Hjälp oss stoppa fulplasten – nu startar kampanj
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Så utformas textilinsamlingen
 

Senast 2025 ska hela EU samla in textilavfall separat för materialåtervinning. Nu har regeringen presenterat sitt förslag på hur det ska ske: kommunerna får själva avgöra hur insamlingen av textilavfall under kommunalt ansvar ska organiseras.

Det finns inga krav på fastighetsnära insamling i förslaget, men stor flexibilitet i servicenivån ges. Utöver insamlingen får kommunerna enligt förlaget också ett särskilt uppdrag att informera om hur textil kan återanvändas.

– Vi kommer nu att läsa och utvärdera regeringens förslag. För att få en hållbar textilanvändning krävs åtgärder i hela kedjan från tillverkning till insamling. Det är viktigt att vi inte börjar i insamlingsledet och vi ser fram emot en nära dialog och samarbete med regeringen och näringslivet kring att genomföra EU:s direktiv, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.
 
Hjälp oss stoppa fulplasten
 
Idag, den 17 maj gör Avfall Sveriges plastkampanj entré. Med den vill vi att Miljö- och klimatministern ska stoppa plast som inte går att återanvända eller återvinna. Vi vill också stärka förtroendet för återvinningssystemet.
Nya påstötningar om skattebefrielse
 
I ett brev undertecknat av 81 kommuner och företag uppmanas regeringen att omgående återställa full skattebefrielse för biogas och biogasol. Läs mer och ladda ner hela brevet

Goda nyheter är att Skatteverket beslutat avvakta med att kräva in skatt för den biogas som sålts mellan 2020 och 2023. Läs mer
EU-lag ska minska metanutsläpp
 
EU-parlamentet har nu klubbat igenom ett förslag till lagstiftning kring metan från energisektorn, bland annat med ett bindande mål för minskade utsläpp fram till 2030. Biogasproduktion omfattas inte.

Läs mer
Avfall Sverige deltar vid klimatmötet
 
Tony Clark, vd för Avfall Sverige, har bjudits in att delta vid regeringens klimatmöte den 16 juni. "Jag kommer att lyfta de möjligheter som avfallshanteringen ger och visa på det stora engagemang som finns i vår sektor, bland annat kring fossilfri energiåtervinning och biogas", säger Tony Clark.

Läs om övriga inbjudna
Senaste nytt om förpackningsinsamlingen
 

Hjälp att skylta om på ÅVS
 
Avfall Sverige har tagit fram tryckfärdiga original på alla dekaler som behövs för att kunna skylta om på återvinningscentralerna efter årsskiftet. De är fria för att använda.
Här laddar nu ner underlager
 
Massor av bilder på förpackningar
 
Avfall Sverige har köpt loss bilder från både VA Syd och FTI som som visar alla olika förpackningsslag. De är fria att använda för Avfall Sveriges medlemmar i sin kommunikation, utan tidsbegränsning.
Här laddar du ner bilderna
 
Se webbinarierna i efterhand
 
Hur är läget med digitaliseringen?
 
Avfall Sverige genomför nu en områdesanalys kring läget med digitalisering i Avfalls- och återvinningssverige med hjälp av Kairos Future. En enkät har skickats till alla kommunmedlemmar. Svaren kommer att styra framtida utvecklingsresurser.

Kontakta Jessica Chrstiansen för mer info
Kommunikatör?
Vi har nyheter till dig!
 
Sedan några år tillbaka har Avfall Sverige ett särskilt nyhetsbrev för kommunikatörer. I det senaste kan du exempelvis läsa om hur kampanjen kring förpackningsinsamlingen tar form och hur Avfall Sverige bidrar inför omdekalieringen av återvinningsstationer.

Maila Natalie för en prenumeration
Skolinformatörerna ses
 
I september arrangerar nätverket för skolinformatörer ett möte. Det startar på Skellefteås Science Center där deltagarna får ta del av två olika skolprogram. Möte med en klimatpsykolog och inspirations-workshops står också på agendan.
När: 20-21 september
Var: Skellefteå

Läs mer och anmäl dig
Ny medarbetare till kansliet
 
Vi välkomnar Tina Svensson som ny ekonomiassistent på Avfall Sverige. Hon sköter bland annat fakturafrågor, prenumerationer och leverantörskontakter. Och om ni får en ny vd eller renhållningschef är det Tina ni ska kontakta för att uppdatera medlemsregistret.

Maila Tina
Mentorer ger bra kollegor
 
Sysav utbildar mentorer på alla återvinningscentraler. De har en aktiv roll vid såväl anställning som introduktion, vilket gett många positiva följdeffekter. I år fick mentorerna en ny utmaning i form av Jobbspåret.

Läs artikeln i digitala Avfall och Miljö
Två remisser om renare luft i Sverige och Europa
 
I sitt remissvar om förslag till nationellt luftvårdsprogram hänvisar Avfall Sverige till de synpunkter som lämnats till regeringens tidigare remiss avseende Naturvårdsverkets rapport Förslag till förändrad NOx-avgift.

Läs hela remissvaret
Avfall Sverige ser positivt på EU-kommissionens förslag att slå samman luftkvalitetsdirektivet och direktivet om metaller och PAH, men avstyrker förslaget om skadeståndstalan och andra sanktioner.

Läs hela remissvaret
Säkerhet vid tipphallar kartlagd
 
Många äldre anläggningar för energiåtervinning av avfall har underdimensionerade tipphallar, vilket leder till säkerhetsproblem. Det framgår av en rapport från Avfall Sverige, som också visar på möjliga lösningar.
2023:10 Säkerhetslösningar i avfallstipphallar
 
Bättre sorterat i flerbostadshus
 
Att nå målen om utsortering av förpacknings- och matavfall är en stor utmaning i flerbostadshus. Nu finns en rapport med verktyg och exempel på åtgärder och samverkan som har visat sig bidra till ökad källsortering.
2023:11 Bättre sorterat förpacknings- och matavfall i flerbostadshus
 
Vässa dina kunskaper och nätverka
 
Grundkurs biogas
 
När: 7–8 juni
Var: Linköping

Kursen ger grundläggande kunskaper om biogasteknik, inklusive produktion, lagstiftning och användning av biogas och rötrester, och kräver inga biologiska eller kemiska förkunskaper.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs avfallslagstiftning
 
När:13–14 juni
Var: Malmö

Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.

Läs mer och anmäl dig
Kampanj-prepp och portal-info
 
När: 14 juni kl 9–12
Uppdatera dig om AvfallSveriges kampanjer: plastkampanjen men framför allt kampanjen om insamling av förpackningar och matavfall. Vi kommer även att berätta om den nya portalen för att hitta närmaste förpackningsinsamling.

Läs mer och anmäl dig
Goda exempel inom förebyggande
 
När: 6 september kl 9–12
 
På detta tredje och sista av årets webbinum presenteras bland annat goda exempel från kommuner, en ny vägledning om resurssmart förskola samt resultatet av Livsmedelsverkets plockanalyser.

Läs mer och anmäl dig
Branschen rekryterar
 
 
 
Vafabmiljö: erfaren förbundsjurist
 
Ansök senast 4 juni  Läs mer
 
Nodava: Strategisk avfallsingenjör – placering norra Dalarna
 
Ansök senast 5 juni  Läs mer
Teknik i Väst: enhetschef till renhållningen – placering Arvika
 
Ansök senast 6 juni  Läs mer