Har du röstat än? / Have you voted yet? 📮
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Hem    |    Bli Medlem    |    Kontakt
NU RÄKNAR VI NER
 
Till varma dagar, till de sista tentorna och till sommaren! MEN – det är ju fortfarande en del kul, festliga och intressanta grejer kvar på terminen!

Just nu sker kårvalet, 24 april till 7 maj, där du som medlem har en viktig roll. Du ska nämligen vara med och se till att rätt personer sitter med i kårens styrelse och kan lyfta studenternas hjärtefrågor. Det är superlätt att lägga din röst genom den nya valfunktionen i din Hitract-app. Läs mer nedan!

Har du önskemål på events, förmåner eller annat som vi på Linnékåren kan utveckla för studenternas bästa? Mejla oss på info@linnek.se.

Trevlig läsning!
 
RÖSTA I KÅRVALET, FRAM TILL 7 MAJ! 
 
Det har aldrig varit enklare att göra din röst hörd i kårvalet!  Gör såhär:

1. Gå in i Hitract-appen och sök upp oss: Linnékåren.
2. Scrolla ner till du hittar "Hitevents", där kommer du se ett event som heter Kårvalet.
3. Klicka in och du kommer strax se en liten knapp där det står Rösta. Klicka in på den – och du är igång! Hur enkelt som helst!
 
FÖLJ @LEKSTUGAN_KALMAR PÅ INSTAGRAM!
 
Vi är så spända och taggade för Kalmarstudenternas nya självklara mötesplats – det nya kårhuset LékStugan!

Är du också nyfiken? Då ska du börja följa studentföreningen @lekstugan_kalmar på Instagram! Träffa styrelsemedlemmarna, se utvecklingen och var beredd när öppningsdatumet bekräftas!
 
Dags för nya äventyr eller möjligheter i sommar eller höst?
 
In och kika på vår bostads- eller jobbportal!
Eller ska du hyra ut din bostad?
Annonsera gratis hos oss!
 
 
KALMAR – DANSA IN HT23!
 
Linnékåren bjuder in alla föreningar att delta på en dansworkshop där vi ska lära oss föreningsdanserna inför introduktionen HT 2023. Det här gör vi för att vi ska kunna lära de nya studenterna våra danser! Vi ser jättegärna att styrelser och faddrar från alla föreningar deltar.

Anmäl er via detta formuläret!

Plats: Djurängsskolan, Kungsgårdsvägen 51 Kalmar
Tid: 13 maj, 17.30–19.00
 
FIRA PRIDE I VÄXJÖ!
 
 
Rainbow Rumble, 12 maj
 
Tillsammans med den nystartade LGBTQ+-föreningen drar vi ihop en liten uppvärmningseftermiddag, dagen innan den stora prideparaden, nära Sivans studentpub 12.00–15.00. Vi kör lite kul aktiviteter, grillar, hänger och målar vår banderoll inför paraden! 

 
Prideparaden i city, 13 maj
 
Lördagen, 13 maj, är det prideparad i city och självklart går Linnékåren och Linnéuniversitetet! Vi går tillsammans och att alla är välkomna att hänga på oss. Vi samlas på Norrtullskolans parkering kl 13.00 och paraden avgår kl 14. 
Hela programmet för Växjö pride finns på https://vaxjopride.se/
 
VALBORG I VÄXJÖ
 
27–30 april – Amfium / Campus

I Växjö är Valborgsfirandet utsträckt över fyra dagar, från torsdag till söndag och det firas på Amfium. Föreningarna håller i många roliga evenemang under tiden såsom konsert, sittningar och mycket mer. Enligt tradition har även de båda studentpubarna storkvällar under veckan. Det finns mycket kul att göra – men glöm ej din ovve och brassestol/picknickfilt!
VALBORG I KALMAR
 
30 april – Kalmarsundsparken

I Kalmar samlas vi i Kalmarsundsparken, lyssnar på musik och hänger, 10.00–16.00! Det finns gott om plats för att ta med egna aktiviteter, såsom kubb eller liknande, om man vill. Ta med egen, valfri dryck. Matvagn finns på plats för de som inte tar med egen mat. Och sen ett riktigt festligt eftersläpp på Harrys!
 
ÅRETS LÄRARE!
 
Detta priset delas ut till en lärare på respektive campus, och baseras på era nomineringar och motiveringar.
 
