Det här är nyhetsbrevet för dig som arbetar inom förskola och skola i Nacka! Här får du information om de ärenden som tagits upp i utbildningsnämnden.

I det aktuella nyhetsbrevet får du ett urval av ärendena från nämndsammanträdet den 16 maj.
 
Ökad tillgång till legitimerade och behöriga lärare i Nacka
 
I Nacka kommun ökar andelen legitimerade och behöriga lärare i förskoleklass, grund- och gymnasieskola.

Jämfört med Stockholms län och riket hade Nacka år 2022 en högre andel legitimerade och behöriga lärare i samtliga jämförda skolformer.
 
Nio av tio fick plats på sitt förstahandsval i skolvalet
 
I skolvalet till förskoleklass och grundskola till hösten 2023 fick 90 procent av eleverna placering på den skola de valt i första hand.

Nästa alla, eller 99 procent, fick plats på någon av de tre skolor som de valt, en liten minskning från förra årets 100 procent.
 
Uppföljning av strategin
Ett drogfritt Nacka för unga
 
Utbildningsenheten har följt upp hur skolorna i Nacka arbetar med ANDT-frågor kopplat till strategin Ett drogfritt Nacka för unga. Strategin anger mål och riktmärken för ett samhälle för unga som är fritt från narkotika och dopning.

Strategin gäller för alla som arbetar på kommunens uppdrag och förutsätter ett engagerat och medvetet arbete inom alla kommunalt finansierade verksamheter.
 
Till sist en nyhet om ett beslut som fattats av kommunfullmäktige
 
Vissa checkbelopp höjs den 1 juli
 
Kommunfullmäktige har beslutat att höja checkbeloppen för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola samt anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) med 2 procent från den 1 juli 2023.

Utbildningsnämndens budgetram för 2023 utökas med 21,9 miljoner kronor till totalt
3 208,2 miljoner kronor.
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skriv till utbildningsenheten@nacka.se