Right to repair närmar sig
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Ny vägledning om massor
 

Naturvårdsverket har nu släpp en vägledning om tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor. Här ges också en översiktlig beskrivning av grunderna för hur verksamhetsutövaren kan avgöra om de massor som berörs är avfall eller inte.

– Avfall Sverige välkomnar den senaste delen av Naturvårdsverkets handbok. Denna vägledning om tolkning av centrala begrepp är viktig och kan underlätta för våra medlemmar i bedömning om vad som kan anses vara ett avfall respektive produkt, men också tydliggöra och exemplifiera begrepp som till exempel återvinning, biprodukt, bortskaffning samt att använda avfall för anläggningsändamål, säger Fredrika Stranne, rådgivare på Avfall Sverige.
 
Ett steg närmare rätten att reparera
 
EU-kommissionen har antagit ett nytt förslag om gemensamma regler som främjar reparation av varor. Förslaget kommer att underlätta för konsumenter och stödja målen för den europeiska gröna given genom att bland annat minska avfallet.
Regeringen vill höja deponiskatten
 
Från 2025 kan skatten på avfall höjas från 634till 725 kronor per ton. I sin promemoria föreslår regeringen också ett nytt sätt för uppräkning av skatten.
– Våra analyser visar tydligt att deponiskatten är en samhällsekonomisk förlustaffär, säger Fredrika Stranne, rådgivare på Avfall Sverige.

Läs hela kommentaren
EU-kriterier ska stoppa greenwashing
 
Konsumenterna ska kunna lita på att en vara eller tjänst som marknadsförs som grön eller miljövänlig också verkligen är det. Det menar EU-kommissionen, som nu lagt fram förslag till nya kriterier för att styrka så kallade gröna påståenden.

Till artikeln
Hjälp att ställa om
 
Omställningsfonden kan bistå i många lägen då ny kunskap behövs, exempelvis för att utbilda anställda i svenska, att bekosta c-körkort eller att ge chefer en starkare plattform. Alla kommuner och kommunala företag som är anslutna till Sobona är välkomna att ansöka om bidrag.

Läs mer om Omställningsfonden
Senaste nytt om förpackningsinsamlingen
 

Omdekalering av ÅVS ska vara klar Q1
 
Den 1 januari tar kommunerna över ansvaret för förpackningsinsamlingen. Men enligt en överenskommelse med FTI om omskyltningen av återvinningsstatrionerna är klar den 31 mars. Ett undantag gäller kontaktuppgifter till kommunen, som måste finnas på plats redan från start.
Läs hela artikeln
 
Kommunernas egen ”Hitta din ÅVS”
 
Avfall Sverige kommer att utveckla en plattform där allmänheten ska kunna söka närmaste återvinningsstation eller annan plats för förpackningsinsamling. Kundgränssnittet kommer enligt plan att ligga på den nationella avfallsportalen sopor.nu och kommunerna kan själva sköta uppdateringen  
Läs mer om planerna
 
Digitalt kampanj-prepp och portal-info
 
Den 14 juni kl. 9–11 bjuder Avfall Sverige in till ett webbinarium kring kommunikation kopplat till förpackningsinsamling. Inledningsvis kommer vi att prata om våra kampanjer, lite kort om plastkampanjen som då redan är i gång men framför allt om kampanjen som rör insamlingen av förpackningar och matavfall. Dessutom berättar vi mer om lösningen för "Hitta din ÅVS".
Läs mer och anmäl dig
 
Upphandlingsmall för städning av ÅVS
 
Nu finns en mall för att underlätta för kommuner som vill upphandla städning och underhåll av återvinningsstationer separat.
Läs mer och ladda ner