Årets lärare är ett prima exempel på studentinflytande där ni studenter får chans att hylla de som förtjänar det lite extra. Utnämnandet ger stor glädje till de lärare som blivit nominerade och vunnit! På bilderna ser ni vinnarna från 2022, Mats och Cecilia.

Vet du en lärare på Linnéuniversitetet som förtjänar utmärkelsen? Nominera här!
 
MEDLEMSKAFFE VARJE TORSDAG
 
 
Du vet väl att vi bjuder våra medlemmar på kaffe varje torsdag? Ibland har vi även med oss lite extra god fika och trevliga gäster, som företag och föreningar!
 
Växjö: K-huset kl. 12:15-13:15 Kalmar: Radix kl. 12:00-13:00
 
Buddyprogrammet
 
Varje år börjar ca 1200 studenter från andra länder studera på Linnéuniversitetet. Linnékåren samverkar med Linnéuniversitetet liksom med föreningar, i Kalmar och Växjö, för att inresande studenter ska känna sig välkomna och få en bra start.
 
Alla studenter vid Linnéuniversitetet kan, och är välkomna, att bli buddies i Kalmar eller Växjö. Intresserad av att träffa studenter från andra länder och ha kul? Bli buddy!

Läs mer om Buddyprogrammet här!
 
Campusbokhandeln
 
Sälj din använda kurslitteratur – via oss!

Du som Kalmarstudenter kan enklare spara pengar genom att sälja sin gamla kurslitteratur. Det är enkelt, bra för miljön, och bra för både din och andra studenters ekonomi!
  1. Börja med att värdera böckerna på Campusbokhandelns hemsida så du vet att de tar emot dem.
  2. Kom förbi vårt kontor under våra öppettider och lämna böckerna.
  3. Vi skickar regelbundet böcker till Campusbokhandeln, och när de har registrerat dina böcker får du en notis via mejl. Förhoppningsvis säljs dina böcker snart, och du får lite påfyllning på kontot. Kan det bli bättre?
(I Växjö kan du enkelt besöka Campusbokhandeln själv på Tufvan.)
 
Bli medlem i Linnékåren!
 
Studentkårens verksamhet möjliggörs tack vare er studenter som blir medlemmar, och ett högt medlemsantal ger även studenterna större inflytande. Tycker du att det är viktigt med studentinflytande, vill du vara en del av våra roliga aktiviteter och ta del av alla rabatter för studenter?

Att vara medlem kostar bara 175 kronor per termin eller 300 kr per helår.
Medlemskortet finns tillgängligt i Hitract-appen.

 
 
Vill du komma i kontakt med någon som kan påverka?
 
Ordförande
 
Facebook: Linnékåren Ordförande
Studiesocial Växjö
 
Facebook: Studiesocial Växjö
 
Studiesocial Kalmar
 
Facebook: Studiesocial Kalmar
 
Utbildningsbevakare Växjö
 
Mejl: edu.v@linnek.se
Facebook: Utbildningsbevakare Växjö

Utbildningsbevakare Växjö
 
Facebook: Utbildningsbevakare Kalmar
Äldre nyhetsbrev hittar du längst ned på denna sida
 
 
 
IN ENGLISH
 
WE'RE COUNTING DOWN
 
To warmer days, to the last exams and to summer! BUT - there is still some fun, festive and interesting stuff left this semester!

Right now, the union election is happening (April 24 to May 7), where you as a member have an important role. You get the opportunity to be involved in making sure that the right people sit on the union's board and can speak for the students. It's super easy to cast your vote through the new voting feature in your Hitract app. Read more below!

Do you have requests for events, benefits or other things that we at Linnékåren can develop for the benefit of the students? Email us at info@linnek.se.
 
VOTE IN OUR ELECTION, UNTIL MAY 7
 
It has never been easier to make your voice heard in the union election! Do this:

1. Enter the Hitract app and search for us: Linnékåren.
2. Scroll down until you find "Hitevents", there you will see an event called Kårvalet.
3. Click in and you will immediately see a small button that says Vote. Click on it - and you're up and running! Simple as that!
 
FOLLOW @LEKSTUGAN_KALMAR ON INSTAGRAM!
 
We are so excited for the Kalmar students' new place to be - the student club house LékStugan!

