Bankkrasch skrämde börsen ordentligt i mars
 
Mars bjöd på en riktig berg-och-dalbana då hårda penningpolitiska signaler från centralbankerna fick marknadsräntorna att stiga i inledningen av månaden. Detta följdes av bankkrasch av tre mindre kända banker i USA som sedan smittade av sig till Europa. En mjukare ton från Federal Reserve samt en lägre räntehöjning än tidigare väntat fick räntorna att falla tillbaka och aktiemarknaden fick ordentlig fart.

Breda Stockholmsindex sjönk ganska kraftigt under inledningen av månaden, dels på grund av stigande marknadsräntor, men framförallt på grund av att indexet är relativt högt exponerat mot bankerna, som fick det tufft i sviterna av bankoron. När det är oroligt i banksektorn så handlas såklart också övriga sektorer och branscher ned av smittoeffekten. När den initiala bankoron lagt sig så sjönk marknadsräntorna ganska kraftigt och aktier fick ett rejält lyft. Stockholmsbörsen stängde därför månaden på endast minus 0,5 %.
I USA kraschade Silicon Valley Bank vilket startade en kedjeeffekt och två andra regionala banker följde efter. FED visade sig handlingskraftig och var tydlig i sitt budskap att detta inte skulle drabba spararna och vid behov skulle stöd ges. Investerarna skulle dock få klara sig själva och inte vänta sig samma stöd.
 
Den amerikanska centralbanken FED hade lite att fundera på inför sitt sammanträde. Kort innan hade som tidigare nämnts tre regionala banker kraschat. Många hade innan det förväntat sig en räntehöjning på mellan 0,5 – 1 %. På grund av marknadsläget försvann dock dessa förväntningar och marknaden väntade spänt på vad FED skulle göra. Det slutade med det mest rimliga, en höjning på 0,25 % och ett budskap om att bankkunderna inte ska oroa sig allt för mycket. Hade man höjt för mycket hade högt belånade banker suttit lite i klistret, och hade man inte höjt räntan alls hade nog marknaden blivit skrämd av att FED såg på bankkraschen med sådan rädsla. Det blev en bra mellanväg helt enkelt.

Läs hela fondkommentaren
 
 
Aktiva Fondportföljer
Utveckling för våra Aktiva Fondportföljer senaste månaden:

Aktiv Defensiv: +0,64 %
Defensiv mixindex: +0,95  %


Aktiv Balanserad: +0,59 %
Balanserad mixindex: +1,4 %

Aktiv Offensiv: +0,74 %
MSCI World: +2,5 %

Aktiv Tillväxt: +2,52 %
MSCI EM: +2,4 %

(Siffror per 31/3, 30 dagar bakåt, innan avgifter)
 
 
 
Månadens fonder
Månadens bästa aktiefond
Bakersteel Global Precious Metals A EUR +22,07%
 
Månadens bästa hedgefond
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd HB SEK +3,88 %
 
Månadens bästa räntefond
Allianz Strategic Bond AT H2-EUR +6,27%
 
Avkastning per 2023-04-01, 30 dagar bakåt
Se våra topplistor här
 
 
Jag vill fortsätta att ta emot information och nyheter från Fondmarknaden.se

Ja, gärna        Nej, tack
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.