Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
Maj 2023


I månadens utskick:
  • FUB-möte med socialtjänstministern
  • FUB och Inre Ringen har träffat socialförsäkringsministern
  • FUB-skrivelse till Socialstyrelsens omvärldsbevakningsmöte
  • Socialstyrelsens lägesrapport 2023
  • Efterlysning: Har din kommun dagliga verksamheter enbart för personer med personlig assistans?
  • Vill du veta mer om LSS insatsen kontaktperson? Skriv upp onsdagen den 31/5 i almanackan!
 
FUB-möte med socialtjänstministern
Riksförbundet FUB träffade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) den 31 mars. Vid mötet lyfte FUB frågor om LSS och personalens kompetens. Vi pekade på att flertalet LSS-insatser har minskat under den senaste 10-årsperioden, som en följd av bl.a. rättspraxis och begränsande kommunala riktlinjer. Vi betonade vikten av att personer med IF garanteras en individuell bedömning vid ansökan om LSS-insatser. FUB lyfte även att Socialstyrelsens förslag om ett nationellt kompetenscentrum för frågor om IF och autism omgående behöver realiseras samt efterlyste ett nationellt kompetenslyft – ett LSS-lyft – av personal inom LSS. FUB överlämnade en skrivelse till socialtjänstministern.

På bild: Anders Lago, FUB:s förbundordförande, Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister, Krister Ekberg, ledamot i förbundsstyrelsen, FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn och Eva Borgström, 
FUB:s intressepolitiska samordnare.
 
FUB och Inre Ringen har träffat socialförsäkringsministern
FUB och Inre Ringen träffade socialförsäkringsminister Anna Tenje den 12 april och pratade om den tuffa ekonomiska situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning. FUB och Inre Ringen lyfte tre viktiga frågor: indexering av sjuk- och aktivitetsersättningen, arvode till god man och bostadstillägget.

Klicka här för att läsa mer om mötet och den skrivelse som lämnades över till ministern här.

På bild: FUB:s ordförande Anders Lago, socialförsäkringsminister Anna TenjeKrister Ekberg, ledamot i förbundsstyrelsen och ordförande i Inre Ringens sektion i Stockholm, Julia Henriksson, FUB:s förbundsjurist och Christina Heilborn, FUB:s förbundssekreterare.
 
FUB-skrivelse till Socialstyrelsens omvärldsbevakningsmöte
Riksförbundet FUB är representerat i Socialstyrelsens funktionshindersnämnd, som fungerar som ett rådgivande organ åt myndigheten. Ett möte varje vår är ett omvärldsbevakningsmöte då intresseorganisationerna kan göra inspel, till exempelvis Socialstyrelsens verksamhetsplan (egeninitierade projekt) och den årliga lägesrapporten Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning (se nedan).

Vid omvärldsbevakningsmötet den 9 mars lyfte FUB bl.a. behovet av en nationell kartläggning av habiliteringsverksamhet för barn och vuxna, vikten av nationella riktlinjer för personer med IF, en analys av det minskade LSS-stödet till barnfamiljer samt en nationell kartläggning av stödet till äldre med IF. FUB överlämnade en skrivelse till Socialstyrelsen. 
 
Socialstyrelsens lägesrapport 2023
I början av april publicerades Socialstyrelsens årliga lägesrapport Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Riksförbundet FUB har i kontakt med Socialstyrelsen efterlyst nationell statistik om antalet avslag på ansökningar om LSS-insatser. Årets rapport innehåller en fördjupning om detta. Myndigheten konstaterar att ”(F)lera aspekter indikerar en bekymmersam utveckling, som Socialstyrelsen befarar kan inverka negativt på gruppernas livskvalitet och hälsa” (sid 9). Alla LSS-insatser utom daglig verksamhet, bostad för vuxna och kommunalt beslutad personlig assistans har minskat under de senaste 10 åren. Det är inte bara antalet insatser som minskar, även omfattningen av dem minskar när det gäller vissa av insatserna. Lägesrapporten kan läsas på Socialstyrelsens webbsida.
 
Efterlysning: Har din kommun dagliga verksamheter enbart för personer med personlig assistans?
Vi har fått in en oroväckande rapport från södra Sverige där en kommun har bestämt att
deltagare i daglig verksamhet som har personlig assistans, ska tvångsflyttas till en ny verksamhet – oavsett vilken funktionsnedsättning det handlar om eller grad av arbetsförmåga.
Detta skapa stor oro, inte minst för deltagare som trivs bra i sin nuvarande verksamhet.
Kommunen beskriver flyttbeslutet som ”en del av ett kontinuerligt förändringsarbete som ständigt måste pågå.”

Om LSS-nyhetsbrevs läsare känner till liknande beslut, hör gärna av er till Judith Timoney på riksförbundets kansli, judith.timoney@fub.se.
 
Vill du veta mer om LSS insatsen kontaktperson?
Skriv upp onsdagen den 31/5 i almanackan!
I ett webbinarium på onsdagen den 31/5, kl. 18.30 – 19.30, presenterar Riksförbundet FUB, tillsammans med Autism Sverige, ett sprillans nytt informationsmaterial om LSS insatsen kontaktperson, som Myndighet för Delaktighet (MFD) har tagit fram.

I myndighetens regleringsbrev för 2022, fick MFD i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd för kommunernas arbete med LSS-insatsen biträde av kontaktperson. I uppdraget ingick bland annat att titta på frågor om stöd och rekrytering av kontaktpersoner samt hur man kan stödja kontaktpersonsrelationen. Det färdiga materialet består av flera korta filmer med diskussionsunderlag kopplad till varje film.

Vi publicerar länken till webbinariet lite längre fram – håll utkik på FUB:s hemsida och i våra informationskanaler!
 
Frågor eller synpunkter om nyhetsbrevet?

Eva Borgström
Intressepolitisk samordnare
tel: 08 - 508 866 31     |     e-post: eva.borgstrom@fub.se