Bokning genomgång av produktdata

Detta är en möjlighet att boka in en genomgång av det egna sortimentet för att få upp artikelinformationen till RSK-mellan (den nivå som krävs för att informationen ska vara användbar i efterföljande led). När ni anmält intresse återkommer vi och bokar in en tid. Om det är ett större företag med många RSK-nummer rekommenderar vi att ni är flera som är med vid genomgången, eftersom ni troligen är flera som arbetar med artikelinformationen.

Man kan också boka in möte för genomgång av ETIM, ETIM-klassning och ETIM-berikning (produktegenskaper).

Detta erbjudande kommer att ligga kvar året ut och är alltså inte en grundutbildning, vi kommer att lägga ut nya utbildningstillfällen som vanligt på den här sidan när det blir aktuellt.

 
Företag:
Deltagare 1:
E-post deltagare 1:
Deltagare 2:
E-post deltagare 2:
Deltagare 3:
E-post deltagare 3:
Deltagare 4:
E-post deltagare 4:
Deltagare 5:
E-post deltagare 5:
Deltagare 6:
E-post deltagare 6:
Deltagare 7:
E-post deltagare 7:
Deltagare 8:
E-post deltagare 8:
Skicka