Ses vi igen till hösten? / See you again this fall?
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Hem    |    Bli Medlem    |    Kontakt
VI SES TILL HÖSTEN!
 
Det är en tid av sista-tentor, uppsatser, avslut och examensfiranden. High five till er – ni tog er igenom ännu en termin! Nu hoppas vi att ni får en riktigt skön sommar och fortsättning, oavsett om ni kommer tillbaka eller tar första kliven ut i arbetslivet. 

Vi på Linnékåren jobbar även under sommaren, med undantag för lite semester, för att se till att höstterminen blir så pangbra som möjligt. Så har ni frågor inför hösten så är det bara att mejla oss på info@linnek.se.

Trevlig läsning!
 
VI ÄR LINNÉKÅRENS NYA STYRELSE!
 
Efter ett härligt år med vår nuvarande styrelse (22–23) är det snart dags att säga tack och hejdå – och ser fram emot en ny spännande tid med vår nya styrelse (23–24)!
 
Vi vill rikta ett stort tack till den nuvarande styrelsen för deras fantastiska insatser under sin tid på Linnékåren. Deras engagemang och professionella arbete har varit helt avgörande för så många av årets framgångar och möjligheter. Det är med lite ledsamhet vi säger hejdå och lycka till med era kommande äventyr!
 
Samtidigt ser vi fram emot framtiden och är entusiastiska över att välkomna vår nya styrelse! De har en bred erfarenhet, massor av kunskap och en brinnande passion som kommer att ge ny energi till vår organisation och hjälpa oss att fortsätta växa och blomstra!
 
FIXA DITT MEDLEMSSKAP FÖR HÖSTEN NU...
 
Så slipper du fixa med det i sommar – och kan snabbt och smidigt vara med i allt roligt som sker!
 
 
Dags för nya äventyr eller möjligheter i sommar eller höst?
 
In och kika på vår bostads- eller jobbportal!
Eller ska du hyra ut din bostad?
Annonsera gratis hos oss!
 
 
FÖLJ @LEKSTUGAN_KALMAR PÅ INSTAGRAM!
 
Vi är så spända och taggade för Kalmarstudenternas nya självklara mötesplats – det nya kårhuset LékStugan!

Är du också nyfiken? Då ska du börja följa studentföreningen @lekstugan_kalmar på Instagram! Träffa styrelsemedlemmarna, se utvecklingen och var beredd när öppningsdatumet bekräftas!
 
COASTFEST, 26 AUG
 
Kalmar, gör er redo för Linnékårens nya introkoncept: Coastfest! Det blir verkligen något att minnas – med matvagn, bar, liveakter, somriga dagsfestskänslor och självklart ett magiskt eftersläpp!

Mer information kommer under sommaren. Håll koll på vår hemsida eller sociala medier!
 
BOENDE I KALMAR?
 
Annons från Rikshem.

Vill du ha ett bra boende i Kalmar? Hos Rikshem bor du i studentlägenheter eller studentrum på Tullslätten och Unionsgatan i centrala Kalmar. Gångavstånd till Linneuniversitetet, bara 5 min promenad till Centralstation och nära butiker, restauranger, pubar och kaféer!

Se lediga bostäder och anmäl intresse här! 

Här kan du enkelt registrera dig i Rikshems bostadskö!
 
Buddyprogrammet
 
Varje år börjar ca 1200 studenter från andra länder studera på Linnéuniversitetet. Linnékåren samverkar med Linnéuniversitetet liksom med föreningar, i Kalmar och Växjö, för att inresande studenter ska känna sig välkomna och få en bra start.
 
Alla studenter vid Linnéuniversitetet kan, och är välkomna, att bli buddies i Kalmar eller Växjö. Intresserad av att träffa studenter från andra länder och ha kul? Bli buddy!

Läs mer om Buddyprogrammet här!
 
 
Vill du komma i kontakt med någon som kan påverka?
 
