Information om elmarknaden
 
Här kommer månadens nyhetsbrev med aktuella nyheter, analyser, trender och framtidsprognoser.
En tillbakablick på april 2023
 
Överlag blev temperaturen rätt normal i april med en kall början och slut med två mildare veckor i mitten. Historiskt sett var utvecklingen sig lik med några riktigt våta och torra veckor och överlag något mindre än normal nederbörd. Trots att det kommit något mindre än normalt med nederbörd så har hydrologin förbättras något under månaden men har fortsatt ligga på ett underskott. Vindkraften fortsätter trenden med att blåsa mindre än normalt och för april hamnade produktionen på 80 % av normalt.
Spotpriset
 
Spotpriserna i april steg något i SE1 och SE2 på en låg vindkraftsproduktion samt att vårfloden försenades då kylan kom tillbaka i slutet av månaden. Kärnkraftsproduktionen steg något under april då vi ett tag hade samtliga reaktorer igång i Sverige innan Oskarshamn 3 gick ned för sitt underhåll. Det hjälpte spotpriserna att komma ned i södra Sverige och att jämna ut priserna inom landet. För elområde 3 blev priset i april 2023 68,70 öre/kWh.
Terminspriset
 
De nordiska terminerna har som vanligt under månaden rört sig både upp och ned på skiftande väderprognoser och tyska priser. Det har gjort att kontrakten närmare i tid har överlag sjunkit i april då de påverkas mer av väder. Kontrakten längre bort som påverkas mindre av väder och mer av Tyskland har stigit något över månaden. Q3-kontraktet ärned ca 10 €/MWh medan 2024-kontraktet har stigit ca 4 €/MWh.
Prognos
 
Efter en kall och torr inledning på maj så ser de båda ut att vända upp till normalt/något över normalt framöver. Dock så sjunker vindkraften, som varit en bit över normalt i inledningen, ned till något under samtidigt. Vårfloden väntas också komma igång runt mitten av månaden med nuvarande prognoser. Men priserna väntas sjunka något från aprils nivåer men ligga rätt nära för hela landet.