Are you also curious? Then you should start following the student association @lekstugan_kalmar on Instagram! Meet the board members, see the progress and be prepared when the opening night is confirmed!
 
Is it time for something new this summer or autumn?
 
Come in and take a look at our housing or job portal! Or are you going to rent out your home? Advertise with us for free!

The housing portal here
The job portal here
 
KALMAR – INTRO DANCES!
 
Linnaeus union invites all associations to participate in a dance workshop where we will learn the association dances before the introduction autumn 2023. We are doing this so that we can teach the new students our dances! We would love to see representatives from all associations participate.

Register here!

Where? Djurängsskolan, Kungsgårdsvägen 51 Kalmar
When?: May 13, 17.30–19.00
 
PRIDE IN VÄXJÖ!
 
Rainbow Rumble, May 12
 
Together with the newly started LGBTQ+ association, we host a small warm-up afternoon, the day before the big pride parade, near Sivan's student pub 12.00–15.00. We do some fun activities, grill, hang out and paint our banner before the parade!
 
Pride parade in city, May 13
 
Saturday, May 13, there is a pride parade in the city and of course Linnaeus union and Linnaeus University will be there! We walk together and everyone is welcome to join us. We gather at Norrtullskolan's parking lot at 13.00 and the parade starts at 14.00.
 
VALBORG IN VÄXJÖ
 
April 27–30 – Amfium / Campus

In Växjö, the Valborg celebration is extended over four days, from Thursday to Sunday, and it is celebrated at Amfium. The associations arrange many fun events in the meantime such as concerts, dinner parties and much more. According to tradition, the two student pubs also have big party evenings during the week. There's a lot of fun to be had - but don't forget your ovve and picnic chair/blanket.
VALBORG IN KALMAR
 
April 30 – Kalmarsundsparken

In Kalmar we gather in Kalmarsundsparken, listen to music and hang out, 10.00–16.00! There is plenty of space to bring your own activities, such as ring toss or similar, if you wish. Bring your own drink of your choice. A food cart is available for those who do not bring their own food!
In the evening, there's the Valborg after party at Harrys.
 
TEACHER OF THE YEAR!
 
This award is given to a teacher on each campus, and is based on your nominations and motivations!

The teacher of the year is a prime example of student influence where you students get the chance to pay tribute to those who deserve it a little extra. The award brings great joy to the teachers who have been nominated and won! In the pictures you see the winners from 2022, Mats and Cecilia.

Do you know a teacher at Linnaeus University who deserves the award? Nominate here!
 
 
Buddy Program
 
Each year about 1200 international students begin their exchange journey by Linnaeus University. Linnaues Union is in close collaboration with the university, as well as associations, in Kalmar and Växjö to make sure these new students get a warm welcome and a great start in Sweden.
 
All local students at Linnaeus university may become buddies. Are you interested in meeting students from other countries, network and to have fun? Then register to become a Buddy!

Read more about the Buddy Program here!
 
MEMBERS' COFFEE EVERY THURSDAY
 
Did you know that we treat our members to free coffee and tea every Thursday? Sometimes we have some baked goods or other treats and almost everytime we have a visitor or theme to tell you about!

Växjö: K Building kl. 12:15-13:15 Kalmar: Radix kl. 12:00-13:00
 
Join Linnaeus Union!
 

Our work is only made possible by student joining us, and the more members we have the more influence we have. So if you think student influence is important, want to take part in vibrant student life, fun events and student discounts you should definitely join!  

Becoming a member only cost 175 SEK per semester or 300 SEK for a whole year. Find out more about membership here and remember to download Hitract to get your membership card.  

 
 
Do you need to talk to someone who can influence?
 
President
 
E-mail: president@linnek.se
Facebook: Linnékåren Ordförande
Responsible for Social Matters Kalmar
 
E-mail: social.k@linnek.se
Facebook: Studiesocial Kalmar
 
Responsible for Social
Matters Växjö
 
E-mail: social.v@linnek.se
Facebook: Studiesocial Växjö
Responsible for Educational
Matters Växjö
 
E-mail: edu.v@linnek.se
Facebook: Utbildningsbevakare Växjö

Responsible for Educational
Matters Växjö
 
E-mail: edu.k@linnek.se
Facebook: Utbildningsbevakare Växjö
Access old newsletters at the bottom of this page