspäckad höst.

Under sommaren kommer vi, som vanligt, att ha lägre bemanning än vanligt, men vi har någon på plats under större delen av sommaren.