ETIM Dynamic nyheter, Vårens utbildningar, Schemalagda importer, RSK nivå Mellan
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
ETIM 9 DYNAMIC NYHETER

VVSin har uppdaterats enligt senaste ETIM Dynamic, som avser ETIM 9 inklusive godkända ändringar till kommande version ETIM 10. Uppdatering av Dynamic-versionen sker normalt en gång i kvartalet.


På rördelsklasserna (Rördel med X anslutningar) går det nu att ange godstjocklek på anslutande rör, vilket är aktuellt för kopplingar som har invändig stödhylsa, tätning eller liknande.

Sedan tidigare finns egenskapen ”godstjocklek anslutning” som efter ett förtydligande från ETIM International avser själva rördelens egna godstjocklek och inte det anslutande rörets godstjocklek.
 
 
VÅRENS UTBILDNINGAR

Det finns platser kvar på utbildningen 3 maj. Finns behovet kan vi lägga till ytterligare ett utbildningstillfälle i början av sommaren.

Utbildningarna sker över Teams och syftar till att ge ökad förståelse för vad man behöver och kan administrera inne i administrationsverktyget för att ge optimal nytta för er och efterföljande led.

Utbildningarna är kostnadsfria för dem som medverkar i RSK-databasen. Anmälan sker på www.vvsinfo.se/rsk-databasen/aktuella-utbildningar/
 
SCHEMALAGDA IMPORTER

En ny funktion har tillkommit som ger möjlighet att schemalägga uppdateringar i massuppdateringen. Vi kallar funktionen för förkonfigurerad import och med denna kan ni skapa ett importjobb som läser massuppdateringsfilen från en tilldelad ftp i stället för att ni loggar in i VVSin.

Detta lämpar sig särskilt för uppgifter som förändras eller behöver kompletteras över tid och där ni redan underhåller uppgifterna i ert eget system och kan exportera dessa enligt de format som används vid massuppdatering (Excel/BMEcat).

På så sätt kan man på ett ganska enkelt sätt automatisera delar av arbetet och se till att RSK-databasen alltid är uppdaterad och aktuell.

Om ni är intresserade av detta så ta kontakt med oss för mer information samt tillgång till ftp för schemalagda importer.
 
 
STATISTIK NIVÅ MELLAN

För att informationen som ligger i RSK-databasen ska kunna användas fullt ut i alla led i VVS-branschen behöver informationen minst nå upp i nivå Mellan (första cirkeln i statistiken i inloggat läge).

För att nå upp till nivå Mellan behöver du, förutom grundinformationen som angavs vid ansökan, fylla i:  Produktbeskrivning, Benämning svensk, Benämning engelsk, CE-märkning, ETIM-klass, Nettovikt, REACH informationsplikt, REACH datum, Förpacknings-/kollityp FP BAS, Antal i FP BAS, Vikt FP BAS, Djup FP BAS, Bredd FP BAS, Höjd FP BAS, Ursprungsland, Tullstatistiknummer och Bild.

Det kan tyckas vara mycket information som ska in, men i de flesta fall ligger den informationen redan inne, men saknas på vissa rader (alla rader måste vara ifyllda). Om man tar ut en lista via cirkeldiagrammen på Nivå Mellan och väljer att ta ut listan på alla aktiva artiklar, så är det ett relativt enkelt handgrepp att komma upp i nivå Mellan.