Här försöker vi sammanställa några olika rättsfall, JO-kritik, kommande kurser såväl som webbsändningar och annan information som kan vara till nytta för Er läsare.
 
Vi hoppas särskilt att alla nyvalda förtroendevalda har fått informa­tion om detta nyhetsbrev. Undertecknad försöker sammanställa några olika rättsfall, JO-kritik och annan information som vi hoppas är till nytta för Er läsare. Det finns betydligt fler avgöranden som meddelas löpande varmed endast en bråkdel blir föremål för vårt nyhetsbrev. Om du som läsare har tips på något vi borde förmedla till fler, hör gärna av Er.

Rubrikerna i vårens nyhetsbrev:
 • Ingen moms på arvode till ställföreträdare
 • Skadligt konsumtionsmönster grund för förvaltarskap
 • Anordnande av förvaltarskap upphävdes då det saknades förordnad förvaltare
 • Begränsat godmanskap tillräckligt när resterande hjälpbehov kunde tillgodoses genom anhörigbehörighet
 • Interimiskt förvaltarskap då godmanskap inte var tillräckligt
 • Godmanskapets omfattning styrs inte bara av läkarintyget
 • Begäran om byte av god man avvisades i samband med överklagan att anordna godmanskap
 • Oöppnad post och skuldsättning inte tillräckligt för godmanskap när det saknas orsakssamband
 • Ändring av namn faller utanför en ställföreträdares behörighet
 • E-postadresser till ställföreträdare lämnas inte ut
 • Uppgift om utbetalat arvode samt antal uppdrag nekades
 • Hur många uppdrag en person har och har haft lämnas inte ut
 • Merparten av en akt lämnas ut till Allmänna arvsfonden
 • JO kritik: Granskning av sluträkning slutfördes 9 månader efter sista kompletteringen
 • Tidigare ställföreträdare dömda för grov trolöshet mot huvudman m.m.
 • Pilotprojekt för digital kommunikation mellan Kronofogden och överförmyndare
 • Delegationsordning bör omfatta även lag om framtidsfullmakt
 • Vårens webbsändning såväl som kommande kurser / webbsändningar.
Nyhetsbrev för överförmyndare våren 2023, PDF
 
Framgent önskas att frågor till SKR:s juridiska rådgivning mejlas till info@skr.se så att rätt handläggare är medlemmarna behjälpliga med svar.
 
 
Redaktör
Kalle Larsson 
kalle.larsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se