Maj 2023
 
Nyhetsbrev
Marknaderna präglas fortsatt av viss turbulens men våra fonders utveckling visar att vår investeringsstrategi är fortsatt motståndskraftig. Som alltid följer vi omvärldshändelserna noga och ser kontinuerligt över de bolag vi har investerat i så att vi känner oss långsiktigt trygga med innehaven i samtliga våra fonder.

Vi tror fortsatt på långsiktighet och att fokusera på det vi kan påverka - det vill säga bolagsanalys och bolagsurval. Över tid har det gett en god värdeutveckling. I respektive fonds månadsrapport kan du alltid läsa mer om hur våra förvaltare agerar utifrån rådande omständigheter.

Aktiespararna uppmärksammade under maj Spiltan Aktiefond Stabil. Utgångspunkten för artikeln är att Spiltan Aktiefond Stabil är en av få breda Sverigefonder som långsiktigt överträffat Stockholmsbörsens utveckling. I denna utgåva av nyhetsbrevet kan du bland annat läsa mer om detta samt lyssna på vår förvaltare Oskar Berglund, när han gästade Fond & Bank-podden för att prata om Spiltan Realinvest Global.

Avslutningsvis vill vi som alltid påminna om vikten av att löpande se över din sparportfölj så att fördelningen mellan aktie- och räntefonder stämmer överens med din sparhorisont och riskvillighet, då den valda risknivån över tid avgör möjlig avkastning.

Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga häsningar
Spiltan Fonder
 
Aktiespararna uppmärksammar Spiltan Aktiefond Stabil
 
I det senaste numret av Aktiespararnas tidning Aktiespararen intervjuas Erik Brändström, investeringsansvarig på Spiltan Fonder och ansvarig förvaltare för Spiltan Aktiefond Stabil och Aktiefond Investmentbolag.

Utgångspunkten för artikeln är att Spiltan Aktiefond Stabil är en av få breda Sverigefonder som långsiktigt överträffat Stockholmsbörsens utveckling. I intervjun berättar Erik bland annat om strategin för fonden, hur den är uppbyggd och vad han fokuserar på i sin förvaltning.

Läs mer
 
Oskar Berglund gästar Fond & Bank-podden
 
Oskar Berglund, förvaltare på Spiltan Fonder, gästade i veckan Fond & Bank-podden.

Ulf Lundblad intervjuade Oskar kring tankarna bakom Spiltan Realinvest Global och om fondens innehav i infrastruktur-, fastighets- och skogstillgångar. Oskar förvaltar fonden tillsammans med Erika Madebrink.

Lyssna på podden
 
Fördelar med månadssparande
 
Ett bra sätt att slippa fundera över börsens svängningar är att månadsspara. Det sprider riskerna och jämnar ut svängningarna över tid.

Genom att lägga upp ett månadssparande har du gjort dig själv en långsiktigt stor tjänst. Sparandet sköter sig självt och du får dessutom hjälp av den så kallade ränta på ränta-effekten.
 
Läs mer
 
Fond i fokus - Spiltan Aktiefond Småland
 
Spiltan Aktiefond Småland är en aktivt förvaltad fond med fokus på placeringar i Smålandsregionen. Fonden har som målsättning att placera minst 50% i bolag med anknytning till Småland varav merparten kategoriseras som småbolag.

Småland har en stark verkstads- och industrikultur. Regionen präglas av engagerat entreprenörskap som genererat en företagstäthet och många framgångsrika företag. Fonden förvaltas av Pär Andersson.

Läs mer
 
Erik Brändström i Nordnet Live
 
I veckan deltog Erik Brändström, ansvarig förvaltare för Spiltan Aktiefond Investmentbolag, i Nordnet Live i en paneldebatt under rubriken "Investmentbolag: Så mår spararnas favoriter". I panelen deltog även Georgi Ganev, vd Kinnevik, Henrik Blomquist, vd Bure, och Hanna Wachtmeister, vd Flat Capital.

Nordnet Live samlar investerare, sparprofiler, företagsledare, omvärldsnalytiker och politiker för samtal kring aktuella ämnen.

Se sändningen
 
Håll dig uppdaterad om våra fonder genom våra månadsrapporter

I respektive fonds månadsrapport kan du läsa mer om hur våra förvaltare agerar utifrån rådande omständigheter. Du hittar alltid de senaste månads- samt hel- och halvårsrapporterna för respektive fond på vår hemsida under Rapporter.

Här hittar du de senaste månadsrapporterna
 
 
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning
och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas kostnadsfritt från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se/rapporter-och-dokument.