Nyhetsbrev #3 2023
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Europaspåret kan rita om kartan för godståg i Skåne
 
 
Flera järnvägsstråk i Skåne är hårt belastade och skånska tågpendlare upplever allt för ofta inställda tåg och dålig punktlighet. Det finns flera orsaker till tågproblemen. Ett problem är att godstrafik och persontrafik ska köra på samma spår, vilket ökar risken för störningar i trafiken.

Det ska bli fler tåg i Skåne kommande år. SJ ska öka antalet fjärrtåg från Stockholm och Göteborg till Köpenhamn avsevärt och Skånetrafiken planerar också att köra fler tåg. Samtidigt förväntas antalet godståg att öka inte minst när Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar 2029. Men det finns i dagsläget ingen plan för hur detta ska hanteras.  

Nyligen presenterade vi nya siffror och illustrationer som visar hur Europaspåret skulle förändra godstågstrafiken i Skåne. Med Europaspåret skulle antalet godståg per dygn på sträckan Malmö-Lund-Eslöv minska med 70 procent jämfört med Trafikverkets basprognos för 2040. På sträckan Malmö-Kävlinge-Teckomatorp minskas antalet godståg med hela 90 procent. Denna avlastning skapar möjligheter för förbättrad persontrafik och regional arbetspendling. 

Med andra ord: Europaspåret kan rita om den skånska järnvägskartan och frigöra kapacitet. Detta perspektiv bör ingå i Trafikverkets pågående utredningar om kapacitet i Skåne och över Öresund för att ta ett helhetsgrepp om problemen.

/ Christian Alexandersson, projektägare Europaspåret
 
Foto: Johan Wessman, News Öresund
Lyckat informationsmöte

Den 14 april bjöd Europaspåret in till ett informationsmöte med temat ”Järnvägstransporter över Öresund”.

Mötet gästades av ett 40-tal intresserade och engagerade deltagare från kommuner, regioner, organisationer och företag från både den danska och svenska sidan av Öresund samt fyra kunniga talare.

Läs summering av mötet och ta del av presentationerna här.
 
Så kan Europaspåret minska antalet godståg mellan Malmö och Lund

Europaspåret skulle skapa ett nytt attraktivt stråk för godståg till och från Sverige. Det skulle innebära färre godståg på Öresundsbron och hårt belastade spår i Skåne. Därmed skapas möjligheter för förbättrad persontrafik och arbetspendling.

Läs mer och se våra nya illustrationer.
 
Foto: Femern A/S 
Varför förbereder Sverige inte för ökad järnvägstrafik efter Fehmarn-förbindelsen? 

I Danmark undrar man varför Sverige inte börjar förbereda för ökad järnvägstrafik från Fehmarn Bält-förbindelsen. Den fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar om bara sex år. Den vill öka kapaciteten och järnvägens attraktivitet vilket förväntas medföra fler person- och godstransporter över Öresund.

Vi har pratat med FemernNews om hur Europaspåret kan lösa problem för gods- och fjärrtrafiken genom att skapa ökad kapacitet och redundans över Öresund.

Läs artikeln här.