Ordförande
 
Facebook: Linnékåren Ordförande
Studiesocial Växjö
 
Facebook: Studiesocial Växjö
 
Studiesocial Kalmar
 
Facebook: Studiesocial Kalmar
 
Utbildningsbevakare Växjö
 
Mejl: edu.v@linnek.se
Facebook: Utbildningsbevakare Växjö

Utbildningsbevakare Växjö
 
Facebook: Utbildningsbevakare Kalmar
Äldre nyhetsbrev hittar du längst ned på denna sida
 
 
 
IN ENGLISH
 
SEE YOU IN AUTUMN!
 
It is a time of final exams, essays, finals and graduation celebrations. High five to you - you made it through another semester! We hope you have a really nice summer and life in general, regardless of whether you come back this autumn or take the first step into working life.

We at the Linnaeus Union work during the summer, with the exception of a bit of summer vacation, to make sure that the autumn term is as good as possible. If you have any questions before this upcoming term, just email us at info@linnek.se.

Nice reading!
 
WE ARE LINNAEUS UNION NEW BOARD!
 
After a great year with our current board (22-23) it's almost time to say thank you and goodbye - and look forward to new exciting times with our new board (23-24)!
 
We would like to give a big thank you to our current board for their fantastic efforts during their time at Linnaeus union. Their commitment and professional work has been absolutely decisive for so many of this year's successes and opportunities. It is with some sadness that we say goodbye and good luck with your upcoming adventures!
 
At the same time, we look forward to the future and are excited to welcome our new board! They have a wide range of experience, knowledge and passion that will re-energize our organization and help us continue to grow and prosper.
 
FIX YOUR MEMBERSHIP NOW!
 
That way you don't have to deal with it this summer - and can quickly and easily join in all the fun that happens this autumn.
 
 
Is it time for something new this summer or autumn?
 
Come in and take a look at our housing or job portal! Or are you going to rent out your home? Advertise with us for free!

The housing portal here
The job portal here
 
FOLLOW @LEKSTUGAN_KALMAR ON INSTAGRAM!
 
We are so excited for the Kalmar students' new place to be - the student club house LékStugan!

Are you also curious? Then you should start following the student association @lekstugan_kalmar on Instagram! Meet the board members, see the progress and be prepared when the opening night is confirmed!
 
Buddy Program
 
Each year about 1200 international students begin their exchange journey by Linnaeus University. Linnaues Union is in close collaboration with the university, as well as associations, in Kalmar and Växjö to make sure these new students get a warm welcome and a great start in Sweden.
 
All local students at Linnaeus university may become buddies. Are you interested in meeting students from other countries, network and to have fun? Then register to become a Buddy!

Read more about the Buddy Program here!
 
COASTFEST, AUG 26
 
Kalmar, get ready for Linnaeus Union new concept: Coastfest! It will truly be something to remember - with a food truck, bar, live acts, summery day party feelings and of course a magical after party!

More information will come during the summer. Keep an eye on our website or social media!
 
Join Linnaeus Union!
 

Our work is only made possible by student joining us, and the more members we have the more influence we have. So if you think student influence is important, want to take part in vibrant student life, fun events and student discounts you should definitely join!  

Becoming a member only cost 175 SEK per semester or 300 SEK for a whole year. Find out more about membership here and remember to download Hitract to get your membership card.  

 
 
Do you need to talk to someone who can influence?
 
President
 
E-mail: president@linnek.se
Facebook: Linnékåren Ordförande
Responsible for Social Matters Kalmar
 
E-mail: social.k@linnek.se
Facebook: Studiesocial Kalmar
 
Responsible for Social
Matters Växjö
 
E-mail: social.v@linnek.se
Facebook: Studiesocial Växjö
Responsible for Educational
Matters Växjö
 
E-mail: edu.v@linnek.se
Facebook: Utbildningsbevakare Växjö

Responsible for Educational
Matters Växjö
 
E-mail: edu.k@linnek.se
Facebook: Utbildningsbevakare Växjö
Access old newsletters at the bottom of this page