Nya frågor och svar
Vi har laddat med en hel rad ny fakta att ta till sig i den särskilda delen om förpackningsinsamlingen på avfallsverige.se:
  • Får kommunen blanda verksamheternas förpackningar med hushållens?
  • Kan kommuner samverka kring återvinningsstationer, ÅVS:er?
  • Får kommunen ta ut hyra av förpackningskärl hos verksamheter som inte är samlokaliserade?
  • Hur sker övertagande av återvinningsstationer?
  • När sker sista tömningen av återvinningsstationerna av FTI / första tömningen av kommunen?
  • Vad gäller i t ex kustsamhällen där man inte kommer fram för att hämta förpackningsavfall fastighetsnära? Kan kommunen då generellt hänvisa till lättillgängliga insamlingsplatser?
  • Om vi erbjuder kunder (via auktorisation) att få hämtat förpackningar fastighetsnära, måste vi då erbjuda denna tjänst även till nya kunder i samma kommun som också vill börja med det?
  • Kan det finnas svårigheter för en kommun med auktorisationssystem för flerbostadshusen att ställa krav på att entreprenörerna måste hämta i hela kommunen?
  • Är det kommunerna eller producentansvarsorganisationerna som förväntas hålla med containrar för materialet från återvinningsstationerna efter att det omlastats och ska skickas vidare?
  • Kan kommunen få ersättning om förpackningsavfallet balas eller efterbehandlas på annat sätt?
Se webbinarierna i efterhand
 
Avfall Sverige sänder flera webbinarier kring förpackningsinsamlingen. De läggs upp på medlemssidorna efter hand:
Ekonomi och taxefrågor kring insamling av förpackningsavfall
Att kommunicera nya ansvar för förpackningar och matavfall
Kommunalt insamlingsansvar – omlastning
Upphandlingsfrågor kring insamling av förpackningar
Bara för inloggade medlemmar
Förebyggande kan säkra metallerna
 
European Critical Raw Materials Act ska säkra EU:s tillgång till kritiska och strategiska material. Det bästa sättet att uppnå detta vore att driva igenom ekodesignkraven så snart som möjligt, där elektronik prioriteras, menar Avfall Sverige.

Läs hela remissvaret
Batteriåtervinningen i Halmstad kör igång
 
Elbilsboomen kommer om några år att resultera i stora mängder uttjänta batterier. Men det gäller att vara med från start för att bli en del av denna framtidsbransch, menar Stena Recycling. I deras anläggning i Halmstad kommer transportbandet snart att fyllas av litiumjonbatterier på väg till kvarnen.

Läs artikeln i digitala Avfall och Miljö
Nya medlemmar i Avfall Sverige
 
Vi hälsar välkomna till:
• Bozzanova AB, Vänersborg: reklambyrå  Läs mer på bozzanova.se
• Envir AB, Munka Ljungby: genomför plockanalyser  Läs mer på envir.se
• Sesam Container AB, Halmstad: bottentömmande containers  Läs mer på sesamcontainer.se
 
Vässa dina kunskaper och nätverka
 
Vattenhantering på avfallsanläggningar
 
När: 9–10 maj
Var: Malmö
 
Denna kurs är en fördjupning om vattenrening på avfallsanläggningar, med inriktning på tillstånd- och processutveckling som rör hantering och behandling av av olika vatten från deponi- och avfallsytor.

Läs mer och anmäl intresse
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
När: 10–11 maj
Var: Linköping

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs biogas
 
När: 7–8 juni
Var: Linköping

Kursen ger grundläggande kunskaper om biogasteknik, inklusive produktion, lagstiftning och användning av biogas och rötrester, och kräver inga biologiska eller kemiska förkunskaper.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs avfallslagstiftning
 
När:13–14 juni
Var: Malmö

Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.

Läs mer och anmäl dig
Kampanj-prepp och portal-info
 
När: 14 juni kl 9–12

 
Goda exempel inom förebyggande
 
När: 6 september kl 9–12
 
På detta tredje och sista av årets webbinum presenteras bland annat goda exempel från kommuner, en ny vägledning om resurssmart förskola samt resultatet av Livsmedelsverkets plockanalyser.

Läs mer och anmäl dig
Branschen rekryterar
 

Avdelningschef Återvinning och avfall
 
Ansök senast 7 maj  Läs mer om tjänsten
 
Vallentuna: avfallshandläggare
 
Ansök senast den 7 maj  Läs mer om tjänsten
 
Vallentuna: avfallshandläggare inriktning kommunikation
 
Ansök senast den 7 maj  Läs mer om tjänsten
 
Stockholm Vatten och Avfall: enhetschef återvinning
 
Ansök senast den 7 majj  Läs mer om tjänsten
 
Gotland: miljösamordnare inriktning avfall
 
Ansök senast den 14 maj  Läs mer om tjänsten